ČSOB IN konzervativní

ČSOB Institucionální konzervativní

Dne 1. 10. 2017 došlo ke změně názvu fondu ČSOB institucionální – nadační na ČSOB IN konzervativní.


 • Hodnota 1,0010  CZK
 • Datum aktualizace 24. 09. 2020
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Jan Bureš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj na akciových i dluhopisových trzích byl ve druhém čtvrtletí příznivý. Postupné uvolňování karanténních opatření, společně s přijetím bezprecedentních stimulů z řad centrálních autorit, vyústilo… číst dál
 • Výnos v měně 33,78 %
 • Roční výnos v měně 1,83 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu -0,28 0,76 3,97 1,24 2,19 1,42 1,22 1,18 1,28 1,37
V CZK -0,28 0,76 3,97 1,24 2,19 1,42 1,22 1,18 1,28 1,37

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 193,73 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 26. 03. 2002
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 1,0010
Datum aktualizace Datum aktualizace 24. 09. 2020
ISIN ISIN 770020000228
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 2 roky
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Institucionální konzervativní

Investiční zaměření

Investiční fond ČSOB IN konzervativní (dříve ČSOB institucionální - nadační) patří do rodiny podílových fondů určených institucionální klientele. Byl založen již v roce 2002 původně pro nadace, ale zvláště v době nízkých úrokových sazeb se stal zajímavým i pro ostatní instituce a firmy. Využívá především kvalitní dluhopisy denominované v CZK, v omezeném rozsahu může portfolio obsahovat i investice v cizí měně či akcie, doplňkově také depozita. Je vhodný zejména pro zhodnocení finančních rezerv a hotovostních přebytků firem, nadací, bytových družstev či municipalit. Cílem jsou výnosy přesahující možnosti obvyklých depozitních produktů, spořicích účtů apod., vyplácené pokud možno každoročně formou dividendy. Ta je vyplácena po skončení účetního období, tj. po 31. 12. daného roku. Fond je vhodný pro konzervativní investice v objemu desítek tisíc až desítek milionů korun plánované na období od 1 roku (optimálně 3 roky i déle). Vstupní ani výstupní poplatek se neúčtuje a poplatek za správu je obsažený v denně aktualizované ceně podílu a patří k nejnižším mezi srovnatelnými fondy.


Hlavní výhody

 • Nízká míra rizika díky investicím do bonitních dluhopisů. Neutrální podíl akcií je 10 %.


 • Příznivá poplatková struktura - žádné vstupní ani výstupní poplatky, poplatek za správu 0,4 % ročně.


 • Vysoká likvidita a roční výplata dividendy s příznivým daňovým režimem.


 • Informace o vyplacených dividendách

  za rok 20141,90 %
  za rok 20150,90 %
  za rok 20160,40 %
  za rok 20170,40 %
  za rok 20193,40 %

  Měsíční komentář správce fondu k 30.6.2020

  FotoJan Bureš - portfolio manažer

  Vývoj na akciových i dluhopisových trzích byl ve druhém čtvrtletí příznivý. Postupné uvolňování karanténních opatření, společně s přijetím bezprecedentních stimulů z řad centrálních autorit, vyústilo v druhém čtvrtletí zprvu v pozvolnou stabilizaci a následně růst trhů rizikových aktiv. Rizikové marže podnikových a bankovních dluhopisů klesly (rostly jejich ceny). Uvolňování měnových podmínek současně příznivě působilo i na ceny bezpečných aktiv, jakými byly státní dluhopisy. Domácí výnosová křivka tak v průběhu uplynulého čtvrtletí dále klesla a normalizovala se.

  Akciím se v uplynulém čtvrtletí dařilo, a to hlavně díky optimismu, který s sebou přinesla některá makrodata, nevysychajícímu přílivu nově vytvořených peněz a víře investorů, že velkorysá opatření vlád a centrálních bank dokážou případné potíže překlenout.

  Z americké ekonomiky přicházela poměrně dobrá ekonomická data a finanční trhy začaly věřit, že oživení ekonomiky může být rychlejší, než se původně očekávalo. Světová ekonomika by měla dle odhadů OECD v roce 2020 v návaznosti na uzavření ekonomik výrazně poklesnout, nicméně rok 2021 by již měl být opět růstový. Americký trh práce vzhledem k uvolnění některých restriktivních opatření vykazuje poměrně solidní pokles nezaměstnanosti. Zlepšující se situaci potvrzují i předstihové indikátory a indexy spotřebitelské důvěry. V Evropě je situace v rámci tvrdých dat trochu pesimističtější, i zde je ale patrné zlepšení. Předstihové indikátory naznačují, že ekonomika již dosáhla svého dna a bude se postupně oživovat. Oživení ekonomik je obecně podpořeno centrálními bankami a fiskálními balíčky jednotlivých vlád.

  Hlavní událostí pro český dluhopisový trh bylo květnové snížení oficiální úrokové sazby Českou národní bankou o 0,75% na úroveň 0,25%. Toto snížení bylo o něco výraznější než očekávání analytiků a mělo za následek další pokles výnosů (růst cen) českých státních dluhopisů.

  Nízké úrovně dluhopisových výnosů spolu s rizikem výrazného deficitu státního rozpočtu mohou do budoucna nicméně vést k tlaku na ceny českých dluhopisů. Z toho důvodu duraci portfolia ponecháváme blízko neutrální úrovně. Vzhledem k tomu, že vývoj pandemie koronaviru stále vykazuje výraznou rozkolísanost a v některých oblastech dochází ke zvýšení počtu nakažených, podvažujeme akciovou část portfolia fondu. Preferovaným sektorem zůstávají technologie a zdravotnictví. Naopak zastoupení akcií finančních institucí, pro které je prostředí nízkých úrokových sazeb a hospodářského útlumu méně žádoucí, podvažujeme.


  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory