ČSOB IN konzervativní

ČSOB Institucionální konzervativní

Dne 1. 10. 2017 došlo ke změně názvu fondu ČSOB institucionální – nadační na ČSOB IN konzervativní.


 • Hodnota 1,0026  CZK
 • Datum aktualizace 15. 01. 2020
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Jan Bureš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Měsíc listopad byl z pohledu výkonnosti fondu pozitivní. Důvodem byl zejména růst akciové části fondu… číst dál
 • Výnos v měně 33,94 %
 • Roční výnos v měně 1,91 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,34 1,32 1,81 5,39 2,05 1,58 1,56 1,28 1,33 1,59
V CZK 0,34 1,32 1,81 5,39 2,05 1,58 1,56 1,28 1,33 1,59

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 202,87 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 26. 03. 2002
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 1,0026
Datum aktualizace Datum aktualizace 15. 01. 2020
ISIN ISIN 770020000228
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 2 roky
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Institucionální konzervativní

Investiční zaměření

Investiční fond ČSOB IN konzervativní (dříve ČSOB institucionální - nadační) patří do rodiny podílových fondů určených institucionální klientele. Byl založen již v roce 2002 původně pro nadace, ale zvláště v době nízkých úrokových sazeb se stal zajímavým i pro ostatní instituce a firmy. Využívá především kvalitní dluhopisy denominované v CZK, v omezeném rozsahu může portfolio obsahovat i investice v cizí měně či akcie, doplňkově také depozita. Je vhodný zejména pro zhodnocení finančních rezerv a hotovostních přebytků firem, nadací, bytových družstev či municipalit. Cílem jsou výnosy přesahující možnosti obvyklých depozitních produktů, spořicích účtů apod., vyplácené pokud možno každoročně formou dividendy. Ta je vyplácena po skončení účetního období, tj. po 31. 12. daného roku. Fond je vhodný pro konzervativní investice v objemu desítek tisíc až desítek milionů korun plánované na období od 1 roku (optimálně 3 roky i déle). Vstupní ani výstupní poplatek se neúčtuje a poplatek za správu je obsažený v denně aktualizované ceně podílu a patří k nejnižším mezi srovnatelnými fondy.


Hlavní výhody

 • Nízká míra rizika díky investicím do bonitních dluhopisů. Neutrální podíl akcií je 10 %.


 • Příznivá poplatková struktura - žádné vstupní ani výstupní poplatky, poplatek za správu 0,4 % ročně.


 • Vysoká likvidita a roční výplata dividendy s příznivým daňovým režimem.


 • Informace o vyplacených dividendách

  za rok 20141,90 %
  za rok 20150,90 %
  za rok 20160,40 %
  za rok 20170,40 %
  za rok 20193,40 %

  Měsíční komentář správce fondu k 30.11.2019

  FotoJan Bureš - portfolio manažer

  Měsíc listopad byl z pohledu výkonnosti fondu pozitivní. Důvodem byl zejména růst akciové části fondu, příspěvek dluhopisové části portfolia byl zanedbatelný.

  Akciové trhy rostly zejména díky uklidnění geopolitických rizik a stabilizaci makroekonomických dat.

  Výnosy českých státních dluhopisů v listopadu reagovaly primárně na situaci v zahraničí, kde došlo k růstu výnosů. Listopadový vývoj byl totiž ve znamení preference rizikových aktiv a růstu cen na akciových trzích. Na posledním zasedání ČNB počátkem listopadu hlasovalo pět členů bankovní rady pro stabilní sazby, zatímco dva členové hlasovali pro zvýšení sazeb o 25 bazických bodů. Bankovní rada posoudila i novou makroekonomickou prognózu, kterou vyhodnotila jako proinflační. Česká ekonomika vzrostla ve čtvrtém čtvrtletí o 2,50 %. Inflace byla v říjnu stále nad cílem ČNB na úrovni 2,70 %. V nejbližším období nás tak pravděpodobně čeká stabilita základních úrokových sazeb.

  Americká ekonomická data nadále indikují stabilní situaci na americkém trhu. Po říjnovém snížení sazeb americká centrální banka FED indikovala stabilitu sazeb a bude vyčkávat na nově příchozí data pro případnou změnu měnové politiky v roce 2020. Důležitým faktorem pro vývoj na finančních trzích nadále zůstanou jednání ohledně obchodních válek mezi Čínou a USA. Trh práce vykázal opět silná data a nezaměstnanost v USA dosáhla pouhých 3,60 %. Inflace v USA dosáhla v říjnu 1,80% a drží se tak mírně pod cílem centrální banky. Evropská data indikují mírné zlepšení. Německá ekonomika se pravděpodobně stabilizovala a došlo k oživení i ve zpracovatelském průmyslu. Inflace však stále zůstává poměrně nízká a v říjnu meziročně vzrostla pouze o 0,70 %.

  Domníváme se, že se korunové úrokové výnosy budou dále normalizovat a porostou. Důvodem je pozitivní vývoj české ekonomiky a vyšší inflace. Potenciálním rizikem je výraznější pokles globální ekonomiky, situace v Německu, obchodní války a brexit. Nadále tak preferujeme kratší termínované vklady a variabilně úročené dluhopisy, které jsou v porovnání s delšími pevně úročenými dluhopisy méně citlivé na pohyb úrokových sazeb. Podnikové dluhopisy aktuálně vnímáme neutrálně.


  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory