ČSOB Dluhopisový

ČSOB Dluhopisový

Investice od 1. ledna 2023 komunikujeme podle nové legislativy (obecný souhrn připravených změn). Mění se názvy některých investičních parametrů, zavádí se např. doporučená doba držení investice. Před jakoukoli další investicí by bylo dobré si projít konkrétní změny. Najdete je v novém sdělení klíčových informací (KID) níže na této stránce v sekci Dokumenty.
Dokument s klíčovými informacemi pro investory (KIID) bude podstatně změněn. Novou verzi najdete od 1.1.2023 na stránkách jednotlivých fondů v sekci Dokumenty. Před další investicí do fondů včetně pravidelných investic Vám doporučujeme se s ním seznámit. Pozornost věnujte i doporučené době držení investice, která se mohla změnit. Bližší informace o změnách naleznete zde.
Od 1.8.2022 zvyšujeme poplatek za obhospodařování fondu z 0,65 % na 0,80 % ročně.
 • Hodnota 1,4546  CZK
 • Datum aktualizace 25. 01. 2023
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Radim Kotrouš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v měsíci prosinci ve znamení růstu výnosů, a tedy poklesu cen státních dluhopisů… číst dál

Hlavní výhody:

Fond investuje i do cenných papírů denominovaných v cizích měnách. Měnové riziko je z většiny zajištěno.

Fond je aktivně spravován…číst dál

 • Výnos v měně 38,35 %
 • Roční výnos v měně 1,68 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,97 3,86 3,52 -0,07 -1,94 -0,61 -0,12 -0,31 -0,60 0,36
V CZK 0,97 3,86 3,52 -0,07 -1,94 -0,61 -0,12 -0,31 -0,60 0,36

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1300,63 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 01. 12. 1990
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,4546
Datum aktualizace Datum aktualizace 25. 01. 2023
ISIN ISIN 770000001147
Minimální doporučená doba držení Minimální doporučená doba držení 4 roky
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,8 %
Region Region Svět
Souhrnný ukazatel rizik Souhrnný ukazatel rizik viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Dluhopisový

Představujeme


ČSOB Dluhopisový je fond, který investuje do státních, bankovních a korporátních dluhopisů, a to buď prostřednictvím přímých pozic nebo fondů. Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu. U přímých dluhopisových pozic je podmínkou rating investičního stupně (platí v době nákupu). Investiční strategie fondu je nastavena flexibilně. Fond ČSOB Dluhopisový představuje optimální složení dluhopisové složky portfolia a je vhodný pro celý průběh úrokového cyklu.

Dluhopisové fondy mají své místo v každém dobře složeném klientském portfoliu, protože rozkládají riziko a mohou tak napomoci jeho celkové výkonnosti. Jejich význam je důležitý vzhledem k malé závislosti na vývoji akciových trhů a „zrcadlové“ závislosti na vývoji úrokových sazeb.

Měsíční komentář správce fondu k 31.12.2022

FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v měsíci prosinci ve znamení růstu výnosů, a tedy poklesu cen státních dluhopisů.

Hlavními důvody růstu výnosů byla stále vysoká inflační čísla publikovaná v ČR, USA a Eurozóně, jež nadále nutí centrální banky v USA a eurozóně k ostražitosti a zvyšování úrokových sazeb. Inflace se v ČR pohybuje na vysoké úrovni a z 15,10 % vzrostla v listopadu na 16,20 %. V následujících měsících bude inflace ještě stoupat a vrcholu dosáhne pravděpodobně již v prvních měsících roku 2023 a poté by měl začít její postupný pokles. Vzhledem k vyjádření představitelů bankovní rady je pravděpodobné, že sazby zůstanou v nejbližší době nezměněné, nicméně další zvyšování sazeb stále nelze kvůli nejistému inflačnímu vývoji zcela vyloučit. Očekáváme, že v únoru bude opět většina bankovní rady hlasovat pro ponechání základních úrokových sazeb na úrovni 7,00 %.

Inflace je problémem i v USA a v Evropě a centrální banky proto plánují pokračovat ve zvyšování sazeb. V USA vzrostly ceny o 7,10 % (méně, než trh očekával) a v eurozóně pak o 10,10 % meziročně (v souladu s tržním očekáváním). Americká centrální banka by tak měla pokračovat ve zvyšování sazeb (v prosinci zvýšila sazby o 50 bazických bodů na 4,25 % - 4,50 %) a Evropská centrální banka zvýšila v prosinci sazby o 50 bazických bodů na 2,00% a ve zvyšování by měla pokračovat i nadále, nicméně konec zvyšování sazeb v průběhu roku 2023 se přibližuje.

Základní úrokové sazby se v ČR aktuálně pohybují na úrovni 7,00 % a v následujících měsících očekáváme stabilitu sazeb. Citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb jsme v prosinci snížili pod neutrální úroveň.


Cílový trh

Typ klienta

Produkt je určen pro neprofesionální klienty.

Znalosti a zkušenosti klienta

Produkt je určen pro investory, kteří disponují minimálně základními investičními znalostmi a jsou si vědomi rizik spojených s investováním do běžných investičních fondů.

Riziková tolerance

Produkt je určen pro klienta s minimálně velmi opatrným postojem k riziku. Pro klienta s tímto profilem je charakteristické, že upřednostňuje nízké kolísání hodnoty investice před výnosem, očekává nízký výnos, ale s cílem alespoň mírně překonat výnosy z běžných bankovních vkladů (spořicí účty, termínované vklady). Uvědomuje si, že výnos jeho investic zpravidla nepřekonává růst spotřebitelských cen (inflaci). Zaměřuje se na investiční příležitosti se spíše kratším investičním horizontem.

Návratnost investice

Investor má zájem o zachování hodnoty investice nebo o to, aby mu z investované částky plynul pravidelný výnos ve formě dividend či úroku nebo rostla hodnota investované částky v čase.

Ochota nést ztrátu

Klient je ochoten nést ztrátu za standardních podmínek do výše 2,5 % hodnoty investice.

Finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu

Všechny finanční prostředky, které investor hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné, a tedy o ně může přijít bez následného ovlivnění jeho životní úrovně.

Minimální doporučená doba držení

Klient zamýšlí investovat finanční prostředky do investičního nástroje minimálně na dobu 4 let.

ČSOB používá pro určení rizikovosti produktu produktové skóre, které se může lišit oproti Souhrnnému ukazateli rizik (SRI). Popis jak je určováno produktové skóre naleznete v Jak se stanovuje produktové skóre. V případě odmítnutí investičního dotazníku klientem, nelze s výjimkou investičního horizontu a typu klienta vyhodnotit zbylé kategorie cílového trhu. V daném případě je vám omezena nabídka na běžné podílové fondy. Veškeré transakce provádíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko, proto vždy doporučujeme, abyste odmítnutí investičního dotazníku vždy pečlivě zvážili. V případě, kdy vyplníte v investičního dotazníku pouze své znalosti a zkušenosti s investičními produkty, tak vám nelze vyhodnotit následující kritéria cílového trhu riziková tolerance, návratnost investice, ochota nést ztrátu, finanční zázemí se zaměřením na schopnost nést ztrátu.

Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.12.2022)

CZECH REPUBLIC CZGB 6 02/26/2627,69 %
CZECH REPUBLIC CZGB 1 1/4 02/14/2514,65 %
CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/289,02 %
CZECH REPUBLIC CZGB Float 11/19/276,34 %
CZECH REPUBLIC CZGB 2,4 09/17/255,16 %
CZECH GAS NET CZGRID Float 07/22/262,85 %
COLT CZ GRP CZGPX Float 03/23/272,76 %
INTL INVST BANK IINVBK 1 1/2 04/26/242,66 %
CZECH REPUBLIC CZGB 5 1/2 12/12/282,46 %
NET4GAS NETGAS Float 01/28/281,9 %

Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.12.2022)

Akcie0 %
Dluhopisy91,18 %
Depozita a peněžní trh8,82 %
Realitní investice0 %
Alternativní investice0 %

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory