ČSOB Dluhopisový

ČSOB Dluhopisový

Dovolte abychom vás informovali, že 20.1.2018 došlo ke změně názvu fondu ČSOB Střednědobých dluhopisů na ČSOB Dluhopisový. Další informace naleznete v záložce Dokumenty.

 • Hodnota 1,5098  CZK
 • Datum aktualizace 01. 07. 2020
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Radim Kotrouš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v měsíci červnu mírně negativní. Po růstu cen v předchozích měsících se na trh dostavila korekce… číst dál
 • Výnos v měně 43,60 %
 • Roční výnos v měně 2,16 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu -0,21 1,68 2,04 2,37 1,61 0,19 -0,09 0,02 1,20 1,76
V CZK -0,21 1,68 2,04 2,37 1,61 0,19 -0,09 0,02 1,20 1,76

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1674,65 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 01. 12. 1990
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,5098
Datum aktualizace Datum aktualizace 01. 07. 2020
ISIN ISIN 770000001147
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 3 až 5 let
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,65 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Dluhopisový

Představujeme


ČSOB Dluhopisový (dříve ČSOB Střednědobých dluhopisů) je fond, který investuje do státních a korporátních dluhopisů, a to buď prostřednictvím přímých pozic nebo fondů. Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu. U přímých dluhopisových pozic je podmínkou rating investičního stupně. Investiční strategie fondu je nastavena flexibilně a fond ČSOB Dluhopisový je vhodný v průběhu celého úrokového cyklu.

Dluhopisové fondy mají své místo v každém dobře složeném klientském portfoliu, protože rozkládají riziko a mohou tak napomoci jeho celkové výkonnosti. Jejich význam je důležitý vzhledem k malé závislosti na vývoji akciových trhů a „zrcadlové“ závislosti na vývoji úrokových sazeb. Je proto vhodný pro konzervativnější klienty, kteří chtějí dosáhnout vyššího dlouhodobého zhodnocení, než nabízejí spořicí účty.

Měsíční komentář správce fondu k 30.6.2020

FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v měsíci červnu mírně negativní. Po růstu cen v předchozích měsících se na trh dostavila korekce a ceny střednědobých a dlouhodobých dluhopisů mírně poklesly.

Z americké ekonomiky přicházela poměrně dobrá ekonomická data a finanční trhy začaly věřit, že oživení ekonomiky může být rychlejší, než se původně počítalo. Světová ekonomika by měla dle odhadů OECD v roce 2020 v návaznosti na uzavření ekonomik výrazně poklesnout, nicméně rok 2021 by již měl být opět růstový. Vývoj pandemie koronaviru stále vykazuje poměrně výraznou rozkolísanost a v některých oblastech dochází ke zvýšení počtu nakažených. Americký trh práce však vzhledem k uvolnění některých restriktivních opatření vykazuje poměrně solidní pokles nezaměstnanosti. Lepšící situaci potvrzují i předstihové indikátory a indexy spotřebitelské důvěry. V Evropě je situace v rámci tvrdých dát trochu pesimističtější, ale i zde je patrné zlepšení. Předstihové indikátory naznačují, že ekonomika již dosáhla svého dna a bude postupně oživovat. Oživení ekonomik je obecně podpořeno centrálními bankami a fiskálními balíčky jednotlivých vlád.

Základní úrokové sazby jsou v ČR aktuálně na úrovni 0,25 % a v nejbližším období očekáváme jejich stabilitu. Aktuálně udržujeme citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb poblíž neutrální úrovně. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář počítá nejprve s výraznějším poklesem hospodářského růstu v roce 2020 a poté s následným oživením v roce 2021. V nejbližším období nás tak pravděpodobně čeká stabilita výnosů. Podnikové dluhopisy aktuálně vnímáme pozitivně a navyšujeme jejich podíl v portfoliu.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory