Horizon Flexible Plan

Horizon Flexible Plan

Dovolte, abychom vás informovali, že fond Horizon Flexible Plan převzal dne 8.2.2019 fond Flexible Plan.
 • Hodnota 56,6700  EUR
 • Datum aktualizace 18. 09. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Schopnost přizpůsobit se situaci je důležitá nejen v reálném světě, ale především ve světě finančních trhů. Rychlá, pružná reakce může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem... číst dál

Hlavní výhody:

Fond se rychle přizpůsobuje aktuální situaci na finančních trzích.

Kombinace algoritmického přístupu s názory analytiků... číst dál

 • Výnos v měně 13,66 %
 • Roční výnos v měně 2,30 %
 • Výnos v CZK 6,84 %
 • Roční výnos v CZK 1,19 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.)
V měně produktu 0,87 0,57 1,61 0,46 0,19 1,42 1,24 1,05
V CZK 1,54 1,64 2,77 2,27 -0,13 0,03 0,12 -0,17

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 124,50 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 03. 02. 2014
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 56,6700
Datum aktualizace Datum aktualizace 18. 09. 2019
ISIN ISIN BE6261308553
Minimální investice Minimální investice 150 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0 % z fondů ČSOB/KBC, z ostatních aktiv maximálně 1,05 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Horizon Flexible Plan

Představujeme

Schopnost přizpůsobit se situaci je důležitá nejen v reálném světě, ale především ve světě finančních trhů. Rychlá, pružná reakce může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem, v investicích pak mezi ziskem a ztrátou. Na této myšlence je založen náš nový fond Horizon Flexible Plan. Inovativní přístup tohoto fondu fondů spočívá v kombinaci investování pomocí algoritmu a našeho know-how při výběru akcií a nástrojů s pevným výnosem. Díky tomu je fond schopen nejen rychle reagovat na tržní vývoj, ale také reagovat bez zapojení lidských emocí, které mohou snižovat výsledky klasických fondů. Měnou fondu je euro.

Portfolio fondu je vždy rozděleno na dvě části, objemově větší základní část a menší doplňkovou. Základní část obsahuje takřka stabilní podíl nástrojů s pevným výnosem (75 %) a akcií (25 %). Druhá, doplňková část má výchozí poměr akcií a nástrojů s pevným výnosem rovnoměrný a svým složením se v průběhu roku flexibilně přizpůsobuje relativní výnosnosti mezi složkou s pevným výnosem a akciovou složkou. Pokud je jedna složka výnosnější, v doplňkové části se navyšuje její podíl na úkor té druhé. Vždy po roce (nejpozději poslední pracovní den v lednu) je původní rovnoměrný poměr mezi akciovou složkou a složkou s pevným výnosem v doplňkové části obnoven.

Navíc platí, že pokud se daří základní části portfolia dosahovat vyššího výnosu než doplňkové části, je její podíl na celkovém portfoliu navyšován (platí i obráceně). Poměr mezi základní a doplňkovou částí se tak může průběžně měnit a nemusí být po roce nastaven na výchozí rozdělení. Podíl akciové složky v portfoliu fondu však nikdy nepřesáhne 85 %.


Hlavní výhody

 • Fond se rychle přizpůsobuje aktuální situaci na finančních trzích.


 • Kombinace algoritmického přístupu s názory analytiků.


 • Flexibilní strategie s podílem akcií až 85 %.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory