ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby

KBC Equity Fund Consumer Durables Classic Shares ČSOB CZK

 • Hodnota 1 276,6900  CZK
 • Datum aktualizace 18. 09. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Role spotřebitele celosvětově narůstá na významu. V USA, Evropě i Asii se stává hlavním tahounem ekonomik za ekonomickým oživením. Za zlepšeným spotřebním apetitem stojí několik faktorů... číst dál

Hlavní výhody:

Globální společnosti, které nejvíce prosperují z růstu spotřebitelských výdajů.

Investice do velkých a známých firem... číst dál

 • Výnos v měně 27,67 %
 • Roční výnos v měně 7,12 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.)
V měně produktu 5,11 5,17 10,02 11,62 10,14 8,19
V CZK 5,11 5,17 10,02 11,62 10,14 8,19

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 120,52 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 04. 03. 2016
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 276,6900
Datum aktualizace Datum aktualizace 18. 09. 2019
ISIN ISIN BE6283257820
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období 4. 1. - 29. 2. 2016
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Equity Fund Consumer Durables Classic Shares ČSOB CZK

Představujeme

Role spotřebitele celosvětově narůstá na významu. V USA, Evropě i Asii se stává hlavním tahounem ekonomik za ekonomickým oživením. Za zlepšeným spotřebním apetitem stojí několik faktorů. Nezaměstnanost klesá v mnoha zemích na mnohaletá minima a i mzdy začínají růst. Vzhledem k velmi nízké inflaci a významnému poklesu cen ropy se každé zvýšení mezd projevuje v růstu kupní síly. Domácnosti dále pociťují nárůst svého bohatství díky růstu cen na trhu nemovitostí a vzestupu akciových trhů. V současném prostředí velmi nízkých úrokových sazeb je rovněž snazší splácet a refinancovat případné dluhy.

Tyto faktory dohromady vytváří kombinaci, která dává spotřebiteli důvěru a chuť uskutečňovat nákladnější nákupy z kategorie zboží dlouhodobé spotřeby. Trend se již začal projevovat v růstu tržeb i zisků firem z tohoto sektoru. Za zboží dlouhodobé spotřeby jsou mj. považovány automobily, audiovizuální a bílá technika, média, či oděvy. Na firmy působící v těchto oblastech se zaměřuje fond ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby (Consumer Durables Classic Shares CZK).

Fond je vhodný i pro pravidelné investování a ocení ho především investoři, kteří chtějí rozšířit svoje portfolio o specificky zaměřenou akciovou složku. Fond nezajišťuje měnové riziko.


Hlavní výhody

 • Globální společnosti, které nejvíce prosperují z růstu spotřebitelských výdajů.


 • Investice do velkých a známých firem.


 • Diverzifikace portfolia do zhruba stovky společností z různých odvětví v rámci sektoru zboží dlouhodobé spotřeby.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory