ČSOB Úrokové strategie

Optimum Fund ČSOB Úrokové strategie

 • Hodnota 961,7500  CZK
 • Datum aktualizace 18. 09. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Stejně jako profesionálním horolezcům pomáhá při výstupech na nejvyšší vrcholy světa nejmodernější technika, v investicích to jsou algoritmické modely, které bez emocí sledují řadu parametrů... číst dál

Hlavní výhody:

Alternativní strategie, která může diverzifikovat vaše portfolio.

Obchodování s využitím kvantitativního modelu je bez emocí...číst dál

 • Výnos v měně -3,82 %
 • Roční výnos v měně -1,35 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.)
V měně produktu -1,25 2,73 6,75 8,54 2,67
V CZK -1,25 2,73 6,75 8,54 2,67

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 40,91 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 07. 11. 2016
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 961,7500
Datum aktualizace Datum aktualizace 18. 09. 2019
ISIN ISIN BE6288969718
Minimální investice Minimální investice 5000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Úrokové strategie

Představujeme

Stejně jako profesionálním horolezcům pomáhá při výstupech na nejvyšší vrcholy světa nejmodernější technika, v investicích to jsou algoritmické modely, které bez emocí sledují řadu parametrů. V případě fondu ČSOB Úrokové strategie jde o pohyby dlouhodobých a krátkodobých úrokových sazeb.

Úrokové sazby se dlouhodobě pohybují kolem nuly. Jakmile ale začnou opět růst, ceny dluhopisů začnou klesat. Pokud eurové sazby klesnou na své historické minimum, nebo se odlepí ode dna a stoupají vzhůru, algoritmus fondu – vedený v českých korunách – pravidelně vyhodnocuje situaci na trzích a nákupem, nebo prodejem úrokového swapu (tj. zaujetím dlouhé, nebo krátké pozice) se snaží hrát ve váš prospěch.


Hlavní výhody

 • Alternativní strategie, která může diverzifikovat vaše portfolio.


 • Obchodování s využitím kvantitativního modelu je bez emocí.


 • Možnost dosáhnout potenciálního výnosu díky pohybu dlouhodobých úrokových sazeb.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory