ČSOB IN konzervativní

ČSOB Institucionální konzervativní

Dne 1. 10. 2017 došlo ke změně názvu fondu ČSOB institucionální – nadační na ČSOB IN konzervativní.


 • Hodnota 1,0173  CZK
 • Datum aktualizace 21. 07. 2021
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Jan Bureš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Výnosy českých dluhopisů v prvním čtvrtletí rostly (pokles cen dluhopisů). Hlavním důvodem byl zejména růst výnosů ve vyspělých zemích (především v USA a Německu), kde investoři začali počítat s ekonomickým oživením po odeznění pandemie koronaviru… číst dál
 • Výnos v měně 36,21 %
 • Roční výnos v měně 1,88 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,25 0,44 1,07 2,45 1,96 2,29 1,67 1,51 1,32 1,49
V CZK 0,25 0,44 1,07 2,45 1,96 2,29 1,67 1,51 1,32 1,49

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 196,41 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 26. 03. 2002
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 1,0173
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 07. 2021
ISIN ISIN 770020000228
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 2 roky
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Institucionální konzervativní

Investiční zaměření

Investiční fond ČSOB IN konzervativní (dříve ČSOB institucionální - nadační) patří do rodiny podílových fondů určených institucionální klientele. Byl založen již v roce 2002 původně pro nadace, ale zvláště v době nízkých úrokových sazeb se stal zajímavým i pro ostatní instituce a firmy. Využívá především kvalitní dluhopisy denominované v CZK, v omezeném rozsahu může portfolio obsahovat i investice v cizí měně či akcie, doplňkově také depozita. Je vhodný zejména pro zhodnocení finančních rezerv a hotovostních přebytků firem, nadací, bytových družstev či municipalit. Cílem jsou výnosy přesahující možnosti obvyklých depozitních produktů, spořicích účtů apod., vyplácené pokud možno každoročně formou dividendy. Ta je vyplácena po skončení účetního období, tj. po 31. 12. daného roku. Fond je vhodný pro konzervativní investice v objemu desítek tisíc až desítek milionů korun plánované na období od 1 roku (optimálně 3 roky i déle). Vstupní ani výstupní poplatek se neúčtuje a poplatek za správu je obsažený v denně aktualizované ceně podílu a patří k nejnižším mezi srovnatelnými fondy.


Hlavní výhody

 • Nízká míra rizika díky investicím do bonitních dluhopisů. Neutrální podíl akcií je 10 %.


 • Příznivá poplatková struktura - žádné vstupní ani výstupní poplatky, poplatek za správu 0,4 % ročně.


 • Vysoká likvidita a roční výplata dividendy s příznivým daňovým režimem.


 • Informace o vyplacených dividendách

  za rok 20141,90 %
  za rok 20150,90 %
  za rok 20160,40 %
  za rok 20170,40 %
  za rok 20193,40 %
  za rok 20200,80 %

  Měsíční komentář správce fondu k 31.3.2021

  FotoJan Bureš - portfolio manažer

  Výnosy českých dluhopisů v prvním čtvrtletí rostly (pokles cen dluhopisů). Hlavním důvodem byl zejména růst výnosů ve vyspělých zemích (především v USA a Německu), kde investoři začali počítat s ekonomickým oživením po odeznění pandemie koronaviru a vyšší inflací. Dalším z důvodů růstu tuzemských dluhopisů byla jednak zvýšená emisní aktivita státu v důsledku potřeby financování vysokého rozpočtového schodku v roce 2021, ale také i poměrně jestřábí rétorika ČNB. Centrální banka sice ponechala své sazby během uplynulého čtvrtletí beze změny, nicméně indikovala, že v roce 2021 mohou přijít až tři zvýšení sazeb v návaznosti na další vývoj pandemie koronaviru v ČR.

  Druhá vlna pandemie z loňského roku zatím nepřinesla výrazné zpomalení a ekonomika se s ní vypořádala poměrně dobře. Zejména průmysl vykázal dobrá čísla, zatímco služby stagnovaly. V ČR byla v souvislosti s šířením pandemie přijata v uplynulém čtvrtletí přísnější opatření, která vyústila v uzavření části ekonomiky a nucenému omezení pohybu obyvatelstva. Překvapivými byla čísla o lednové a únorové inflaci, která byla vyšší, než prognózovala ČNB, což posílilo spekulace na dřívější růst sazeb.

  Ekonomická data v USA zveřejňovaná v průběhu čtvrtletí ukazovala na oživení, které bylo důsledkem viditelného ústupu pandemie. Předstihové ukazatele pak potvrzovaly solidní tempo expanze v dalších měsících. Trh práce zůstává ale stále utlumený. Spotřebitelská inflace je zatím v souladu s očekáváním trhu, avšak výrobní ceny poskočily výrazněji. Americká centrální banka je zatím opatrná a pokračuje v uvolněné měnové politice.

  Výraznějšímu oživení v Evropě naopak brání protipandemická opatření. Evropská centrální banka nadále předpokládá, že inflace by měla být pod cílem i v následujících letech, a proto bude pokračovat v uvolněné měnové politice.

  Základní úrokové sazby jsou v ČR aktuálně na úrovni 0,25 %. Pro nejbližší období neočekáváme žádnou změnu a zvýšení se pravděpodobně dočkáme až v závěru roku. Citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb udržujeme pod neutrální úrovní. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář počítá s normalizací situace, doprovázené růstem výnosů.

  Akciovou složku jsme v průběhu uplynulého čtvrtletí drželi nadváženou. Z regionálního hlediska jsme nadvažovali USA. Sektorově preferujeme IT, komunikační služby, materiály a zboží dlouhodobé spotřeby. V rámci témat jsme pozitivní na firmy těžící z infrastrukturních projektů.


  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory