ČSOB Dluhopisový

ČSOB Dluhopisový

Dovolte abychom vás informovali, že 20.1.2018 došlo ke změně názvu fondu ČSOB Střednědobých dluhopisů na ČSOB Dluhopisový. Další informace naleznete v záložce Dokumenty.

 • Hodnota 1,4998  CZK
 • Datum aktualizace 20. 04. 2021
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Radim Kotrouš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v měsíci březnu ve znamení růstu výnosů, a tedy poklesu cen dluhopisů..… číst dál

Hlavní výhody:

Fond investuje i do cenných papírů denominovaných v cizích měnách. Měnové riziko je z většiny zajištěno.

Fond je aktivně spravován…číst dál

 • Výnos v měně 42,65 %
 • Roční výnos v měně 2,02 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu -0,03 -0,85 -0,98 0,73 1,11 0,58 0,00 -0,20 0,72 1,66
V CZK -0,03 -0,85 -0,98 0,73 1,11 0,58 0,00 -0,20 0,72 1,66

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 2812,18 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 01. 12. 1990
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,4998
Datum aktualizace Datum aktualizace 20. 04. 2021
ISIN ISIN 770000001147
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 3 až 5 let
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,65 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Dluhopisový

Představujeme


ČSOB Dluhopisový (dříve ČSOB Střednědobých dluhopisů) je fond, který investuje do státních a korporátních dluhopisů, a to buď prostřednictvím přímých pozic nebo fondů. Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu. U přímých dluhopisových pozic je podmínkou rating investičního stupně. Investiční strategie fondu je nastavena flexibilně a fond ČSOB Dluhopisový je vhodný v průběhu celého úrokového cyklu.

Dluhopisové fondy mají své místo v každém dobře složeném klientském portfoliu, protože rozkládají riziko a mohou tak napomoci jeho celkové výkonnosti. Jejich význam je důležitý vzhledem k malé závislosti na vývoji akciových trhů a „zrcadlové“ závislosti na vývoji úrokových sazeb.

Měsíční komentář správce fondu k 31.3.2021

FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v měsíci březnu ve znamení růstu výnosů, a tedy poklesu cen dluhopisů.

České dluhopisy pokračovaly v poklesu cen i v měsíci březnu a výnosy státních dluhopisů s delšími splatnostmi vzrostly více, než tomu bylo v případě kratších splatností. Růst výnosů byl zaznamenán i v USA, zatímco v Evropě byly výnosy víceméně stabilní. Investoři zvyšují své sázky na růst inflace z důvodu fiskální stimulaci americké ekonomiky a očekávaného ekonomického oživení po odeznění pandemie. Finanční trhy počítají s tím, že díky návratu ekonomiky k rychlému růstu a rostoucí inflaci může americká centrální banka začít zvyšovat sazby dříve, než oficiálně komunikuje. Česká národní banka indikuje zvyšování sazeb již v tomto roce a samotný začátek a rychlost budou záviset na vývoji proti pandemických opatření a vývoji kurzu české koruny.

Ekonomický život je v České republice z důvodu platných pandemických opatření stále utlumený. Situace se pomalu lepší a v dubnu česká vláda začne pravděpodobně pomalu rozvolňovat. To by mohlo pomoci utlumené spotřebě. Naopak průmysl zůstává poměrně odolný. Únorová inflace vzrostla meziročně o 2,10 %, což bylo mírně pod očekáváním trhu. Česká národní banka na březnovém zasedání nepřekvapila a ponechala sazby nezměněné na úrovni 0,25 %. V květnu by měla být zveřejněná nová prognóza, která by mohla přinést více informací ohledně aktuálního pohledu ČNB na inflaci, růst a úrokové sazby.

Ekonomická data v USA jsou poměrně dobrá, a to i vzhledem k výraznému progresu v očkování celé populace. Nadějné jsou předstihové indikátory, které potvrzují pozitivní výhled na následující měsíce. Únorová inflace byla stále pod cílem centrální banky, když meziročně vzrostla o 1,70 %. Americká centrální banka je zatím opatrná a pokračuje v uvolněné měnové politice.

Ekonomická data v Evropě potvrdila výraznou odolnost průmyslu, zatímco sektor služeb stagnuje v z důvodu proti pandemických opatření. Poměrně výrazně a pozitivně překvapily předstihové indikátory. Inflace zůstává na nízkých hodnotách a v únoru meziročně vzrostla o 0,90 %. ECB by tak měla držet sazby nezměněné po delší dobu. ECB pokračovala ve zvýšených nákupech dluhopisů, aby tlumila rostoucí sazby při celkově utlumené ekonomické aktivitě v Eurozóně.

Základní úrokové sazby jsou v ČR aktuálně na úrovni 0,25 % a v nejbližším období očekáváme jejich stabilitu. Nicméně riziko růstu sazeb v roce 2021 výrazněji vzrostlo a dle komunikace ČNB k němu může dojít již v druhé polovině roku. Citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb udržujeme nadále pod neutrální úrovní. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář počítá s normalizací situace a oživením v průběhu roku 2021. V delším období nás pravděpodobně čeká pokračování růstu výnosů.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory