Perspective Universal Selection 100 USD 1

Perspective Universal Selection 100 USD 1

 • Hodnota 1 006,3900  USD
 • Datum aktualizace 29. 05. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Chcete investovat a zároveň se nemuset obávat o svou vstupní investici? To vám umožní náš nový zajištěný fond Universal Selection 100 USD 1. Základní měnou fondu je americký dolar... číst dál

Hlavní výhody:

Zajištění návratnosti investované částky (v USD) ke dni splatnostie.

100% participace na růstu hodnoty podkladového koše...číst dál

 • Výnos v měně 0,64 %
 • Roční výnos v měně 0,23 %
 • Výnos v CZK -3,29 %
 • Roční výnos v CZK -1,21 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,25 1,45 4,93 6,11 0,97 0,23
V CZK 2,31 4,21 5,83 13,75 -0,95 -1,21

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 60,79 USD
Datum vzniku Datum vzniku 07. 09. 2016
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 09. 2022
Měna Měna USD
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 006,3900
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 05. 2019
ISIN ISIN BE6288412966
Minimální investice Minimální investice 1000 USD
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %, pro klienty s Privátním kontem je v úpisu 1,25 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 15. 8. – 26. 8. 2016 do 12:00
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Perspective Universal Selection 100 USD 1

Představujeme

Chcete investovat a zároveň se nemuset obávat o svou vstupní investici? To vám umožní náš nový zajištěný fond Universal Selection 100 USD 1. Základní měnou fondu je americký dolar. Fond je vhodnou volbou pro klienty s Opatrným a vyšším investičním profilem, nabízí 100% zajištění vaší investované částky v USD při splatnosti a zároveň potenciál vyššího výnosu díky investicím do akcií významných globálních společností.

Fond je navázán na akcie třiceti významných světových společností, u kterých naši analytici očekávají potenciál vyššího výnosu. Portfolio tvoří především firmy zaměřené na telekomunikace, energie a služby, finanční sektor a pojišťovnictví.

Struktura zajišťuje návratnost 100 % investované částky (v USD) při splatnosti. V den splatnosti vám tak bude vyplacen výnos ve výši 100% nárůstu hodnoty koše a upisovací cena (ochrana kapitálu1). Maximální výnos je omezen na 60 % (8,05 % ročně).


Hlavní výhody

 • Zajištění návratnosti investované částky (v USD) ke dni splatnosti.


 • 100% participace na růstu hodnoty podkladového koše.


 • Výnos fondu je navázán na akcie 30 významných globálních společností s potenciálem vyššího výnosu.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory