ČSOB Dluhopisový

ČSOB Dluhopisový

TIP: Víte, že na nové stránce Jak investovat najdete pěkně pohromadě důležité informace o investování i aktuální komentáře k dění na trzích?
Dovolte abychom vás informovali, že 20.1.2018 došlo ke změně názvu fondu ČSOB Střednědobých dluhopisů na ČSOB Dluhopisový. Další informace naleznete v záložce Dokumenty.
 • Hodnota 1,4207  CZK
 • Datum aktualizace 23. 05. 2022
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Radim Kotrouš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v měsíci dubnu ve znamení růstu výnosů, a tedy poklesu cen státních dluhopisů… číst dál

Hlavní výhody:

Fond investuje i do cenných papírů denominovaných v cizích měnách. Měnové riziko je z většiny zajištěno.

Fond je aktivně spravován…číst dál

 • Výnos v měně 35,12 %
 • Roční výnos v měně 1,61 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,00 -2,46 -3,21 -5,15 -3,05 -1,11 -0,82 -1,16 -0,95 0,57
V CZK 0,00 -2,46 -3,21 -5,15 -3,05 -1,11 -0,82 -1,16 -0,95 0,57

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1175,73 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 01. 12. 1990
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,4207
Datum aktualizace Datum aktualizace 23. 05. 2022
ISIN ISIN 770000001147
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 3 až 5 let
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,65 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Dluhopisový

Představujeme


ČSOB Dluhopisový (dříve ČSOB Střednědobých dluhopisů) je fond, který investuje do státních a korporátních dluhopisů, a to buď prostřednictvím přímých pozic nebo fondů. Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu. U přímých dluhopisových pozic je podmínkou rating investičního stupně. Investiční strategie fondu je nastavena flexibilně a fond ČSOB Dluhopisový je vhodný v průběhu celého úrokového cyklu.

Dluhopisové fondy mají své místo v každém dobře složeném klientském portfoliu, protože rozkládají riziko a mohou tak napomoci jeho celkové výkonnosti. Jejich význam je důležitý vzhledem k malé závislosti na vývoji akciových trhů a „zrcadlové“ závislosti na vývoji úrokových sazeb.

Měsíční komentář správce fondu k 30.4.2022

FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v měsíci dubnu ve znamení růstu výnosů, a tedy poklesu cen státních dluhopisů.

Růst inflace v ČR na 12,7 % meziročně, očekávání zvyšování sazeb ze strany ČNB, pokračující proinflační tlaky plynoucí z růstu cen komodit, očekávané zvyšování úrokových sazeb ze strany americké centrální banky a evropské centrální banky a růst výnosů na světových trzích byly hlavními faktory, které vedly k poměrně výraznému nárůstu výnosů v ČR, a tedy k poklesu cen dluhopisů. Česká národní banka indikuje, že úrokové sazby mohou nadále růst, protože boj s inflací je pro ČNB prioritou.

Inflace je problémem i v USA a v Evropě. V USA vzrostly ceny o 8,50 % a v eurozóně pak o 7,40 % meziročně. Americká centrální banka by tak měla pokračovat v roce 2022 v rychlém zvyšování sazeb a Evropská centrální banka reagovala na zvýšenou inflaci urychlením ukončení kvantitativního uvolňování a připravuje trhy na zvyšování sazeb, které může začít již okolo poloviny roku.

Základní úrokové sazby jsou v ČR aktuálně na úrovni 5,00 % a v následujících měsících očekáváme další zvyšování úrokových sazeb k úrovni 5,50 % - 6,00%, či mírně nad. Citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb jsme v dubnu z důvodu rizik vyšších úrokových sazeb udržovali nadále pod neutrální úrovní.


Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 29.04.2022)

CZECH REPUBLIC CZGB Float 11/19/2724,4 %
Depozita a peněžní trh21,67 %
CZECH REPUBLIC CZGB 1 1/4 02/14/2514,43 %
CZECH REPUBLIC CZGB 2.4 09/17/255,23 %
KBC Participation PEFBO IB Cap5,14 %
COLT CZ GRP CZGPX Float 03/23/272,87 %
CZECH GAS NET CZGRID Float 07/22/262,84 %
INTL INVST BANK IINVBK 1 1/2 04/26/242,63 %
CZECH REPUBLIC CZGB 6 02/26/262,49 %
NET4GAS NETGAS Float 01/28/282,28 %

Struktura portfolia podle typu aktiv (k 29.04.2022)

Akcie0 %
Dluhopisy78,33 %
Depozita a peněžní trh21,67 %
Realitní investice0 %
Alternativní investice0 %

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory