Horizon Access Fund Brazil

Horizon Access Fund Brazil

Dovolte, abychom vás informovali, že fond KBC Equity Fund Latin America převzal dne 19.1.2018 fond Horizon Access Fund Brazil. Informace o důvodech a vlastním provedení sloučení naleznete v záložce Dokumenty a na stránce věnované slučování fondů. Tisková zpráva o proběhlém sloučení.

 • Hodnota 717,7500  EUR
 • Datum aktualizace 05. 01. 2018
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

 • Výnos v měně 30,08 %
 • Roční výnos v měně 2,37 %
 • Výnos v CZK 17,36 %
 • Roční výnos v CZK 1,44 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 5,55 -1,48 20,90 8,50 40,70 8,22 4,42 -2,76 -5,46 -2,09 2,37
V CZK 5,07 -2,56 18,13 2,54 36,77 5,29 2,42 -2,56 -4,98 -2,33 1,44

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Datum vzniku Datum vzniku 31. 05. 2006
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 717,7500
Datum aktualizace Datum aktualizace 05. 01. 2018
ISIN ISIN BE0946254191
Minimální investice Minimální investice ekvivalent 5 000 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,3 %
Region Region Latinská Amerika
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Horizon Access Fund Brazil

Access Fund Brazil je fond, který investuje do brazilských akcií. Kopíruje svůj benchmark, kterým je index MSCI Brazil.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory