Horizon Access Fund Vietnam

Horizon Access Fund Vietnam

 • Hodnota 705,9000  EUR
 • Datum aktualizace 13. 06. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

 • Výnos v měně 41,29 %
 • Roční výnos v měně 3,11 %
 • Výnos v CZK 45,36 %
 • Roční výnos v CZK 3,37 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -1,47 -4,98 0,18 -4,93 11,38 11,24 8,15 9,67 9,84 6,49 3,11
V CZK -2,16 -5,27 -0,88 -5,30 10,13 9,27 6,41 8,16 9,90 6,00 3,37

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 10,39 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 04. 02. 2008
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 705,9000
Datum aktualizace Datum aktualizace 13. 06. 2019
ISIN ISIN BE0948066858
Minimální investice Minimální investice ekvivalent 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,6 %
Region Region Jihovýchodní Asie
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Horizon Access Fund Vietnam

Fond investuje především do akcií vietnamských společností. Přestože není zajištěn proti měnovému riziku, tak by mohl být s ohledem na růstový potenciál a pokračující ekonomický rozvoj Vietnamu i celého regionu zajímavým doplňkem portfolia dynamického investora.
Benchmark (index, který se fond snaží sledovat) je Ho Chi Minh Stock Index, který obsahuje 140 akcií. Jeho jednu třetinu tvoří pět největších akcií.: Vietnam Dairy Product Co, Sacombank, Petrovietnam Fertilizer &| Chemical, Saigon Securities a Pha Lai Thermal Power.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory