ČSOB Akciový nové trhy

KBC Equity Fund New Markets Classic Shares ČSOB CZK

Dovolte, abychom vás informovali, že fond ČSOB Akciový nové trhy (KBC Equity Fund New Markets CSOB CZK) dne 16.6.2017 převzal fond ČSOB Akciový BRIC.
Informace o důvodech a vlastním provedení sloučení naleznete v záložce Dokumenty a na stránce věnované slučování fondů.

 • Hodnota 842,9200  CZK
 • Datum aktualizace 13. 06. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu Otevřený akciový fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Fond ČSOB Akciový nové trhy (KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK) investuje převážně do akcií společností z rozvíjejících se zemí především z Asie, Latinské Ameriky a východní Evropy… číst dál

Hlavní výhody:

Země v portfoliu se vyznačují slibným dlouhodobým potenciálem.

Většina zemí má mladou, a tedy rychle rostoucí populaci a dynamickou ekonomiku…číst dál

 • Výnos v měně -2,11 %
 • Roční výnos v měně -1,07 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -0,61 -3,77 4,08 -9,96 -1,07
V CZK -0,61 -3,77 4,08 -9,96 -1,07

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu Otevřený akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 213,38 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 16. 06. 2017
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 842,9200
Datum aktualizace Datum aktualizace 13. 06. 2019
ISIN ISIN BE6294031891
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK jednorázově nebo pravidelně od 500 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Equity Fund New Markets Classic Shares ČSOB CZK

Představujeme

Fond ČSOB Akciový nové trhy (KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK) investuje převážně do akcií společností z rozvíjejících se zemí především z Asie, Latinské Ameriky a východní Evropy. Čína upouští od konceptu investiční ekonomiky a přiklání se k ekonomice spotřební. Pro západní země tak přestává být synonymem levné pracovní síly a díky sílící domácí spotřebě se staví na vlastní nohy. Také Indie se snaží novými reformami probudit spotřební aktivitu domácích obyvatel – je otevřená novým investicím a zároveň chce řešit palčivé problémy s chudobou. Jižní Korea se vyvinula z výrobce levných produktů ve výrobce vlastních technologií a značek především v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu a stala se státem s ekonomikou světového významu. Brazílie a Rusko jsou producenti surovin. Citlivost jejich ekonomik na ceny komodit znamená příležitost i hrozbu zároveň.


Hlavní výhody

 • Země v portfoliu se vyznačují slibným dlouhodobým potenciálem.


 • Většina zemí má mladou, a tedy rychle rostoucí populaci a dynamickou ekonomiku.


 • Fond je aktivně řízen, takže složení portfolia přizpůsobuje dění na finančních trzích.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory