ČSOB Akciový trendy

KBC Equity Fund Trends Classic Shares ČSOB CZK

KBC Equity Fund Trends CZK byl přejímajícím fondem v rámci slučování dalších fondů mj. KBC Equity Fund Horizon Access Fund Global Trends CZK. Sloučení proběhlo 27.1.2017. Informace o důvodech a vlastním provedení naleznete v záložce Dokumenty a na stránce věnované slučování fondů.


 • Hodnota 1 342,0900  CZK
 • Datum aktualizace 18. 09. 2019
 • Stav: Pouze pro klienty PBA
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Stárnoucí a rychle rostoucí populace, přesouvání produkce do rozvíjejících se trhů, lepší a rychlejší komunikace (TV a internet) atd. Toto je jen příklad významných celosvětových demografických a globalizačních trendů... číst dál

Hlavní výhody:

Zaměřen na společnosti profitující z globálních trendů.

Vysoká diverzifikace z hlediska zemí, sektorů a společností...číst dál

 • Výnos v měně 21,89 %
 • Roční výnos v měně 7,78 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.)
V měně produktu 4,12 4,39 7,30 8,66 6,79
V CZK 4,12 4,39 7,30 8,66 6,79

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 100,12 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 27. 01. 2017
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 342,0900
Datum aktualizace Datum aktualizace 18. 09. 2019
ISIN ISIN BE6286992340
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %, pro klienty s ČSOB Privátním kontem 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka zahájení prodeje: 27. 1. 2017
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Equity Fund Trends Classic Shares ČSOB CZK

Představujeme

Stárnoucí a rychle rostoucí populace, přesouvání produkce do rozvíjejících se trhů, lepší a rychlejší komunikace (TV a internet) atd. Toto je jen příklad významných celosvětových demografických a globalizačních trendů. Je stále více zřejmé, že strukturální změny přinášejí nové výzvy, které nepochybně získají na důležitosti v následujících dekádách.

Investiční fond ČSOB Akciový trendy (dříve KBC Equity Fund Trends) investuje především do akcií společností reagujících na různé růstové trendy v této i příštích dekádách. Mezi tyto trendy můžeme zahrnout:

 • růst aktivní populace na rozvíjejících se trzích,


 • vliv urbanizace na životní prostředí a nedostatek přírodních zdrojů,


 • další růstová témata – jako stárnutí populace, nemoci z blahobytu, globální trh, technologie a inovace.


 • Investice fondu jsou rozloženy do mnoha regionů, zemí, sektorů a společností. Společnosti orientované na globální trendy nabízejí atraktivní investiční příležitosti, mají zdravé vyhlídky a potenciál k rychlému růstu a ziskům v budoucnu.


  Hlavní výhody

 • Zaměřen na společnosti profitující z globálních trendů.


 • Fond je aktivně řízen. Složení a flexibilita fondu umožňují manažerovi fondu soustředit se na určitá růstová témata, snižovat význam některých jiných témat a přidávat nová.


 • Vysoká diverzifikace z hlediska zemí, sektorů a společností.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory