ČSOB Private Banking Akciové portfolio

Optimum Fund ČSOB Private Banking Akciové portfolio

 • Hodnota 1 150,9300  CZK
 • Datum aktualizace 18. 09. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme

Hledáte způsob, jak efektivně zhodnotit své peníze? Rádi byste využívali odborných znalostí a dlouhodobých zkušeností silného partnera, který výběr investičních nástrojů učiní za vás?...

číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 87,34 %
 • Dluhopisy 0 %
 • Depozita a peněžní trh 12,66 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0 %
 • Výnos v měně 15,09 %
 • Roční výnos v měně 2,87 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.)
V měně produktu 3,24 1,44 3,00 1,75 1,10 4,84 3,02
V CZK 3,24 1,44 3,00 1,75 1,10 4,84 3,02

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 132,61 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 29. 09. 2014
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 150,9300
Datum aktualizace Datum aktualizace 18. 09. 2019
ISIN ISIN BE6270085051
Minimální investice Minimální investice 250 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0% z fondů KBC, z ostatních aktiv 1 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Private Banking Akciové portfolio

Představujeme


Hledáte způsob, jak efektivně zhodnotit své peníze? Rádi byste využívali odborných znalostí a dlouhodobých zkušeností silného partnera, který výběr investičních nástrojů učiní za vás? Investujte do fondu ČSOB Private Banking Akciové portfolio a získejte možnost dosažení vyššího výnosu, než nabízejí bankovní vklady. Tento investiční fond je vhodný pro příznivce aktivní správy, která sleduje akciovou investiční strategii společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, (dále jen ČSOB AM) s ohledem na vývoj situace na trzích. Správce fondu se průběžně snaží o optimální rozložení portfolia, a to přímými i nepřímými investicemi. S fondem zároveň investujete do široce diverzifikovaného portfolia jak z pohledu geografického, tak i sektorového a tematického.

V akciové části portfolia je uplatňován tzv. Core and Satellite koncept, který umožňuje využívat investiční příležitosti k optimalizaci výnosu. Core, tj. základní část portfolia (min. 60 %) sleduje širokou globální alokaci a je tudíž tvořena především indexovými fondy zaměřenými na evropský a americký trh. Satellite, tj. doplňková část portfolia (max. 40 %) je tvořena fondy zaměřenými na regiony či sektory, u kterých předpokládáme, že budou v daném období překonávat benchmark těchto fondů.

Hlavní výhody

 • V akciové části portfolia je uplatňován tzv. Core and Satellite koncept, který umožňuje využívat investiční příležitosti a optimalizovat výnos.


 • Díky aktivní správě může fond realizovat vyšší výnos.


 • Vysoká diverzifikace z hlediska, regionů a odvětví.

 • Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.08.2019)

  FU S&P500 EMIN SEP 1918,8 %
  PLATO INST IND FD EURO EQ IB SHARES16,29 %
  DATL 18/09/19 CESKASP_315,83 %
  DATL 18/09/19 KOMER8,8 %
  KBC EQT STRATEGIC TEL & TECHN IS B KAP6,84 %
  KBC EQT NEW ASIA IS B KAP4,59 %
  KBC MA MIN VARIANCE GLOBAL IS B KAP4,58 %
  KBC EQT BUYB AM IS B KAP4,55 %
  KBC EQT STRATEGIC NON CYCLICALS IS B KAP3,47 %
  KBC EQT JAPAN IS B KAP3,45 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.08.2019)

  Akcie87,34 %
  Dluhopisy0 %
  Depozita a peněžní trh12,66 %
  Realitní investice0 %
  Alternativní investice0 %

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory