ČSOB Multi Invest

KBC Master Fund ČSOB Multi Invest

 • Hodnota 1 018,6800  CZK
 • Datum aktualizace 18. 09. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme

Jak by se vám líbil flexibilní, široce diverzifikovaný a aktivně řízený investiční fond, který průběžně upravuje svoji investiční strategii podle aktuální situace na trhu? Patříte zároveň mezi konzervativněji smýšlející investory a rádi byste své peníze zhodnocovali s vyšším úrokem, ale nikoli za cenu vysokého rizika?...

číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 11,35 %
 • Dluhopisy 10,8 %
 • Depozita a peněžní trh 77,84 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0 %
 • Výnos v měně 1,87 %
 • Roční výnos v měně 0,22 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.)
V měně produktu 0,35 -0,37 -0,22 -0,82 -0,97 0,03 -0,19 -0,32 0,41
V CZK 0,35 -0,37 -0,22 -0,82 -0,97 0,03 -0,19 -0,32 0,41

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 191,06 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 07. 03. 2011
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 018,6800
Datum aktualizace Datum aktualizace 18. 09. 2019
ISIN ISIN BE6210265342
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK jednorázově (nebo 500 CZK pravidelně)
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování ročně z aktiv fondu ze skupiny ČSOB/KBC 0,25 % a z ostatních aktiv fondu 0,75 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Finanční centra
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Master Fund ČSOB Multi Invest

Představujeme


Jak by se vám líbil flexibilní, široce diverzifikovaný a aktivně řízený investiční fond, který průběžně upravuje svoji investiční strategii podle aktuální situace na trhu? Patříte zároveň mezi konzervativněji smýšlející investory a rádi byste své peníze zhodnocovali s vyšším úrokem, ale nikoli za cenu vysokého rizika? Pak pro vás může být tím správným řešením ČSOB Multi Invest. Jedná se o fond fondů, který rozkládá své prostředky do celé palety produktů z oblasti peněžního trhu, dluhopisů a akcií a díky tomu snižuje riziko. Míra rizika a kolísavosti hodnoty fondu je nižší také díky aktivní správě a flexibilnímu řízení portfolia. V situaci, kdy se trhům daří (roste hodnota akcií ve srovnání s dluhopisy), navyšuje se podíl akcií v portfoliu oproti dluhopisům. V případě, kdy se akciovým trhům až tak nedaří, fond navyšuje podíl nástrojů s pevným výnosem, čímž je produkt chráněn před větším poklesem. Minimalizace akcií tak chrání před vyšším poklesem hodnoty fondu. Minimálně 50 % aktiv bude vždy zainvestováno v peněžním trhu, akcie mohou tvořit maximálně 25 % z celého portfolia. Fond nabízí ideální příležitost pro začínající investory, kteří plánují svou první investici. Investice do fondu je možné doporučit s investičním horizontem 2–3 roky.

Aktuální rozložení podle jednotlivých tříd aktiv najdete každý měsíc na www.csob.cz.

Hlavní výhody

 • Fond je aktivně řízen, takže složení portfolia přizpůsobuje dění na finančních trzích.


 • Relativně krátký doporučovaný investiční horizont.


 • Snadná a rychlá dostupnost investovaných peněz.

 • Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.08.2019)

  KBC MI SRI 3 MONTH DURATION - IS B15,49 %
  KBC MI 5 MONTH DURATION IS B15,48 %
  KBC MI SRI CASH 4 MONTH DURATION - IS B15,48 %
  KBC INT FUND CZK OMEGA INST B SHARES15,41 %
  KBC MI CSOB KRATKODOBY IS B KAP15,41 %
  OPT FD CSOB KRATKO DLUHOPISU IS B3,94 %
  KBC RENTA CZECH IS B KAP2,5 %
  KBC EQT STRATEGIC NON CYCLICALS IS B KAP2,02 %
  KBC EQT AMERICA IS B KAP1,9 %
  KBC EQT STRATEGIC TEL & TECHN IS B KAP1,66 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.08.2019)

  Akcie11,35 %
  Dluhopisy10,8 %
  Depozita a peněžní trh77,84 %
  Realitní investice0 %
  Alternativní investice0 %

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory