ČSOB Banky a pojišťovny 1

Optimum Fund ČSOB Banky a pojišťovny 1

 • Hodnota 9,1000  CZK
 • Datum aktualizace 16. 06. 2022
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták
 • Výnos v měně -9,00 %
 • Roční výnos v měně -1,85 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.)
V měně produktu -5,50 -8,82 -10,17 -9,45 7,94 2,14 0,93 -1,33
V CZK -5,50 -8,82 -10,17 -9,45 7,94 2,14 0,93 -1,33

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 136,56 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 29. 05. 2017
Datum splatnosti Datum splatnosti 31. 05. 2023
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 9,1000
Datum aktualizace Datum aktualizace 16. 06. 2022
ISIN ISIN BE6293169031
Doporučená délka investice Doporučená délka investice
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 3.4. – 19.5. 2017
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Banky a pojišťovny 1

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory