ČSOB Dluhopisový

ČSOB Dluhopisový

Od 1.8.2022 zvyšujeme poplatek za obhospodařování fondu z 0,65 % na 0,80 % ročně.
 • Hodnota 1,4163  CZK
 • Datum aktualizace 27. 09. 2022
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Radim Kotrouš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v měsíci srpnu ve znamení růstu výnosů, a tedy poklesu cen státních dluhopisů… číst dál

Hlavní výhody:

Fond investuje i do cenných papírů denominovaných v cizích měnách. Měnové riziko je z většiny zajištěno.

Fond je aktivně spravován…číst dál

 • Výnos v měně 34,71 %
 • Roční výnos v měně 1,57 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,14 1,89 -0,80 -5,14 -3,26 -1,45 -0,77 -1,11 -1,03 0,24
V CZK 0,14 1,89 -0,80 -5,14 -3,26 -1,45 -0,77 -1,11 -1,03 0,24

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1166,84 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 01. 12. 1990
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,4163
Datum aktualizace Datum aktualizace 27. 09. 2022
ISIN ISIN 770000001147
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 3 až 5 let
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,8 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Dluhopisový

Představujeme


ČSOB Dluhopisový je fond, který investuje do státních, bankovních a korporátních dluhopisů, a to buď prostřednictvím přímých pozic nebo fondů. Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu. U přímých dluhopisových pozic je podmínkou rating investičního stupně (platí v době nákupu). Investiční strategie fondu je nastavena flexibilně. Fond ČSOB Dluhopisový představuje optimální složení dluhopisové složky portfolia a je vhodný pro celý průběh úrokového cyklu.

Dluhopisové fondy mají své místo v každém dobře složeném klientském portfoliu, protože rozkládají riziko a mohou tak napomoci jeho celkové výkonnosti. Jejich význam je důležitý vzhledem k malé závislosti na vývoji akciových trhů a „zrcadlové“ závislosti na vývoji úrokových sazeb.

Měsíční komentář správce fondu k 31.8.2022

FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v měsíci srpnu ve znamení růstu výnosů, a tedy poklesu cen státních dluhopisů.

Hlavním důvodem růstu výnosů byla obava finančních trhů z inflace a rychlejšího zvyšování úrokových sazeb ze strany americké a evropské centrální banky. Inflace v ČR pokračovala v růstu a meziročně se zvýšila o 17,50 %. V následujících měsících bude inflace nadále stoupat a vrcholu dosáhne pravděpodobně okolo 20%. Nová bankovní rada ČNB je postavena před nelehký úkol balancovat mezi zpomalují ekonomickou aktivitou, vysokou inflací a tlakem na oslabení koruny. Vzhledem k vyjádření představitelů obměněné bankovní rady je pravděpodobné, že sazby zůstanou v nejbližší době nezměněné, nicméně další zvyšování sazeb stále nelze kvůli inflačnímu vývoji zcela vyloučit. V srpnu většina bankovní rady hlasovala pro ponechání úrokových sazeb na úrovni 7,00 %.

Inflace je problémem i v USA a v Evropě. V USA vzrostly ceny o 8,50 % a v eurozóně pak o 8,90 % meziročně. Americká centrální banka by tak měla pokračovat v roce 2022 v rychlém zvyšování sazeb (v červenci zvýšila sazby o 75 bazických bodů na 2,25 % - 2,50 %) a Evropská centrální banka zvýšila v červenci sazby o 50 bazických bodů na 0% a ve zvyšování by měla pokračovat již v září.

Základní úrokové sazby se v ČR aktuálně pohybují na úrovni 7,00 % a v následujících měsících očekáváme stabilitu sazeb, či jejich mírné zvýšení. Citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb jsme v srpnu udržovali okolo neutrální úrovně.


Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.08.2022)

CZECH REPUBLIC CZGB 6 02/26/2628,63 %
CZECH REPUBLIC CZGB 1 1/4 02/14/2515,02 %
CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/2811,66 %
CZECH REPUBLIC CZGB Float 11/19/276,75 %
CZECH REPUBLIC CZGB 2,4 09/17/255,33 %
COLT CZ GRP CZGPX Float 03/23/272,98 %
CZECH GAS NET CZGRID Float 07/22/262,93 %
INTL INVST BANK IINVBK 1 1/2 04/26/242,78 %
CZECH REPUBLIC CZGB 5 1/2 12/12/282,57 %
BLACK SEA TRADE BSTDBK Float 03/23/262,04 %

Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.08.2022)

Akcie0 %
Dluhopisy98,78 %
Depozita a peněžní trh1,22 %
Realitní investice0 %
Alternativní investice0 %

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory