ČSOB Dluhopisový

ČSOB Dluhopisový

Dovolte abychom vás informovali, že 20.1.2018 došlo ke změně názvu fondu ČSOB Střednědobých dluhopisů na ČSOB Dluhopisový. Další informace naleznete v záložce Dokumenty.

 • Hodnota 1,4853  CZK
 • Datum aktualizace 07. 04. 2020
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Radim Kotrouš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj na dluhopisových trzích byl v měsíci březnu velmi turbulentní. Vzhledem k rozšíření pandemie viru Covid-19 po celém světě… číst dál
 • Výnos v měně 41,27 %
 • Roční výnos v měně 2,09 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,01 0,35 0,25 1,23 0,37 -0,29 -0,53 -0,58 0,78 1,59
V CZK 0,01 0,35 0,25 1,23 0,37 -0,29 -0,53 -0,58 0,78 1,59

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 388,48 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 01. 12. 1990
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,4853
Datum aktualizace Datum aktualizace 07. 04. 2020
ISIN ISIN 770000001147
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 3 až 5 let
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,65 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Dluhopisový

Představujeme


ČSOB Dluhopisový (dříve ČSOB Střednědobých dluhopisů) je fond, který investuje do státních a korporátních dluhopisů, a to buď prostřednictvím přímých pozic nebo fondů. Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu. U přímých dluhopisových pozic je podmínkou rating investičního stupně. Investiční strategie fondu je nastavena flexibilně a fond ČSOB Dluhopisový je vhodný v průběhu celého úrokového cyklu.

Dluhopisové fondy mají své místo v každém dobře složeném klientském portfoliu, protože rozkládají riziko a mohou tak napomoci jeho celkové výkonnosti. Jejich význam je důležitý vzhledem k malé závislosti na vývoji akciových trhů a „zrcadlové“ závislosti na vývoji úrokových sazeb. Je proto vhodný pro konzervativnější klienty, kteří chtějí dosáhnout vyššího dlouhodobého zhodnocení, než nabízejí spořicí účty.

Měsíční komentář správce fondu k 31.3.2020

FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

Vývoj na dluhopisových trzích byl v měsíci březnu velmi turbulentní. Vzhledem k rozšíření pandemie viru Covid-19 po celém světě a nutnosti zavedení preventivních karanténních opatření investoři v první reakci preferovali hotovost a prodávali rizikovější finanční aktiva. Vzhledem k vnímání ČR jako rozvíjejícího se trhu tak zahraniční investoři prodávali české státní dluhopisy, a to i navzdory výraznému snížení sazeb ze strany ČNB, která snížila základní úrokové sazby ve dvou krocích, nejprve o 50 a později o 75 bazických bodů na úroveň 1,00 %. Naopak ve druhé polovině měsíce výrazně stoupla poptávka po českých státních dluhopisech ze strany domácích investorů. Za celý měsíc vzrostly výnosy (ceny poklesly) zejména v případě dlouhodobých dluhopisů, zatímco u kratších splatností do 5 let zaznamenaly pokles (ceny vzrostly).

Reportovaná ekonomická data ukazují obrázek ekonomiky ještě před nástupem koronaviru a jsou tedy zastaralá. Česká ekonomika bude z důvodu karanténních opatření v roce 2020 procházet recesí, kterou budou zmírňovat podpůrná opatření ze strany vlády ve formě fiskální stimulace a centrální banky ve formě měnové stimulace. Pro rok 2020 byl zvýšen odhad deficitu státních financí na úroveň 200 mld. CZK, který stále nemusí být konečný a dojde k významnému zvýšení emise státních dluhopisů na pokrytí plánovaného deficitu. Citelně oslabila i česká koruna, která se přiblížila hranici 28 CZK za EUR.

Data z americké ekonomiky pomalu začínají reflektovat novou ekonomickou realitu. Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti vzrostl koncem března o přibližně 3,3 milionu, což byl největší nárůst v historii. Očekává se, že růst by měl být poměrně silný i v následujících týdnech. Americká centrální banka Fed snížila sazby na nulu a zavedla řadu preventivních opatření. Fed zavedl nákup dluhopisů a americká vláda schválila balíček pomoci v objemu 2 bilionů USD. Historie podobnou škálu opatření nepamatuje a po odeznění vlivu koronaviru by stimulační opatření měla ekonomiku opět nastartovat. Výrazně zasažena byla i evropská ekonomika. Pokles hrubého domácího produktu a délku preventivních opatření je v této chvíli těžké odhadovat. Vše bude záviset na počtu infikovaných, rychlosti návratu k normálnímu fungování ekonomiky a další reakci centrálních bank a jednotlivých vlád. Evropská centrální banka ohlásila nákupy dluhopisů v objemu 750 miliard EUR. Ke snižování sazeb se připojily centrální banky po celém světě a bylo přijato velké množství fiskálních opatření, která znamenají deficitní financování a vydávání velkého objemu státních dluhopisů.

Základní úrokové sazby v ČR jsou aktuálně na úrovni 1 % a v případě pokračování negativního šoku na ekonomiku nelze vyloučit další snížení ze strany ČNB do rozmezí 0,5 % až 0,75 %. Aktuálně udržujeme neutrální citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář počítá nejprve s výraznějším poklesem hospodářského růstu a poté s následným oživením v druhé polovině roku 2020 a v roce 2021. V nejbližším období nás pravděpodobně čeká stabilita výnosů, či jejich mírný pokles. Podnikové dluhopisy aktuálně vnímáme neutrálně.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory