KBC Master Fund Dynamic Mixed Fund

KBC Master Fund Dynamic Mixed Fund

Dne 26.2.2016 fond ČSOB Růstový přejal fond KBC Master Fund Dynamic Mixed Fund. Detailní informace ke sloučení naleznete v záložce dokumenty a na stránce věnované slučování fondů.


 • Hodnota 1 020,9800  CZK
 • Datum aktualizace 12. 02. 2016
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

 • Výnos v měně 2,10 %
 • Roční výnos v měně 0,24 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu -6,26 -11,72 -13,94 -13,00 -1,45 2,92 4,25 3,37 6,22 -
V CZK -6,26 -11,72 -13,94 -13,00 -1,45 2,92 4,25 3,37 6,22 -

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Datum vzniku Datum vzniku 22. 06. 2007
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 020,9800
Datum aktualizace Datum aktualizace 12. 02. 2016
ISIN ISIN BE0947166584
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování z fondů KBC 0%, z ostatních aktiv 0,6 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Master Fund Dynamic Mixed Fund

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory