ČSOB Globálních příležitostí USD 1

Optimum Fund ČSOB Globálních příležitostí USD 1

 • Hodnota 10,0900  USD
 • Datum aktualizace 29. 05. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Evropská i světová ekonomika je ve fázi oživení. Právě proto vám nabízíme investiční fond ČSOB Svět s německým bonusem 1, který vám umožní podílet se na růstu koše akcií globálních společností navíc podpořených bonusovým košem perspektivních německých akcií... číst dál

Hlavní výhody:

ajištění návratnosti investované částky (v USD) ke dni splatnosti.

100% participace na růstu hodnoty podkladového koše... číst dál

 • Výnos v měně 0,90 %
 • Roční výnos v měně 0,18 %
 • Výnos v CZK 15,01 %
 • Roční výnos v CZK 2,92 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -1,08 -0,10 0,30 -0,10 -1,93 -1,04 -0,73 0,19
V CZK 0,95 2,62 1,16 7,10 -3,80 -1,84 -2,68 2,92

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 15,15 USD
Datum vzniku Datum vzniku 22. 07. 2014
Datum splatnosti Datum splatnosti 29. 05. 2020
Měna Měna USD
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,0900
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 05. 2019
ISIN ISIN BE6265843316
Minimální investice Minimální investice 250 USD
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %, po úpisu 3,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 12. 5. - 11. 7. 2014
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Globálních příležitostí USD 1

Představujeme

Světové akciové trhy rostou a vše naznačuje, že ekonomika se zotavila z recese a je na nejlepší cestě k ekonomickému růstu. Právě proto nabízíme investorům příležitost zainvestovat do akcií známých globálních společností s vysokou tržní kapitalizací prostřednictvím zajištěného fondu ČSOB Globálních příležitostí USD 1. Základní měnou fondu je americký dolar.

Portfolio fondu je ze tří čtvrtin zaměřeno na evropské akcie. Orientace portfolia směrem k Evropě tak odráží důvěru v úspěšnost evropského ekonomického rozvoje. Optimistická makroekonomická data a slibné hospodářské výsledky velkých evropských společností lákají do Evropy globální investory a činí tak z tohoto regionu perspektivní investiční příležitost. Portfolio je doplněno stabilními a dlouhodobě prosperujícími severoamerickými korporacemi známých značek.

Fond je pro investory atraktivní i z hlediska struktury. Zajišťuje návratnost 100 % investované částky (v USD) při splatnosti. Ke dni splatnosti tak Vyplatíme investovanou částku plus výnos, který je dán násobkem míry participace ve výši 100 % (procentní podíl na růstu koše akcií určený na počátku fondu) a růstem koše akcií (rozdílem mezi počáteční a konečnou hodnotou). Celkový maximální výnos za dobu trvání fondu je omezen na 80 % (10,55 % ročně).


Hlavní výhody

 • Zajištění návratnosti investované částky (v USD) ke dni splatnosti.


 • 100% participace na růstu hodnoty podkladového koše.


 • možnost dosažení maximálního výnosu ve výši až 80 % (10,55 % ročně) za dobu trvání fondu.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory