ČSOB Flexibilní plán

Optimum Fund ČSOB Flexibilní plán

 • Hodnota 1 064,4400  CZK
 • Datum aktualizace 20. 09. 2021
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme

Tržní pesimisté věštili příchod další finanční krize už před lety. Kdo je uposlechl, připravil se o pořádné výnosy. Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí...

číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 39,49 %
 • Dluhopisy 53,26 %
 • Depozita a peněžní trh 7,24 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0 %
 • Výnos v měně 6,44 %
 • Roční výnos v měně 1,01 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.)
V měně produktu -0,39 0,19 2,46 7,37 3,91 2,20 1,32 1,81
V CZK -0,39 0,19 2,46 7,37 3,91 2,20 1,32 1,81

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1125,91 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 03. 07. 2015
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 064,4400
Datum aktualizace Datum aktualizace 20. 09. 2021
ISIN ISIN BE6277441869
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 6 a více let
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK jednorázově nebo pravidelně od 500 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Flexibilní plán

Představujeme

Tržní pesimisté věštili příchod další finanční krize už před lety. Kdo je uposlechl, připravil se o pořádné výnosy. Být zainvestován za každého tržního počasí se dlouhodobě vyplácí. Nikdy nevíte, kdy se po bouřce zase vyjasní, a jestli ten den nebude slunečnější než kdy jindy. Prostřednictvím našeho fondu ČSOB Flexibilní plán investujete do světových značek, jako jsou například Apple, Facebook, Google (Alphabet), Amazon, Louis Vuitton (LVMH), Mercedes-Benz (Daimler), Royal Dutch Shell, ING, Allianz nebo Johnson & Johnson.


Do čeho investujete

 • Fond má dvě části, větší základní a menší doplňkovou. Základní část obsahuje stabilní podíl dluhopisů (77,5 %) a akcií (22,5 %), doplňkovou část upravuje počítač podle aktuální situace.


 • Pokud je jedna složka výnosnější, automaticky se navýší její podíl v doplňkové složce. Jestliže tedy třeba akcie dosáhly lepší výkonnosti než dluhopisy, investuje fond více do akcií, a naopak.


 • Poměr mezi základní a doplňkovou částí se může průběžně měnit. Podíl akciové složky v portfoliu fondu však nikdy nepřesáhne 65 %.
 • Hlavní výhody

 • Fond kombinuje investování pomocí počítače, který nikdy nespí a nedělá ukvapené závěry, a našeho know-how.


 • Fond se bleskově přizpůsobuje aktuální situaci na finančních trzích a podle vývoje tvoří optimální mix akcií a dluhopisů.


 • Díky zajištění měnového rizika se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.

 • Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.08.2021)

  KBC Renta Czechrenta Institutional B Shares12,64 %
  Optimum Fund CSOB Kratkodobych dluhopisu -ISB11,85 %
  KBC Bonds Corporates Euro -ISB10,21 %
  KBC Equity Fund World -ISB7,85 %
  KBC Equity Fund North American Continent -ISB6,71 %
  KBC Equity Fund USA & Canada -ISB6,71 %
  KBC Equity Fund North America -ISB6,71 %
  KBC Institutional Fd Euro Corp Bds Ex Fin,-ISB4,53 %
  KBC Equity Fund Eurozone -ISB4,28 %
  KBC Renta Strategic Accents 1 -ISB3,36 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.08.2021)

  Akcie39,49 %
  Dluhopisy53,26 %
  Depozita a peněžní trh7,24 %
  Realitní investice0 %
  Alternativní investice0 %

  Složka Depozita a peněžní trh zahrnuje také dluhopisy se splatností do 1 roku.

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory