KBC Master Fund Mixed Fund

KBC Master Fund Mixed Fund

 • Hodnota 1 403,2100  CZK
 • Datum aktualizace 18. 09. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 39,63 %
 • Dluhopisy 41,45 %
 • Depozita a peněžní trh 18,92 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0 %
 • Výnos v měně 40,32 %
 • Roční výnos v měně 2,31 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 1,26 0,75 2,14 1,03 0,54 2,14 1,49 1,40 3,12 3,59
V CZK 1,26 0,75 2,14 1,03 0,54 2,14 1,49 1,40 3,12 3,59

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 160,98 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 07. 12. 2004
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 403,2100
Datum aktualizace Datum aktualizace 18. 09. 2019
ISIN ISIN BE0943801887
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování z fondů KBC 0 %, z ostatních aktiv 0,6 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Master Fund Mixed Fund

Jedná se o smíšený fond, který bude investovat 40% do akcií a 60% do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu prostřednictvím institucí kolektivního investování, jejich správu provádí skupina KBC. Fond je denominován v CZK a měnové pozice v USD, EUR a JPY jsou zajištěny do CZK. Snahou Smíšeného fondu je dosažení výnosu převyšujícího výnos z bankovních vkladů o několik procent. Fond může nadvážit nebo podvážit podíl akcií a dluhopisů v portfoliu.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory