ČSOB Akciový

ČSOB Akciový

Domicil: Česká republika
Dohledový orgán: Česká národní banka (ČNB)

Investice od 1. ledna 2023 komunikujeme podle nové legislativy (obecný souhrn připravených změn). Mění se názvy některých investičních parametrů, zavádí se např. doporučená doba držení investice. Před jakoukoli další investicí by bylo dobré si projít konkrétní změny. Najdete je v novém sdělení klíčových informací (KID) níže na této stránce v sekci Dokumenty.
Dokument s klíčovými informacemi pro investory (KIID) byl podstatně změněn. Novou verzi najdete od 1.1.2023 na stránkách jednotlivých fondů v sekci Dokumenty. Před další investicí do fondů včetně pravidelných investic Vám doporučujeme se s ním seznámit. Pozornost věnujte i doporučené době držení investice, která se mohla změnit. Bližší informace o změnách naleznete zde.
Podílový fond

Investujte s námi

 • Investujete do cca 80 společnosti, jejichž služby a produkty denně využíváte
 • Tento fond může být vaší první volbou pro pravidelnou investici
 • Podílíte se na růstu světoznámých firem jako jsou Apple, Shell nebo Visa
 • Hodnota 1,6179  CZK
 • Datum aktualizace 26. 05. 2023
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

Leták
Foto
Pavel Kopeček
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Akcie se po březnové bankovní krizi rychle vzpamatovaly. V USA se na rozdíl od minulého měsíce, kdy vítězily technologie, nejvíce dařilo tradičnějším odvětvím, ztráty utrpěné v březnu vracely ve velkém banky, z nichž navíc některé překvapily dobrými výsledky... číst dál
 • Výnos v měně 161,46 %
 • Roční výnos v měně 4,97 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 4,19 8,48 9,64 10,67 2,40 11,83 9,00 7,79 7,60 6,55
V CZK 4,19 8,48 9,64 10,67 2,40 11,83 9,00 7,79 7,60 6,55

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.

Souhrnný ukazatel rizik

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 8757,14 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 14. 10. 1999
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,6179
Datum aktualizace Datum aktualizace 26. 05. 2023
ISIN ISIN 770000001170
Minimální doporučená doba držení Minimální doporučená doba držení 8 let
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelný od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Region Region Svět
Produktové skóre Produktové skóre PS6
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Akciový

Představujeme


ČSOB Akciový (dříve ČSOB akciový mix) je největším akciovým fondem z hlediska investovaných finančních prostředků v rámci skupiny ČSOB. Zvítězit nad inflací bez akcií je ve světě investic téměř nemožné. Pokud tedy chcete do svého portfolia akcie zařadit, měl by fond ČSOB Akciový být vaší první volbou. Fond je totiž vhodným základním pilířem akciové části každého portfolia. Záleží tedy jen na vašem investičním profilu, jaký podíl fondu budete v portfoliu mít.

Společnosti, do kterých ČSOB Akciový investuje, znají lidé po celém světě stejně jako vy. Aniž si to uvědomujete, denně používáte desítky jejich výrobků či služeb: ráno hygienické prostředky a kosmetiku, v průběhu dne oblečení či módní doplňky, dopravní prostředky, v pracovní době elektroniku a informační technologie, po práci zakoupené zboží a zároveň bankovní služby. Přes sociální sítě si s přáteli na večer domluvíte posezení v restauraci, kde společně sledujete sportovní utkání. Každou minutu vašeho dne tak narážíte na společnosti, které skrze fond ČSOB Akciový můžete vlastnit, a denně můžete usínat s pocitem, že jste udělali něco pro sebe.

ČSOB Akciový vám umožní vlastnit podíly ve světoznámých společnostech jako například Apple, Nestlé, Shell, LVMH, Visa a mnoho dalších.

Seznamte se s fondem ČSOB Akciový zhlédnutím videa.


Měsíční komentář správce fondu k 30.4.2023

Foto

Akcie se po březnové bankovní krizi rychle vzpamatovaly. V USA se na rozdíl od minulého měsíce, kdy vítězily technologie, nejvíce dařilo tradičnějším odvětvím, ztráty utrpěné v březnu vracely ve velkém banky, z nichž navíc některé překvapily dobrými výsledky. Podobně také evropským akciím pomohl vrátit předchozí ztráty bankovní sektor.

Mezi prvními institucemi, které zveřejňovaly své výsledky, byly právě americké banky. Jejich ziskovost předčila očekávání včele s J.P. Morgan. Rozhodl jsem se využít růstu cen a tuto banku v portfoliu uprodat, protože se domnívám, že problémy amerického bankovnictví ještě nutně neskončily. Na druhou stranu jsem přikoupil provozovatele rychlého občerstvení Yum! Brands známého značkami KFC a Pizza Hut. Sektorovou expozici jsem ještě vyvažoval odprodejem konkurenčního McDonald’s na jeho historických maximech. Uvedené obchody by měly vést ke snížení cykličnosti portfolia, které jsem ještě podpořil odprodejem Adidasu a polovodičové společnosti Micron Technology. Naopak jsem zainvestoval do menší evropské společnosti Alten, která se zabývá konzultačními službami se zaměřením na výzkum a vývoj (R&D). S nedostatkem specialistů na trhu práce, který se bude ještě prohlubovat, roste poptávka firem po možnosti externího zapojení do výzkumu a vývoje inovací.

Výše zmíněné mělo vliv na výkonnost fondu, který v dubnu vzrostl o 2,2 %.


Cílový trh

Typ klienta

Produkt je určen pro neprofesionální klienty.

Znalosti a zkušenosti klienta

Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.

Riziková tolerance

Produkt je určen pro klienta s velmi odvážným postojem k riziku. Pro klienta s tímto investičním profilem je charakteristické, že jeho hlavním cílem je dosažení vysokého potenciálu výnosu za cenu vysokého kolísání hodnoty investice. Uvědomuje si, že za nepříznivých okolností může hodnota jeho investice být i několik let nižší než její výchozí hodnota. Zaměřuje se na investiční příležitosti s dlouhým investičním horizontem.

Návratnost investice

Investor má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, tedy jeho primárním cílem je zhodnocení investovaných prostředků.

Ochota nést ztrátu

Klient je ochoten nést ztrátu za standardních podmínek do výše 100 % hodnoty investice.

Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu

Všechny finanční prostředky, které investor hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné, a tedy o ně může přijít bez následného ovlivnění jeho životní úrovně.

Minimální doporučená doba držení

Klient zamýšlí investovat finanční prostředky do investičního nástroje minimálně na dobu 8 let.

ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI). Popis jak je určováno produktové skóre naleznete v Jak se stanovuje produktové skóre. V případě odmítnutí investičního dotazníku klientem, nelze s výjimkou investičního horizontu a typu klienta vyhodnotit zbylé kategorie cílového trhu. V daném případě je vám omezena nabídka na běžné podílové fondy. Veškeré transakce provádíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko, proto vždy doporučujeme, abyste odmítnutí investičního dotazníku vždy pečlivě zvážili. V případě, kdy vyplníte v investičního dotazníku pouze své znalosti a zkušenosti s investičními produkty, tak vám nelze vyhodnotit následující kritéria cílového trhu riziková tolerance, návratnost investice, ochota nést ztrátu, finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu.

Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.04.2023)

APPLE INC6,2 %
MICROSOFT CORP3,79 %
ALPHABET INC-CL C2,93 %
ASML HOLDING NV2,74 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE2,71 %
VISA INC-CLASS A SHARES2,62 %
HOME DEPOT INC2,54 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,45 %
WALT DISNEY CO/THE2,35 %
NIKE INC -CL B2,27 %

Sektorové rozdělení:

Informační technologie21,43%
Zboží dlouhodobé spotřeby15,14%
Zdravotní péče12,06%
Finance12,03%
Zboží běžné spotřeby11,91%
Komunikační služby7,88%
Průmysl5,41%
Materiály5%
Nespecifikováno4,59%
Těžba ropy a zemního plynu4,48%

Regionální rozdělení:

USA67,03%
Francie10,04%
Spojené království6,21%
Švýcarsko4,89%
Nizozemsko4,41%
Dánsko2,32%
Německo2,21%
Čína0,91%
Indie0,41%
Tchaj-wan0,36%

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory