ČSOB Dluhopisový

ČSOB Dluhopisový

Dovolte abychom vás informovali, že 20.1.2018 došlo ke změně názvu fondu ČSOB Střednědobých dluhopisů na ČSOB Dluhopisový. Další informace naleznete v záložce Dokumenty.

 • Hodnota 1,5135  CZK
 • Datum aktualizace 24. 09. 2020
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Radim Kotrouš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v měsíci srpnu ve znamení růstu výnosů a tedy poklesu cen dluhopisů. Důvodem růstu výnosů byla zejména lepší ekonomická data ve světě… číst dál
 • Výnos v měně 43,95 %
 • Roční výnos v měně 2,15 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,20 0,24 2,28 2,31 1,84 0,31 -0,15 -0,11 1,11 1,66
V CZK 0,20 0,24 2,28 2,31 1,84 0,31 -0,15 -0,11 1,11 1,66

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 3151,80 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 01. 12. 1990
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,5135
Datum aktualizace Datum aktualizace 24. 09. 2020
ISIN ISIN 770000001147
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 3 až 5 let
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,65 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Dluhopisový

Představujeme


ČSOB Dluhopisový (dříve ČSOB Střednědobých dluhopisů) je fond, který investuje do státních a korporátních dluhopisů, a to buď prostřednictvím přímých pozic nebo fondů. Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu. U přímých dluhopisových pozic je podmínkou rating investičního stupně. Investiční strategie fondu je nastavena flexibilně a fond ČSOB Dluhopisový je vhodný v průběhu celého úrokového cyklu.

Dluhopisové fondy mají své místo v každém dobře složeném klientském portfoliu, protože rozkládají riziko a mohou tak napomoci jeho celkové výkonnosti. Jejich význam je důležitý vzhledem k malé závislosti na vývoji akciových trhů a „zrcadlové“ závislosti na vývoji úrokových sazeb. Je proto vhodný pro konzervativnější klienty, kteří chtějí dosáhnout vyššího dlouhodobého zhodnocení, než nabízejí spořicí účty.

Měsíční komentář správce fondu k 31.8.2020

FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v měsíci srpnu ve znamení růstu výnosů a tedy poklesu cen dluhopisů. Důvodem růstu výnosů byla zejména lepší ekonomická data ve světě a obecně růst výnosů na světových dluhopisových trzích. ČSOB Dluhopisový v tomto prostředí zaznamenal mírný pokles zhodnocení.

Americká data opět potvrdila oživení ekonomiky, avšak americká ekonomika má ke své plné výkonnosti stále daleko. Rizika nadále zůstávají poměrně vysoká a jsou primárně spojena s dalším vlivem koronaviru na ekonomiku. Na druhé straně je v ekonomice díky expanzivní politice centrálních bank obrovské množství levných peněz podporující ekonomickou aktivitu. FED představil revizi své měnové politiky a připustil uvolněnější měnovou politiku po delší časový horizont.

Pokles ekonomiky eurozóny byl výrazný. Navzdory tomu předstihové indikátory ukazují poměrně svižné oživení ve třetím čtvrtletí roku 2020. Inflace i navzdory výrazným fiskálním stimulům zůstává poměrně nízká. V červenci vzrostla pouze o 0.40 % a je tak nadále pod cílem Evropské centrální banky na úrovni 2.0 %.

I česká ekonomika nabírá na síle. Zvyšuje se hlavně spotřeba obyvatelstva. Ekonomika je podporována fiskálními stimuly a uvolněnou měnovou politikou centrální banky, která na posledním zasedání ponechala úrokové sazby nezměněné na úrovni 0.25 %. ČNB ve své prognóze mírně zvýšila inflaci a snížila odhad vývoje HDP. Inflace je zatím poměrně vysoká, když v červenci vzrostla meziročně o 3.4 %.

Základní úrokové sazby jsou v ČR aktuálně na úrovni 0,25 % a v nejbližším období očekáváme jejich stabilitu. Aktuálně udržujeme citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb mírně pod neutrální úrovní. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář počítá nejprve s výraznějším poklesem hospodářského růstu v roce 2020 a poté s následným oživením v roce 2021. V nejbližším období nás tak pravděpodobně čeká stabilita výnosů. Podnikové dluhopisy aktuálně vnímáme pozitivně a navyšujeme jejich podíl v portfoliu.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory