ČSOB Dluhopisový

ČSOB Dluhopisový

Dovolte abychom vás informovali, že 20.1.2018 došlo ke změně názvu fondu ČSOB Střednědobých dluhopisů na ČSOB Dluhopisový. Další informace naleznete v záložce Dokumenty.

 • Hodnota 1,4816  CZK
 • Datum aktualizace 10. 10. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Radim Kotrouš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj v měsíci září byl pro dluhopisy zastoupené v portfoliu neutrální. Ceny dluhopisů v září sice klesaly… číst dál
 • Výnos v měně 40,92 %
 • Roční výnos v měně 2,14 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,21 0,43 0,98 1,50 -0,34 -0,85 -0,70 0,29 0,95 1,87
V CZK 0,21 0,43 0,98 1,50 -0,34 -0,85 -0,70 0,29 0,95 1,87

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 212,60 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 01. 12. 1990
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,4816
Datum aktualizace Datum aktualizace 10. 10. 2019
ISIN ISIN 770000001147
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,8 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Dluhopisový

Představujeme


Cílem fondu je přinášet zhodnocení odpovídající vývoji krátkodobých a střednědobých dluhopisů. ČSOB Dluhopisový (dříve ČSOB bond mix) je dluhopisový fond, který investuje převážně do českých státních dluhopisů. Ty patří mezi nejméně rizikové typy dluhopisů, proto se fond hodí pro konzervativnější investory.

Dluhopisové fondy mají své místo v každém dobře složeném klientském portfoliu, protože rozkládají riziko a mohou napomoci jeho celkové výkonnosti. Jejich význam je důležitý vzhledem k malé závislosti na vývoji akciových trhů a vzhledem k „zrcadlové“ závislosti na vývoji úrokových sazeb. Je proto vhodný pro klienty, kteří chtějí dosáhnout vyššího dlouhodobého zhodnocení, než nabízejí spořicí účty s vědomím, že při růstu úrokových sazeb mohou utrpět relativně malou a časově omezenou ztrátu.

Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů vydávaných dalšími státy a českými i zahraničními korporacemi a bankami. Majetek fondu je investován do dluhopisů s minimálním ratingem (hodnocení bonity) alespoň na úrovni investičního stupně.

Měsíční komentář správce fondu k 30.9.2019

FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

Vývoj v měsíci září byl pro dluhopisy zastoupené v portfoliu neutrální. Ceny dluhopisů v září sice klesaly, ale díky nízké citlivosti portfolia se to na výkonnosti fondu vůbec neprojevilo.

Česká ekonomika se nadále vyvíjí příznivě a je primárně tažena domácí poptávkou. Míra nezaměstnanosti je blízko historických minim a spotřebitelé mají chuť utrácet. Předstihové indikátory ukazují obavy manažerů z budoucího vývoje, protože zpomalení německého průmyslu se postupně začíná projevovat i v české ekonomice. I přes obavy z budoucího vývoje jsou reálná data z ekonomiky pozitivní. Maloobchodní tržby vzrostly více, než se očekávalo a inflace je stále vyšší, než inflační cíl České národní banky. Cenová hladina vzrostla v srpnu meziročně o 2,90%. Poměrně překvapivé bylo i zasedání České národní banky, která sice ponechala sazby nezměněné na úrovni 2,00 %, ale hlasování ukázalo, že dva členové hlasovali pro zvýšení sazeb o 25 bazických bodů.

Americká ekonomika je zatím poměrně v dobrém stavu. Podobně to interpretuje i americká centrální banka, která v září sice sazby snížila o 25 bazických bodů na úroveň 1,75 % - 2,00 %, ale naznačila, že další snížení je podmíněno zhoršením ekonomických dat. Mírné zhoršení ekonomiky naznačily předstihové indikátory, které se pohybují blízko úrovně 50, což je hranice, která odděluje zpomalení a expanzi. Nezaměstnanost se pohybuje stále blízko historických minim. Evropská ekonomika zpomaluje, což nutí Evropskou centrální banku k dalším akcím. Rada guvernérů snížila depozitní sazbu o 10 bazických bodů na -0,50 %. Centrální banka bude navíc kupovat dluhopisy v celkovém objemu 20 miliard EUR měsíčně, aby podpořila inflaci a ekonomiku. V říjnu se bude znovu finalizovat brexit a situace zůstává nadále nejasná.

Oficiální úrokové sazby by měly na stávajících 2 % zůstat v ČR nezměněny. Inflace nad 2 % a pokračující hospodářský růst v ČR budou kompenzovat nejistoty ze zahraničí a očekáváme, že ČNB bude úrokové sazby držet delší dobu nezměněny. Aktuálně tedy udržujeme nižší citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář počítá s hospodářským růstem v Evropě spojený s mírným růstem výnosů na evropských dluhopisových trzích a i v České republice v horizontu jednoho roku.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory