ČSOB Silné firmy 1

Horizon ČSOB Silné firmy 1

 • Hodnota 11,0100  EUR
 • Datum aktualizace 29. 05. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Investiční fond ČSOB Silné firmy 1 je zajištěný fond, který usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím investic navázaných na světové akcie. Základní měnou fondu je euro. Fond kombinuje možnost podílet se na zisku z akciových trhů... číst dál

Hlavní výhody:

Zajištění návratnosti investované částky ve výši 100 % (v EUR) ke dni splatnosti.

Možnost dosažení výnosu až ve výši 60 % (8,41 % ročně) za dobu trvání fondu... číst dál

 • Výnos v měně 10,10 %
 • Roční výnos v měně 1,86 %
 • Výnos v CZK 4,06 %
 • Roční výnos v CZK 0,76 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -0,72 0,18 1,38 -0,18 -1,60 0,34 0,86 1,54 1,86
V CZK 0,10 1,01 0,72 1,00 -2,69 -1,10 -0,65 0,35 0,76

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 7,37 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 07. 03. 2014
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 12. 2019
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 11,0100
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 05. 2019
ISIN ISIN BE6260670961
Minimální investice Minimální investice 200 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2 %, po úpisu 3 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období 13. 1. - 28. 2. 2014
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Horizon ČSOB Silné firmy 1

Představujeme

Investiční fond ČSOB Silné firmy 1 je zajištěný fond, který usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím investic navázaných na světové akcie. Základní měnou fondu je euro. Fond kombinuje možnost podílet se na zisku z akciových trhů s tím, že zajišťuje návratnost investované částky (v EUR) při splatnosti. Eurovým investorům, kteří chtějí využít potenciál akcií a zároveň oceňují návratnost investice, nabízí fond ideální kombinaci obojího.

Výnos fondu je vázán na výkonnost koše 30 akcií, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací a odráží široké spektrum celosvětové ekonomiky. Akcie jsou vybrány na základě analýz investičních specialistů ČSOB/KBC. Do portfolia jsou zahrnuty akcie společností, u kterých se domníváme, že mají potenciál růstu zisku a zdroje pro jeho dosažení.

Ke dni splatnosti vyplatíme investovanou částku plus výnos, který je dán násobkem míry participace ve výši 60 % (procentní podíl na růstu akcií určený na počátku fondu) a růstem koše akcií (rozdílem mezi počáteční a konečnou hodnotou).


Hlavní výhody

 • Zajištění návratnosti investované částky ve výši 100 % (v EUR) ke dni splatnosti.


 • Možnost dosažení výnosu až ve výši 60 % (8,41 % ročně) za dobu trvání fondu.


 • Výběr perspektivních akcií, které reprezentují široké spektrum celosvětové ekonomiky.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory