Horizon Access Fund Russia

Horizon Access Fund Russia

 • Hodnota 489,6900  EUR
 • Datum aktualizace 13. 06. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

 • Výnos v měně -2,06 %
 • Roční výnos v měně -0,16 %
 • Výnos v CZK -11,12 %
 • Roční výnos v CZK -0,90 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 8,96 14,73 21,96 28,63 19,75 17,22 10,80 4,94 3,43 4,19 -0,16
V CZK 8,19 14,38 20,67 28,11 18,41 15,15 9,02 3,50 3,48 3,70 -0,90

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 8,34 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 06. 06. 2006
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 489,6900
Datum aktualizace Datum aktualizace 13. 06. 2019
ISIN ISIN BE0946256212
Minimální investice Minimální investice ekvivalent 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,3 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název Horizon Access Fund Russia

Cílem fondu je sledovat vývoj akciového indexu MSCI Russia index. Fond nabízí snadný přístup na akciový trh Ruska. Alokace fondu je napříč různými společnostmi tohoto rozvojového trhu.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory