ČSOB Premium Vyvážené portfolio

Optimum Fund ČSOB Premium Vyvážené portfolio

 • Hodnota 1 036,6700  CZK
 • Datum aktualizace 13. 06. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Chcete efektivně zhodnocovat své peníze? Nabízíme vám možnost, jak využít znalostí a zkušeností silného partnera, který vybírá vhodné investiční nástroje za vás. Správce fondu optimálně rozkládá stabilnější složky portfolia... číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 33,72 %
 • Dluhopisy 57,33 %
 • Depozita a peněžní trh 6,91 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 2,04 %
 • Výnos v měně 3,67 %
 • Roční výnos v měně 1,27 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,65 0,76 4,09 -0,46 -0,70 1,27
V CZK 0,65 0,76 4,09 -0,46 -0,70 1,27

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 4858,14 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 02. 08. 2016
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 036,6700
Datum aktualizace Datum aktualizace 13. 06. 2019
ISIN ISIN BE6285923320
Minimální investice Minimální investice 100 000 CZK, pravidelná investice 1 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 23. 5. – 1. 8. 2016 do 12:00
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Premium Vyvážené portfolio

Představujeme

Chcete efektivně zhodnocovat své peníze? Nabízíme vám možnost, jak využít znalostí a zkušeností silného partnera, který vybírá vhodné investiční nástroje za vás. Správce fondu optimálně rozkládá stabilnější složky portfolia (nástroje peněžního trhu, dluhopisy) s těmi dynamičtějšími (akciemi). Prostřednictvím investičního fondu ČSOB Premium Vyvážené portfolio tak můžete investovat do široce diverzifikovaného portfolia nejen z pohledu geografického, ale i sektorového a tematického.

V akciové složce fond uplatňuje koncept tzv. Core and Satellite, jenž využívá vhodné investiční příležitosti k optimalizaci výnosu. Core, tj. základní část portfolia (min. 60 %), sleduje širokou globální alokaci, kterou tvoří především fondy zaměřené na evropský a americký trh. Satellite, tj. doplňková část portfolia se z maximálně 40 % skládá z fondů zaměřených na regiony či sektory, v nichž portfolio manažer vidí atraktivní příležitosti.


Hlavní výhody

 • V akciové části portfolia je uplatňován tzv. Core and Satellite koncept, který umožňuje využívat investiční příležitosti a optimalizovat výnos.


 • Vysoká diverzifikace z hlediska tříd aktiv, regionů a odvětví.

 • Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.04.2019)

  KBC MI CSOB CZK MEDIUM IS B KAP15,68 %
  DATL 26/06/19 CESKASP_110,89 %
  KBCBB FLOAT 12/12/20218,94 %
  FU S&P500 EMIN JUN 197,8 %
  PLATO INST IND FD EURO EQ IB SHARES7,57 %
  KBC INT FUND CZK OMEGA INST B SHARES5,74 %
  OPT FD CSOB KRATKO DLUHOPISU IS B5,26 %
  KBC EQT STRATEGIC TEL & TECHN IS B KAP2,83 %
  KBC EQT NEW ASIA IS B KAP2,71 %
  SDBC 0.375 16/11/20212,06 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 30.04.2019)

  Akcie33,72 %
  Dluhopisy57,33 %
  Depozita a peněžní trh6,91 %
  Realitní investice0 %
  Alternativní investice2,04 %

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory