ČSOB IN konzervativní

ČSOB Institucionální konzervativní

Dne 1. 10. 2017 došlo ke změně názvu fondu ČSOB institucionální – nadační na ČSOB IN konzervativní.


 • Hodnota 1,0219  CZK
 • Datum aktualizace 10. 10. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Radim Kotrouš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Měsíc září byl z pohledu výkonnosti fondu mírně pozitivní. Důvodem byl růst zejména akciové části portfolia… číst dál
 • Výnos v měně 32,47 %
 • Roční výnos v měně 1,85 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,01 0,43 1,72 3,57 1,48 1,19 1,03 1,09 1,17 1,54
V CZK 0,01 0,43 1,72 3,57 1,48 1,19 1,03 1,09 1,17 1,54

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 210,89 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 26. 03. 2002
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 1,0219
Datum aktualizace Datum aktualizace 10. 10. 2019
ISIN ISIN 770020000228
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Institucionální konzervativní

Investiční zaměření

Investiční fond ČSOB IN konzervativní (dříve ČSOB institucionální - nadační) patří do rodiny podílových fondů určených institucionální klientele. Byl založen již v roce 2002 původně pro nadace, ale zvláště v době nízkých úrokových sazeb se stal zajímavým i pro ostatní instituce a firmy. Využívá především kvalitní dluhopisy denominované v CZK, v omezeném rozsahu může portfolio obsahovat i investice v cizí měně či akcie, doplňkově také depozita. Je vhodný zejména pro zhodnocení finančních rezerv a hotovostních přebytků firem, nadací, bytových družstev či municipalit. Cílem jsou výnosy přesahující možnosti obvyklých depozitních produktů, spořicích účtů apod., vyplácené pokud možno každoročně formou dividendy. Ta je vyplácena po skončení účetního období, tj. po 31. 12. daného roku. Fond je vhodný pro konzervativní investice v objemu desítek tisíc až desítek milionů korun plánované na období od 1 roku (optimálně 3 roky i déle). Vstupní ani výstupní poplatek se neúčtuje a poplatek za správu je obsažený v denně aktualizované ceně podílu a patří k nejnižším mezi srovnatelnými fondy.


Hlavní výhody

 • Nízká míra rizika díky investicím do bonitních dluhopisů. Neutrální podíl akcií je 10 %.


 • Příznivá poplatková struktura - žádné vstupní ani výstupní poplatky, poplatek za správu 0,4 % ročně.


 • Vysoká likvidita a roční výplata dividendy s příznivým daňovým režimem.


 • Informace o vyplacených dividendách

  za rok 20141,90 %
  za rok 20150,90 %
  za rok 20160,40 %

  Měsíční komentář správce fondu k 30.9.2019

  FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

  Měsíc září byl z pohledu výkonnosti fondu mírně pozitivní. Důvodem byl růst zejména akciové části portfolia.

  Ceny dluhopisů v uplynulém měsíci naproti tomu klesaly. Díky nízké citlivosti portfolia na změnu sazeb se to ale na výkonnosti dluhopisové části portfolia nijak zásadně neprojevilo.

  Česká ekonomika se nadále vyvíjí příznivě a je primárně tažena domácí poptávkou. Míra nezaměstnanosti je blízko historických minim a spotřebitelé mají chuť utrácet. Předstihové indikátory ukazují obavy manažerů z budoucího vývoje, protože zpomalení německého průmyslu se postupně začíná projevovat i v české ekonomice. I přes obavy z budoucího vývoje jsou reálná data z ekonomiky pozitivní. Maloobchodní tržby vzrostly více, než se očekávalo a inflace je stále vyšší, než inflační cíl České národní banky. Cenová hladina vzrostla v srpnu meziročně o 2,90%. Poměrně překvapivé bylo i zasedání České národní banky, která sice ponechala sazby nezměněné na úrovni 2,00 %, ale hlasování ukázalo, že dva členové hlasovali pro zvýšení sazeb o 25 bazických bodů.

  Americká ekonomika je zatím poměrně v dobrém stavu. Podobně to interpretuje i americká centrální banka, která v září sice sazby snížila o 25 bazických bodů na úroveň 1,75 % - 2,00 %, ale naznačila, že další snížení je podmíněno zhoršením ekonomických dat. Mírné zhoršení ekonomiky naznačily předstihové indikátory, které se pohybují blízko úrovně 50, což je hranice, která odděluje zpomalení a expanzi. Nezaměstnanost se pohybuje stále blízko historických minim. Evropská ekonomika zpomaluje, což nutí Evropskou centrální banku k dalším akcím. Rada guvernérů snížila depozitní sazbu o 10 bazických bodů na -0,50 %. Centrální banka bude navíc kupovat dluhopisy v celkovém objemu 20 miliard EUR měsíčně, aby podpořila inflaci a ekonomiku. V říjnu se bude znovu finalizovat brexit a situace zůstává nadále nejasná.

  Oficiální úrokové sazby by měly na stávajících 2 % zůstat v ČR nezměněny. Inflace nad 2 % a pokračující hospodářský růst v ČR budou kompenzovat nejistoty ze zahraničí a očekáváme, že ČNB bude úrokové sazby držet delší dobu nezměněny. Aktuálně tedy udržujeme nižší citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář počítá s hospodářským růstem v Evropě spojený s mírným růstem výnosů na evropských dluhopisových trzích a i v České republice v horizontu jednoho roku.

  Akciové trhy profitovaly zejména přičiněním centrálních bank, když ECB i americký Fed podpořily trhy snížením klíčových sazeb. Trhy nijak viditelně nezasáhla ani panika na ropném trhu, která zavládla po útoku na saudskoarabský ropný komplex, jenž paralyzoval významnou část světové ropné produkce.


  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory