ČSOB Bohatství

ČSOB Bohatství

Investice od 1. ledna 2023 komunikujeme podle nové legislativy (obecný souhrn připravených změn). Mění se názvy některých investičních parametrů, zavádí se např. doporučená doba držení investice. Před jakoukoli další investicí by bylo dobré si projít konkrétní změny. Najdete je v novém sdělení klíčových informací (KID) níže na této stránce v sekci Dokumenty.
Dokument s klíčovými informacemi pro investory (KIID) bude podstatně změněn. Novou verzi najdete od 1.1.2023 na stránkách jednotlivých fondů v sekci Dokumenty. Před další investicí do fondů včetně pravidelných investic Vám doporučujeme se s ním seznámit. Pozornost věnujte i doporučené době držení investice, která se mohla změnit. Bližší informace o změnách naleznete zde.
 • Hodnota 2,4525  CZK
 • Datum aktualizace 26. 01. 2023
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Pavel Kopeček
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Euforická reakce na akciovém trhu po slabší inflaci brzy vyprchala. Náladu na trzích bohužel opět zkazil Fed svými jestřábími signály. Trh byl naladěn na holubičí obrat, který zatím nedostal, protože dosavadní data o zpomalení inflace nebyla dostatečná pro obměkčení členů bankovní rady... číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 34,25 %
 • Dluhopisy 64,79 %
 • Depozita a peněžní trh 0,96 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0 %
 • Výnos v měně 84,55 %
 • Roční výnos v měně 3,22 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 3,63 7,18 3,72 -2,21 -0,59 1,45 3,49 2,20 2,85 3,29
V CZK 3,63 7,18 3,72 -2,21 -0,59 1,45 3,49 2,20 2,85 3,29

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 33839,99 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 15. 10. 2000
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 2,4525
Datum aktualizace Datum aktualizace 26. 01. 2023
ISIN ISIN 770000002244
Minimální doporučená doba držení Minimální doporučená doba držení 5 let
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,5 %
Region Region Svět
Souhrnný ukazatel rizik Souhrnný ukazatel rizik viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Česká pošta
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Bohatství

Představujeme


Historie ukazuje, že kdo chce vydělat, měl by mít jako správný investor alespoň část portfolia v akciích. ČSOB Bohatství investuje do atraktivních společností, které udávají tempo dnešní doby. Bez internetu ani mobilu si už život neumíme ani představit (Alphabet, Apple). On-line bezpečně nakoupíme zboží (Amazon). Před nepříjemnostmi se pojistíme (Allianz, Axa). Při sportování se neobejdeme bez kvalitního vybavení (Adidas, Nike). Jako fanoušci nových technologií se těšíme na nový elektromobil Škoda Enyaq iV (Volkswagen). I v této době si můžeme jídlo vyzvednout u okénka (McDonald’s). Nejenom v době covidové jsou pohádky (Walt Disney) nejlepším kamarádem našich dětí. A za vše zaplatíme kartou (Visa, Mastercard).

Seznamte se s fondem ČSOB Bohatství zhlédnutím videa.


Měsíční komentář správce fondu k 31.12.2022

Foto

Euforická reakce na akciovém trhu po slabší inflaci brzy vyprchala. Náladu na trzích bohužel opět zkazil Fed svými jestřábími signály. Trh byl naladěn na holubičí obrat, který zatím nedostal, protože dosavadní data o zpomalení inflace nebyla dostatečná pro obměkčení členů bankovní rady. Prosinec nakonec skončil pro většinu trhů v záporu. Sektorově nejvíce trpělo zboží dlouhodobé spotřeby a informační technologie.

V prosinci byla aktivita na portfoliu nižší, v rámci vyladění portfolia před koncem roku jsem přikoupil zatím akciově strádající Walt Disney a Bank of America. Naopak jsem vybral část zisků ze společnosti Nike, která představila vynikající obchodní výsledky.

Prosinec byl pro dluhopisovou část portfolia mírně negativním měsícem. Zatímco krátkodobější dluhopisy se držely poměrně dobře, příliš se nedařilo dlouhodobějším dluhopisům. České státní dluhopisy se přizpůsobily globálnímu trendu klesajících cen dluhopisů (růstu výnosů), který silně přiživila nečekaně jestřábí rétorika Evropské centrální banky. Výnos desetiletého státního dluhopisu se tak vrátil na úroveň poblíž 5 %. Česká inflace se v listopadu vrátila nad hodnotu 16 % meziročně, nicméně ČNB i tak ponechala svou základní sazbu podle očekávání beze změny na 7 %. Durace dluhopisové části portfolia zůstává na mírně podvážené úrovni.

Výše zmíněné mělo vliv na výkonnost fondu, který v prosinci klesl o 2,2 %. Za celý rok 2022 fond ztratil 9,1 %.

Kvartální komentář portfolio manažeraSeznamte se s pravidelným komentářem o vývoji investic od našich portfolio manažerů a analytiků.


Cílový trh

Typ klienta

Produkt je určen pro neprofesionální klienty.

Znalosti a zkušenosti klienta

Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.

Riziková tolerance

Produkt je určen pro klienta s minimálně opatrným postojem k riziku. Pro klienta s tímto investičním profilem je charakteristické, že klade důraz na rovnováhu mezi očekávaným výnosem a mírou kolísavosti hodnoty investice. Očekává výnos převyšující výnosy z běžných bankovních vkladů s cílem mírně překonat růst spotřebitelských cen (inflaci). Zaměřuje se na investiční příležitosti se středním investičním horizontem.

Návratnost investice

Investor má zájem o to, aby mu z investované částky plynul pravidelný výnos ve formě dividend či úroku nebo rostla hodnota investované částky v čase.

Ochota nést ztrátu

Klient je ochoten nést ztrátu za standardních podmínek do výše 12 % hodnoty investice.

Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu

Všechny finanční prostředky, které investor hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné, a tedy o ně může přijít bez následného ovlivnění jeho životní úrovně.

Minimální doporučená doba držení

Klient zamýšlí investovat finanční prostředky do investičního nástroje minimálně na dobu 5 let.

ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI). Popis jak je určováno produktové skóre naleznete v Jak se stanovuje produktové skóre. V případě odmítnutí investičního dotazníku klientem, nelze s výjimkou investičního horizontu a typu klienta vyhodnotit zbylé kategorie cílového trhu. V daném případě je vám omezena nabídka na běžné podílové fondy. Veškeré transakce provádíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko, proto vždy doporučujeme, abyste odmítnutí investičního dotazníku vždy pečlivě zvážili. V případě, kdy vyplníte v investičního dotazníku pouze své znalosti a zkušenosti s investičními produkty, tak vám nelze vyhodnotit následující kritéria cílového trhu riziková tolerance, návratnost investice, ochota nést ztrátu, finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu.

Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.12.2022)

CZECH REPUBLIC CZGB 0 1/4 02/10/276,4 %
CZECH REPUBLIC CZGB 1 06/26/265,52 %
CZECH REPUBLIC CZGB 1 1/4 02/14/254,8 %
CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/284,55 %
CZECH REPUBLIC CZGB 0,45 10/25/233,95 %
CZECH REPUBLIC CZGB 1,2 03/13/313,91 %
CZECH REPUBLIC CZGB 2 3/4 07/23/293,88 %
CZECH REPUBLIC CZGB 2,4 09/17/253,75 %
CESKO OBCH BK CZ KBCBB Float 09/11/252,86 %
CZECH REPUBLIC CZGB 6 02/26/262,75 %

Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.12.2022)

Akcie34,25 %
Dluhopisy64,79 %
Depozita a peněžní trh0,96 %
Realitní investice0 %
Alternativní investice0 %

Složka Depozita a peněžní trh zahrnuje také dluhopisy se splatností do 1 roku.

Sektorové rozdělení akciové části:

Informační technologie22,01%
Zboží dlouhodobé spotřeby14,74%
Zdravotní péče13,55%
Zboží běžné spotřeby12,17%
Finance9,47%
Komunikační služby7,28%
Průmysl5,5%
Těžba ropy a zemního plynu5,26%
Materiály5,15%
Nespecifikováno4,78%

Regionální rozdělení akciové části:

USA63,94%
Francie9,33%
Spojené království6,49%
Švýcarsko5,23%
Nizozemsko4,61%
Dánsko3,39%
Německo2,67%
Čína1,03%
Švédsko0,9%
Korejská republika0,38%

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory