ČSOB IN konzervativní

ČSOB Institucionální konzervativní

Dne 1. 10. 2017 došlo ke změně názvu fondu ČSOB institucionální – nadační na ČSOB IN konzervativní.


 • Hodnota 1,0135  CZK
 • Datum aktualizace 21. 06. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Martin Horák
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Měsíc květen byl z pohledu výkonnosti fondu negativní a důvodem negativní výkonnosti byl pokles cen akcií… číst dál
 • Výnos v měně 31,63 %
 • Roční výnos v měně 1,84 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,78 1,41 3,77 2,52 1,08 1,11 0,84 0,97 1,28 1,73
V CZK 0,78 1,41 3,77 2,52 1,08 1,11 0,84 0,97 1,28 1,73

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 208,16 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 26. 03. 2002
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 1,0135
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 06. 2019
ISIN ISIN 770020000228
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Institucionální konzervativní

Investiční zaměření

Investiční fond ČSOB IN konzervativní (dříve ČSOB institucionální - nadační) patří do rodiny podílových fondů určených institucionální klientele. Byl založen již v roce 2002 původně pro nadace, ale zvláště v době nízkých úrokových sazeb se stal zajímavým i pro ostatní instituce a firmy. Využívá především kvalitní dluhopisy denominované v CZK, v omezeném rozsahu může portfolio obsahovat i investice v cizí měně či akcie, doplňkově také depozita. Je vhodný zejména pro zhodnocení finančních rezerv a hotovostních přebytků firem, nadací, bytových družstev či municipalit. Cílem jsou výnosy přesahující možnosti obvyklých depozitních produktů, spořicích účtů apod., vyplácené pokud možno každoročně formou dividendy. Ta je vyplácena po skončení účetního období, tj. po 31. 12. daného roku. Fond je vhodný pro konzervativní investice v objemu desítek tisíc až desítek milionů korun plánované na období od 1 roku (optimálně 3 roky i déle). Vstupní ani výstupní poplatek se neúčtuje a poplatek za správu je obsažený v denně aktualizované ceně podílu a patří k nejnižším mezi srovnatelnými fondy.


Hlavní výhody

 • Nízká míra rizika díky investicím do bonitních dluhopisů. Neutrální podíl akcií je 10 %.


 • Příznivá poplatková struktura - žádné vstupní ani výstupní poplatky, poplatek za správu 0,4 % ročně.


 • Vysoká likvidita a roční výplata dividendy s příznivým daňovým režimem.


 • Informace o vyplacených dividendách

  za rok 20141,90 %
  za rok 20150,90 %
  za rok 20160,40 %

  Měsíční komentář správce fondu k 31.5.2019

  FotoMartin Horák - portfolio manažer

  Měsíc květen byl z pohledu výkonnosti fondu negativní a důvodem negativní výkonnosti byl pokles cen akcií.

  Hlavní zprávou měsíce byl obrat Donalda Trumpa v obchodních vyjednáváních s Čínou. D. Trump místo uzavření příměří rozhodl o zvýšení cel na čínský import a zostřil sankce vůči čínské společnosti Huawei. Odvetné akce Číny na sebe nenechaly dlouho čekat. Trh přitom naopak počítal s uklidněním situace a dosažením obchodní dohody. Světové akcie (MSCI World) meziměsíčně ztratily 6,1 %, postiženy byly jak rozvinuté, tak rozvíjející se trhy. Podíl akciových investic v portfoliu byl ke konci měsíce na úrovni 7,3 %.

  Na vyspělých dluhopisových trzích máme za sebou poměrně zajímavý měsíc. V návaznosti na eskalaci obchodních válek nyní finanční trhy předpokládají, že americká centrální banka sníží do konce roku své úrokové sazby a že evropská centrální banka bude pokračovat v podpoře ekonomiky. Výnos desetiletého německého státního dluhopisu se tak pohyboval v mírně záporném teritoriu. Během měsíce května došlo k rozšíření rizikových přirážek podnikových dluhopisů (ceny klesaly) přičemž důvodem byly obavy ze zpomalování ekonomik v návaznosti na probíhající obchodní války. Česká národní banka na svém zasedání v úvodu května zvýšila oficiální úrokovou sazbu na úroveň 2,00 %. České dluhopisy na zvýšení sazeb prakticky nereagovaly a pokles výnosů (růst cen) souvisí s eskalací obchodních válek.

  Modifikovaná durace portfolia byla na konci měsíce na hodnotě 1,59 a hrubý výnos do splatnosti na úrovni 2,76 % p.a. Vzhledem k velmi ploché výnosové křivce nadále preferujeme investice do dluhopisů s kratší dobou do splatnosti.


  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory