ČSOB IN konzervativní

ČSOB Institucionální konzervativní

Dovolte, abychom vás informovali, že společnost ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, jako obhospodařovatel fondu ČSOB institucionální konzervativní, rozhodla o zrušení fondu s likvidací. Od 14.9.2021 od 12 hodin nebudou již přijímány jakékoliv pokyny k obchodování, ani uveřejňována čistá hodnota aktiv na jeden podílový list. Informace o důvodech a vlastním provedení likvidace naleznete v záložce Dokumenty.
 • Hodnota 1,0169  CZK
 • Datum aktualizace 15. 10. 2021
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Jan Bureš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Druhé čtvrtletí bylo ve znamení znovuotevírání ekonomik. Ve vyspělých zemích rychle postupovalo očkování a výhled obnovení ekonomického růstu se tak výrazně přiblížil. Zajímavý byl vliv post-pandemického oživení na růst cen, který dosáhl ve vyspělých regionech rekordního tempa… číst dál
 • Výnos v měně 36,17 %
 • Roční výnos v měně 1,85 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu -0,22 0,00 0,42 1,94 1,74 2,34 1,61 1,45 1,34 1,49
V CZK -0,22 0,00 0,42 1,94 1,74 2,34 1,61 1,45 1,34 1,49

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 196,34 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 26. 03. 2002
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 1,0169
Datum aktualizace Datum aktualizace 15. 10. 2021
ISIN ISIN 770020000228
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 2 roky
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Institucionální konzervativní

Investiční zaměření

Investiční fond ČSOB IN konzervativní (dříve ČSOB institucionální - nadační) patří do rodiny podílových fondů určených institucionální klientele. Byl založen již v roce 2002 původně pro nadace, ale zvláště v době nízkých úrokových sazeb se stal zajímavým i pro ostatní instituce a firmy. Využívá především kvalitní dluhopisy denominované v CZK, v omezeném rozsahu může portfolio obsahovat i investice v cizí měně či akcie, doplňkově také depozita. Je vhodný zejména pro zhodnocení finančních rezerv a hotovostních přebytků firem, nadací, bytových družstev či municipalit. Cílem jsou výnosy přesahující možnosti obvyklých depozitních produktů, spořicích účtů apod., vyplácené pokud možno každoročně formou dividendy. Ta je vyplácena po skončení účetního období, tj. po 31. 12. daného roku. Fond je vhodný pro konzervativní investice v objemu desítek tisíc až desítek milionů korun plánované na období od 1 roku (optimálně 3 roky i déle). Vstupní ani výstupní poplatek se neúčtuje a poplatek za správu je obsažený v denně aktualizované ceně podílu a patří k nejnižším mezi srovnatelnými fondy.


Hlavní výhody

 • Nízká míra rizika díky investicím do bonitních dluhopisů. Neutrální podíl akcií je 10 %.


 • Příznivá poplatková struktura - žádné vstupní ani výstupní poplatky, poplatek za správu 0,4 % ročně.


 • Vysoká likvidita a roční výplata dividendy s příznivým daňovým režimem.


 • Informace o vyplacených dividendách

  za rok 20141,90 %
  za rok 20150,90 %
  za rok 20160,40 %
  za rok 20170,40 %
  za rok 20193,40 %
  za rok 20200,80 %

  Měsíční komentář správce fondu k 30.6.2021

  FotoJan Bureš - portfolio manažer

  Druhé čtvrtletí bylo ve znamení znovuotevírání ekonomik. Ve vyspělých zemích rychle postupovalo očkování a výhled obnovení ekonomického růstu se tak výrazně přiblížil. Zajímavý byl vliv post-pandemického oživení na růst cen, který dosáhl ve vyspělých regionech rekordního tempa. Stály za ním převážně dočasné vlivy související se znovuotevíráním ekonomiky a efekt nízké základy z minulého roku, kdy byla ekonomická aktivita paralyzována lockdowny.

  Na dluhopisových trzích v USA a ČR docházelo po prudkém růstu výnosů v prvním čtvrtletí ke zplošťování výnosových křivek. Důvodem bylo zpřísnění rétoriky amerického Fedu. Zatímco u kratších amerických dluhopisů výnosy stouply, na 10leté splatnosti naopak klesly (o 27 b.b. na 1,47 %) kvůli snížení dlouhodobých inflačních očekávání. Americká centrální banka indikovala oproti původnímu plánu dřívější zvyšování sazeb (dříve než po roce 2023). Termín utlumování programu nákupů dluhopisů však zatím nepadl.

  V Evropě k efektu zploštění křivky nedocházelo, když výnosy mírně rostly po celé délce křivky. Německý 10letý státní dluhopis nesl ke konci období -0,21 %. ECB indikovala pokračování velmi uvolněné měnové politiky a programu nákupu dluhopisů. Korporátní spready se zužovaly.

  Česká výnosová křivka se v reakci na zpřísnění rétoriky ČNB zploštila (za celé čtvrtletí české dluhopisové výnosy stouply o 29 b.b na 2 letech, a naopak na 10 letech o 26 b.b. klesly). ČNB postupně připravila trh na zvýšení sazeb na 0,50 % již v červnu a samotné rozhodnutí tak již tržní reakci nevyvolalo.

  I když akciové trhy krátkodobě znervóznily vyšší inflační statistiky z hlavních regionů, nakonec obavy pominuly a mnohé indexy tak pokračovaly v lámání historických rekordů. Zatímco většina čtvrtletí byla ještě ve znamení preference hodnotových akcií, v červnu ustoupil strach investorů z inflace, což vedlo k výraznému poklesu výnosů delších amerických dluhopisů a spolu s ním ke „zpětné rotaci“ do růstových a tzv. kvalitních akcií (Big Tech a další). Index světových akcií MSCI World All Countries zhodnotil za celé čtvrtletí o 7,5 %. Rozvíjející se trhy zaostaly (MSCI Emerging Markets +5,1 %). V USA se po delší době opět prosadil technologicky zaměřený Nasdaq, což souviselo s výše zmíněnou sektorovou rotací (S&P 500 +8,5 %, Nasdaq +9,7 %). Evropské akcie měly úspěšný start do nového čtvrtletí, ale na konci června začaly v souladu se změnou sentimentu relativně ztrácet, celková výkonnost tak nakonec ve srovnání s americkým trhem neoslnila (Stoxx Europe 600 6,8 % a německý DAX +3,5 %).

  Základní úrokové sazby jsou v ČR aktuálně na úrovni 0,50 %. Do konce roku čekáme ještě další dvě zvýšení úroků. Citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb udržujeme pod neutrální úrovní. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář počítá s normalizací situace, doprovázené růstem výnosů i na delším konci výnosové křivky.

  Akciovou složku jsme v průběhu uplynulého čtvrtletí drželi nadváženou. Sektorově preferujeme zboží nezbytné spotřeby, komunikační služby, materiály a finance.


  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory