ČSOB Dluhopisový

ČSOB Dluhopisový

Dovolte abychom vás informovali, že 20.1.2018 došlo ke změně názvu fondu ČSOB Střednědobých dluhopisů na ČSOB Dluhopisový. Další informace naleznete v záložce Dokumenty.

 • Hodnota 1,4790  CZK
 • Datum aktualizace 21. 08. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Radim Kotrouš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj v měsíci červenci byl pro dluhopisy zastoupené v portfoliu pozitivní. Dluhopisové trhy profitovaly z očekávání snižování sazeb… číst dál
 • Výnos v měně 40,67 %
 • Roční výnos v měně 2,15 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,16 0,64 1,07 1,21 -0,79 -0,91 -0,62 0,39 1,01 1,95
V CZK 0,16 0,64 1,07 1,21 -0,79 -0,91 -0,62 0,39 1,01 1,95

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 213,75 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 01. 12. 1990
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,4790
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 08. 2019
ISIN ISIN 770000001147
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,8 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Dluhopisový

Představujeme


Cílem fondu je přinášet zhodnocení odpovídající vývoji krátkodobých a střednědobých dluhopisů. ČSOB Dluhopisový (dříve ČSOB bond mix) je dluhopisový fond, který investuje převážně do českých státních dluhopisů. Ty patří mezi nejméně rizikové typy dluhopisů, proto se fond hodí pro konzervativnější investory.

Dluhopisové fondy mají své místo v každém dobře složeném klientském portfoliu, protože rozkládají riziko a mohou napomoci jeho celkové výkonnosti. Jejich význam je důležitý vzhledem k malé závislosti na vývoji akciových trhů a vzhledem k „zrcadlové“ závislosti na vývoji úrokových sazeb. Je proto vhodný pro klienty, kteří chtějí dosáhnout vyššího dlouhodobého zhodnocení, než nabízejí spořicí účty s vědomím, že při růstu úrokových sazeb mohou utrpět relativně malou a časově omezenou ztrátu.

Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů vydávaných dalšími státy a českými i zahraničními korporacemi a bankami. Majetek fondu je investován do dluhopisů s minimálním ratingem (hodnocení bonity) alespoň na úrovni investičního stupně.

Měsíční komentář správce fondu k 31.7.2019

FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

Vývoj v měsíci červenci byl pro dluhopisy zastoupené v portfoliu pozitivní. Dluhopisové trhy profitovaly z očekávání snižování sazeb ze strany americké centrální banky a vyjádření ECB o potřebě podpory ekonomiky. Návrat centrálních bank k uvolňování měnové politiky souvisí obecně se slabší světovou ekonomikou a probíhajícími obchodními válkami. Česká národní banka v červenci nezasedala a rozhodnutí o dalším směrování měnové politiky je naplánováno na začátek srpna. Česká národní banka by měla ponechat sazby nezměněné na úrovni 2,0 %.

Ekonomická data v ČR zatím zpomalení globální ekonomiky nereflektují. Poměrně dobře si vedl průmysl a vzrostly květnové maloobchodní tržby. Inflace sice zpomaluje, její růst je však stále nad cílem centrální banky, když červnová inflace dosáhla 2.70 %. Světové zpomalení se zatím projevuje v poklesu předstihových indikátorů.

Americká centrální banka snížila sazby o 25 bazických bodů do koridoru 2,00 % až 2.25 %. Centrální banka tak reagovala na nejistoty, které přinášejí obchodní války a tedy rostoucí rizika zpomalení ekonomického růstu. Guvernér Powel však korigoval očekávání ohledně pokračování snižování sazeb, když řekl, že nelze očekávat začátek cyklu snižování sazeb. Centrální banka se také vyjádřila, že snížení sazeb je spíše preventivní a má podpořit americkou ekonomiku v dalšímu růstu. Americká ekonomika zatím vykazuje poměrně slušná ekonomická data. Trh práce je silný a nezaměstnanost je na úrovni 3,70 %. Inflace se nachází pod cílem centrální banky a v červnu meziročně vzrostla 1,60 %. V eurozóně je situace horší. Ekonomika zpomaluje, což má vliv i na pokles cenové hladiny. Inflace v červnu vzrostla meziročně pouze o 1,10 %. Evropská centrální banka tak naznačila, že vzhledem k nízké inflaci může podniknout další kroky směrem k uvolněnější měnové politice.

Oficiální úrokové sazby by měly na stávajících 2 % zůstat v ČR nezměněny. Inflace nad 2 % a pokračující hospodářský růst v ČR budou kompenzovat nejistoty ze zahraničí a očekáváme, že ČNB bude úrokové sazby držet delší dobu nezměněny. Aktuálně tedy udržujeme neutrální citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář počítá s hospodářským růstem v Evropě spojený s mírným růstem výnosů na evropských dluhopisových trzích a i v České republice v horizontu jednoho roku.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory