ČSOB Dluhopisový

ČSOB Dluhopisový

Dovolte abychom vás informovali, že 20.1.2018 došlo ke změně názvu fondu ČSOB Střednědobých dluhopisů na ČSOB Dluhopisový. Další informace naleznete v záložce Dokumenty.

 • Hodnota 1,5025  CZK
 • Datum aktualizace 21. 07. 2021
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Radim Kotrouš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v měsíci červnu ve znamení růstu výnosů, a tedy mírného poklesu cen dluhopisů… číst dál

Hlavní výhody:

Fond investuje i do cenných papírů denominovaných v cizích měnách. Měnové riziko je z většiny zajištěno.

Fond je aktivně spravován…číst dál

 • Výnos v měně 42,90 %
 • Roční výnos v měně 2,00 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,07 0,08 -0,65 -0,44 0,87 0,86 -0,03 -0,20 0,53 1,56
V CZK 0,07 0,08 -0,65 -0,44 0,87 0,86 -0,03 -0,20 0,53 1,56

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 2182,51 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 01. 12. 1990
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,5025
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 07. 2021
ISIN ISIN 770000001147
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 3 až 5 let
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,65 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Dluhopisový

Představujeme


ČSOB Dluhopisový (dříve ČSOB Střednědobých dluhopisů) je fond, který investuje do státních a korporátních dluhopisů, a to buď prostřednictvím přímých pozic nebo fondů. Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu. U přímých dluhopisových pozic je podmínkou rating investičního stupně. Investiční strategie fondu je nastavena flexibilně a fond ČSOB Dluhopisový je vhodný v průběhu celého úrokového cyklu.

Dluhopisové fondy mají své místo v každém dobře složeném klientském portfoliu, protože rozkládají riziko a mohou tak napomoci jeho celkové výkonnosti. Jejich význam je důležitý vzhledem k malé závislosti na vývoji akciových trhů a „zrcadlové“ závislosti na vývoji úrokových sazeb.

Měsíční komentář správce fondu k 30.6.2021

FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v měsíci červnu ve znamení růstu výnosů, a tedy mírného poklesu cen dluhopisů.

České státní dluhopisy zaznamenaly v červnu smíšený vývoj. Ceny dluhopisů se splatnostmi do deseti let poklesly, zatímco ceny dluhopisů se splatnostmi nad deset let mírně vzrostly. Hlavním důvodem tohoto cenového pohybu bylo zvýšení dvoutýdenní repo sazby ze strany ČNB z 0,25 % na 0,50 %. Výnosy dlouhodobějších dluhopisů reagovaly na vývoj v zahraničí, především v USA, kde investoři aktuálně považují vyšší inflaci pouze za přechodnou a věří, že se inflace bude vracet k inflačnímu cíli FEDu. Pro americkou centrální banku by návrat inflace k cíli znamenal, že bude základní úrokové sazby zvyšovat až v roce 2023. Naopak ČNB by měla pokračovat ve zvyšovaní sazeb na dalších zasedáních. Růst o dalších 0,25 procentního bodu může proběhnout již na srpnovém zasedání. Další zvyšování sazeb bude závislé na vývoji pandemie, restartu ekonomiky a ekonomických datech. Ke konci roku je velmi pravděpodobná úroveň základních úrokových sazeb v ČR na úrovni 1 %.

Ekonomická aktivita v ČR pokračuje v oživení, a to hlavně z důvodu lepší pandemické situace a dobré situace na pracovním trhu. Oživení je nadále doprovázeno vyšší inflací, která v květnu meziročně vzrostla o 2,90 %. Česká ekonomika poklesla v prvním čtvrtletí roku 2021 meziročně o 2,40 %, nicméně do konce roku již očekáváme otočení trendu a růst české ekonomiky.

Silné oživení v USA pokračovalo i v červnu. Napjatá je situace na trhu práce, a to i navzdory vyšší nezaměstnanosti, protože vládní stimuly zvýšily neochotu zaměstnanců přijmout pracovní místo. Předstihové indikátory jsou stále na vysokých úrovních a nadále roste inflace, jež v květnu meziročně vzrostla o 5,0 %. Fed je však přesvědčen, že vyšší inflace je pouze přechodného charakteru a zatím na ni nehodlá reagovat utažením měnové politiky. Na posledním zasedání však FED naznačil, že by základní úrokové sazby mohly vzrůst v roce 2023.

Zlepšující situace ohledně pandemie je viditelná i v Evropě. I zde předstihové indikátory potvrzují výrazné oživení. Průmyslová produkce a maloobchodní tržby vykázaly výrazný meziroční nárust, což by se mělo projevit i v pozitivním růstu ekonomiky v druhém čtvrtletí roku 2021. Inflace v Eurozóně roste a v květnu dosáhl meziroční nárůst 2,0 %. Evropská centrální banka pokračuje v uvolněné měnové politice a podobně jako Fed považuje inflaci za přechodný jev.

Základní úrokové sazby jsou v ČR aktuálně na úrovni 0,50 % a v následujících měsících očekáváme jejich postupné zvyšování. Citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb jsme v červnu udržovali u neutrální úrovně z důvodu již proběhlého zvýšení výnosů střednědobých a dlouhodobých českých státních dluhopisů počátkem roku 2021. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář počítá s normalizací situace a pokračováním oživení v průběhu roku 2021.


Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.06.2021)

KBC Bonds Corporate Euro IB Cap16,7 %
CZECH REPUBLIC CZGB Float 11/19/2716,69 %
CZECH REPUBLIC CZGB 1 1/4 02/14/2516,02 %
CZECH REPUBLIC CZGB 2.4 09/17/257,88 %
CZECH REPUBLIC CZGB 1 3/4 06/23/327,75 %
KBC Participation PEFBO IB Cap6,09 %
CZECH REPUBLIC CZGB 0 1/4 02/10/273,47 %
CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/283,31 %
CESKA ZBROJOVKA CZGPX Float 03/23/273,15 %
CZECH REPUBLIC CZGB 1 06/26/262,78 %

Struktura portfolia podle typu aktiv (k 30.06.2021)

Akcie0 %
Dluhopisy33,97 %
Depozita a peněžní trh66,03 %
Realitní investice0 %
Alternativní investice0 %

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory