ČSOB Dluhopisový

ČSOB Dluhopisový

Dovolte abychom vás informovali, že 20.1.2018 došlo ke změně názvu fondu ČSOB Střednědobých dluhopisů na ČSOB Dluhopisový. Další informace naleznete v záložce Dokumenty.

 • Hodnota 1,5117  CZK
 • Datum aktualizace 12. 01. 2021
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Radim Kotrouš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v měsíci prosinci ve znamení mírného růstu výnosů, a tedy mírného poklesu cen dluhopisů… číst dál
 • Výnos v měně 43,78 %
 • Roční výnos v měně 2,10 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu -0,11 -0,21 0,21 2,11 1,77 0,73 -0,20 -0,08 1,03 1,79
V CZK -0,11 -0,21 0,21 2,11 1,77 0,73 -0,20 -0,08 1,03 1,79

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 3296,99 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 01. 12. 1990
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,5117
Datum aktualizace Datum aktualizace 12. 01. 2021
ISIN ISIN 770000001147
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 3 až 5 let
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,65 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Dluhopisový

Představujeme


ČSOB Dluhopisový (dříve ČSOB Střednědobých dluhopisů) je fond, který investuje do státních a korporátních dluhopisů, a to buď prostřednictvím přímých pozic nebo fondů. Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu. U přímých dluhopisových pozic je podmínkou rating investičního stupně. Investiční strategie fondu je nastavena flexibilně a fond ČSOB Dluhopisový je vhodný v průběhu celého úrokového cyklu.

Dluhopisové fondy mají své místo v každém dobře složeném klientském portfoliu, protože rozkládají riziko a mohou tak napomoci jeho celkové výkonnosti. Jejich význam je důležitý vzhledem k malé závislosti na vývoji akciových trhů a „zrcadlové“ závislosti na vývoji úrokových sazeb. Je proto vhodný pro konzervativnější klienty, kteří chtějí dosáhnout vyššího dlouhodobého zhodnocení, než nabízejí spořicí účty.

Měsíční komentář správce fondu k 31.12.2020

FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v měsíci prosinci ve znamení mírného růstu výnosů, a tedy mírného poklesu cen dluhopisů.

Od začátku prosince byly v západních zemích postupně schvalovány tři nové vakcíny proti koronaviru od společností Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna a konečně tak mohlo odstartovat dlouho očekávané očkování. Jde o výrazný posun směrem k normalizaci jak ekonomického, tak i společenského života. Na akciovém trhu pokračovala euforie, kterou umocnilo konečné schválení obrovského fiskálního stimulu v USA. Naopak americké dluhopisy oslabovaly a evropské dluhopisy byly víceméně stabilní.

V ČR byl zpřesněn pokles hrubého domácího produktu, který byl za 3. čtvrtletí revidován na -5,0 % meziročně (původní odhad -5,8 %). V porovnání s předchozím čtvrtletím vzrostl HDP rychleji, než počítala předběžná data, a sice o 6,9 %. Meziročně vzrostly v listopadu spotřebitelské ceny o 2,7 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v říjnu. Aktivita českých průmyslových podniků v listopadu zrychlila na maximum za více než dva roky. Průmyslová produkce v říjnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 1,3 %. Podíl nezaměstnaných osob nepatrně vzrostl na 3,8 % z 3,7 %.

Základní úrokové sazby jsou v ČR aktuálně na úrovni 0,25 % a v nejbližším období očekáváme jejich stabilitu. Citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb jsme v prosinci dále snížili a udržujeme ji pod neutrální úrovní. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář počítá s normalizací situace a následném oživením v průběhu roku 2021. V nejbližším období nás tak pravděpodobně čeká mírný růst výnosů.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory