ČSOB Akciový český (PX)

Horizon Access Fund ČSOB Český Akciový (PX)

 • Hodnota 1 434,2100  CZK
 • Datum aktualizace 16. 07. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Michaela Toperczerová
finanční analytik

Měsíční komentář správce fondu

Index PX v květnu ztratil 1,7 % (vč. dividend), bez započtení dividend skončil se ztrátou 2,3 %... číst dál
 • Výnos v měně 43,42 %
 • Roční výnos v měně 4,73 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.)
V měně produktu 1,23 -0,84 9,76 0,06 5,92 10,45 4,08 5,43 5,57
V CZK 1,23 -0,84 9,76 0,06 5,92 10,45 4,08 5,43 5,57

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 197,46 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 05. 10. 2011
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 434,2100
Datum aktualizace Datum aktualizace 16. 07. 2019
ISIN ISIN BE6224091866
Minimální investice Minimální investice 5 000 Kč jednorázově (nebo 500 Kč pravidelně)
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Horizon Access Fund ČSOB Český Akciový (PX)

Představujeme.

Cílem tohoto investičního fondu* je sledovat složení a co nejlépe reprodukovat vývoj českého akciového indexu PX®s ohledem na zákonné limity.
Výhodou fondu je, že dividendy získané z akcií v portfoliu jsou plně reinvestovány. Dá se proto očekávat, že fond v dlouhodobém horizontu překoná svou výkonností český akciový index. Tento fond je vhodným doplňkem portfolia investorů, kteří chtějí jedním produktem co nejpřesněji kopírovat vývoj indexu pražské burzy. Fond je spravován pasivně.
Jedná se o jeden z prvních akciových fondů svého druhu registrovaný a prodávaný v České republice, jehož cílem je sledovat index pražské burzy. Z dlouhodobého hlediska se díky zajímavým růstovým vyhlídkám a umírněné inflaci může Česká republika stát přitažlivou investiční příležitostí. Český akciový trh je reprezentován zdravými bankami a relativně nízkým zadlužením země.
Index PX® je oficiálním indexem Burzy cenných papírů Praha a v současné době obsahuje 13 akciových titulů.


Hlavní výhody

 • Přináší možnost investovat finanční prostředky do firem, které známe a každý den se s nimi setkáváme.

 • Dividendy získané z akcií v portfoliu jsou plně reinvestovány.

 • Znalost českého prostředí a nulová jazyková bariéra při získávání informací.

 • Doplňující informace

  - jedná se o akciový fond. Kolísání hodnoty investice v čase může být v důsledku složení portfolia fondu vysoké,
  - fond je svou konstrukcí vhodný pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší riziko s potenciálem získání vyššího výnosu,
  - vyplacení vložené investice není zaručeno,
  - v důsledku právních omezení může portfolio fondu obsahovat akcie pouze jediné společnosti, jejíž váha je vyšší než 20 % (s maximem 35 %) majetku fondu. Z tohoto důvodu může dojít k rozdílům mezi složením fondu a sledovaného indexu,
  - investor nese částečné měnové riziko, zejména z důvodu, že část tržeb firem obsažených v indexu PX je v jiných měnách než v Kč,
  - tento materiál má pouze informativní charakter.


  Měsíční komentář správce fondu k 31.5.2019

  FotoMichaela Toperczerová - finanční analytik

  Index PX v květnu ztratil 1,7 % (vč. dividend), bez započtení dividend skončil se ztrátou 2,3 %. Ve srovnání s ostatními indexy z regionu šlo o nejlepší výsledek. Bankovní skupina Erste (-6,24 %) padala spolu s evropským bankovním sektorem a pojišťovna VIG (-7,31 %) negativně překvapila svými výsledky za rok 2018. Naopak Moneta (+3,14 %) přinesla v rámci prezentace výsledků hospodaření investorům dobré zprávy, když oznámila zvýšení výhledu pro dividendy a plány na zpětný odkup akcií.

  ČEZ (+1,32 %) oznámil změny ve strategii: Hodlá prodat své neúspěšné akvizice v jihovýchodní Evropě a více se zaměřit na domácí trh a zároveň chce dál investovat do obnovitelných zdrojů ve Francii a Německu. V souvislosti se změnou strategie mění také dividendovou politiku – místo původního pásma 60-100 %, upravuje výplatní poměr na 80-100 %.

  Avast (+3,89 %) vyplatil dividendu, cena akcie se ale rychle zvedla k původním úrovním. Kofola (+2,5 %) a Stock (+4,34 %) vydaly dobré výsledky hospodaření za minulý rok, což mělo pozitivní dopad i na cenu jejich akcií.


  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory