ČSOB CZK Medium DIV

KBC Multi Interest ČSOB CZK Medium DIV

 • Hodnota 99,3250  CZK
 • Datum aktualizace 18. 09. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond (krátkodobý)

Vývoj

PDF leták
Foto
Michal Žofaj
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Ceny dluhopisů pokračovaly v měsíci srpnu v růstu a český dluhopisový trh zůstal nadále… číst dál
 • Výnos v měně 28,76 %
 • Roční výnos v měně 1,55 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,05 0,35 0,96 1,21 0,39 -0,01 0,07 0,04 0,64 1,32
V CZK 0,05 0,35 0,96 1,21 0,39 -0,01 0,07 0,04 0,64 1,32

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond (krátkodobý)
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 0,07 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 03. 04. 2003
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 99,3250
Datum aktualizace Datum aktualizace 18. 09. 2019
ISIN ISIN BE0940476618
Minimální investice Minimální investice 1 mil. CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,2 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,6 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Multi Interest ČSOB CZK Medium DIV

Investiční zaměření

Tento podfond investuje do pevně úročených nástrojů denominovaných v CZK, stejně jako v EUR. Investice v eurech jsou zajištěny proti měnovému riziku. Tato aktiva jsou investována především do finančních nástrojů s úrokovým rizikem až do 4 let. Podfond investuje převážně do podnikových dluhopisů, přičemž minimální podíl státních dluhopisů činí 20%. Investice v podfondu mohou být i sektorově koncentrované (v současné době finanční sektor). Fond může investovat více než 35 % svých aktiv do cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu států uvedených v prospektu (v oddíle 2.2.).


Měsíční komentář správce fondu k 31.8.2019

FotoMichal Žofaj - portfolio manažer

Ceny dluhopisů pokračovaly v měsíci srpnu v růstu a český dluhopisový trh zůstal nadále pod výrazným vlivem vývoje ze zahraničí. Zahraniční investoři kupují dluhopisy v obavách o zpomalení ekonomiky, eskalace obchodních válek a blížícímu se brexitu.

Česká ekonomika je stále v poměrně dobrém stavu a zpomalení v Eurozóně se v ČR výrazně neprojevuje. Mírně zklamaly maloobchodní tržby a průmyslová produkce. Naopak hrubý domácí produkt vzrostl ve druhém čtvrtletí meziročně o 2,70%. Na začátku měsíce zasedala Česká národní banka, která jednomyslně ponechala sazby nezměněné na úrovni 2,00%. Červencová inflace se zvýšila a indikuje, že by domácí úrokové sazby měly zůstat v nejbližší době na současných úrovních. Inflace meziročně dosáhla 2,90% a nachází se tak výrazně nad cílem České národní banky.

Data z americké ekonomiky byla smíšená. Předstihové indikátory ukázaly mírně sestupný trend. Finanční trhy ovlivnilo rozhodnutí Donalda Trumpa, který zavedl nová cla, na která Čína reagovala oslabením měny a odvetnými opatřeními. Ekonomická data z USA byla v souladu s očekáváními trhu. Míra nezaměstnanosti je stále blízko historických minim. Dobrá čísla vykázaly maloobchodní tržby, naopak mírně zklamala průmyslová produkce. V Evropě se mírně zlepšily předstihové indikátory. Čísla ve výrobě jsou však pod hranicí 50, což naznačuje zpomalení. Překvapily maloobchodní tržby, zatímco průmyslová produkce byla mírně horší. Hrubý domácí produkt vzrostl meziročně ve druhém čtvrtletí o 1,10%, což bylo v souladu s očekáváním analytiků. Inflace v červenci vzrostla pouze o 1,00%. Inflace se tak stále nachází pod cílem ECB. V Evropě rezonovaly hlavně politické události - pád vlády v Itálii a další vývoj ohledně brexitu mohou udržovat trhy v nejistotě.

Stále se domníváme se, že korunové úrokové výnosy jsou relativně nízko vzhledem k současné situaci české ekonomiky a mají prostor pro růst, jakmile se sníží hlavní ekonomická rizika. Důvodem je pozitivní vývoj české ekonomiky a vyšší inflace. Potencionálním rizikem je výraznější pokles globální ekonomiky, obchodní války a BREXIT. Z dluhopisů nadále preferujeme kratší termínované vklady, které jsou v porovnání s delšími dluhopisy méně citlivé na pohyb úrokových sazeb. Co se týče podnikových dluhopisů, tak je aktuálně vnímáme neutrálně.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory