Horizon Flexible Portfolio July

Horizon Flexible Portfolio July

Dovolte, abychom vás informovali, že fond Horizon Flexible Portfolio July převzal dne 8.2.2019 fond Flexible Portfolio July.
 • Hodnota 1 124,2200  EUR
 • Datum aktualizace 20. 09. 2021
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

Představujeme:

Schopnost přizpůsobit se situaci je důležitá nejen v reálném světě, ale především ve světě finančních trhů. Rychlá, pružná reakce může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem, v investicích pak mezi ziskem a ztrátou... číst dál

Hlavní výhody:

Fond se rychle přizpůsobuje aktuální situaci na finančních trzích.

Kombinace algoritmického přístupu s názory analytiků...číst dál

 • Výnos v měně 12,42 %
 • Roční výnos v měně 1,90 %
 • Výnos v CZK 4,59 %
 • Roční výnos v CZK 0,72 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.)
V měně produktu -0,48 1,31 8,22 22,80 6,47 2,91 2,05 3,44
V CZK -0,77 0,74 5,13 16,65 5,40 2,68 1,37 2,18

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 421,80 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 01. 07. 2015
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 124,2200
Datum aktualizace Datum aktualizace 20. 09. 2021
ISIN ISIN BE6278667512
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 6 a více let
Minimální investice Minimální investice 200 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Horizon Flexible Portfolio July

Představujeme

Schopnost přizpůsobit se situaci je důležitá nejen v reálném světě, ale především ve světě finančních trhů. Rychlá, pružná reakce může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem, v investicích pak mezi ziskem a ztrátou.

Fond Horizon Flexible Portfolio July se snaží dosahovat výnosu přímým či nepřímým investováním (prostřednictvím fondů) převážně do celosvětového výběru akcií a dluhopisů. Každý rok na začátku období (první pracovní den belgických bank v červenci) se snaží fond investovat stejné množství prostředků jak do akcií, tak do dluhopisů. Minimálně jednou za měsíc se provádí úprava vah podle matematického modelu, který bere v úvah u různé parametry. V případě, kdy akcie dosahují lepších výnosů než dluhopisy, investuje se více do akcií. Naopak pokud akcie dosahují horších výnosů než dluhopisy, investuje se více do dluhopisů. Portfolio tak může být dočasně složeno pouze z akcií nebo pouze z dluhopisů.

Na konci období se snaží fond o to, aby bylo plně investováno do třídy aktiv, která má relativně nejvyšší výnos během tohoto období.

Investice do fondu je možné doporučit s investičním horizontem 5 let a více.

Fond je denominován v EUR.


Hlavní výhody

 • Fond se rychle přizpůsobuje aktuální situaci na finančních trzích.


 • Kombinace algoritmického přístupu s názory analytiků.


 • Dynamická strategie s podílem akcií až 100 %.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory