ČSOB Akciový dividendových firem DIV

KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem DIV

 • Hodnota 1 521,9200  CZK
 • Datum aktualizace 18. 09. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Výkyvy akciových trhů vyvolávají zájem investorů o společnosti, které pravidelně vyplácejí zajímavé dividendy. Atraktivní dividendový výnos nabízejí především společnosti, které jsou méně závislé na ekonomickém cyklu... číst dál

Hlavní výhody:

Investice do akcií stabilnějších, ziskových a dobře řízených firem, které přinášejí vysoký dividendový výnos.

Možnost volby mezi kapitalizační a dividendovou třídou... číst dál

 • Výnos v měně 11,97 %
 • Roční výnos v měně 2,90 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.)
V měně produktu 5,97 0,84 -2,10 -6,10 -1,07 3,13 - -
V CZK 5,97 0,84 -2,10 -6,10 -1,07 3,13 - -

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 130,95 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 05. 10. 2012
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 1 521,9200
Datum aktualizace Datum aktualizace 18. 09. 2019
ISIN ISIN BE6239645235
Minimální investice Minimální investice 30 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,5 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem DIV

Představujeme


Výkyvy akciových trhů vyvolávají zájem investorů o firmy, které pravidelně vyplácejí zajímavé dividendy. Atraktivní dividendový výnos nabízejí především společnosti, které jsou méně závislé na ekonomickém cyklu – nevykazují sice často velké poklesy, vůči trhu se ale staví defenzivněji. Obvykle se jedná o lídry ve svém oboru, kteří nabízejí široké portfolio výrobků a služeb, mají solidní tržní podíl, kvalitní řízení, zdravou bilanci a vysoké cash flow.

S investičním fondem ČSOB Akciový dividendových firem (dříve ČSOB Akciový fond dividendových firem) investujete do široce diverzifikovaného portfolia – ať už z hlediska geografického nebo sektorového – akcií společností, jež nabízejí vysoký dividendový výnos. Jejich minimální podíl v portfoliu představuje 75 procent.

Hlavní výhody

 • Investice do akcií stabilnějších, ziskových a dobře řízených firem, které přinášejí vysoký dividendový výnos.


 • Možnost volby mezi kapitalizační a dividendovou třídou.


 • Kvalitní výběr dividendových akcií nabízí, při současném kolísání trhů a nízkých úrokových sazbách, lákavou investiční příležitost.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory