ČSOB Dluhopisový

ČSOB Dluhopisový

Dovolte abychom vás informovali, že 20.1.2018 došlo ke změně názvu fondu ČSOB Střednědobých dluhopisů na ČSOB Dluhopisový. Další informace naleznete v záložce Dokumenty.

 • Hodnota 1,4805  CZK
 • Datum aktualizace 15. 01. 2020
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Radim Kotrouš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj v měsíci prosinci byl pro finanční instrumenty zastoupené v portfoliu mírně pozitivní… číst dál
 • Výnos v měně 40,81 %
 • Roční výnos v měně 2,10 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,04 0,14 0,33 1,43 0,05 -0,96 -0,63 -0,64 0,78 1,71
V CZK 0,04 0,14 0,33 1,43 0,05 -0,96 -0,63 -0,64 0,78 1,71

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 231,69 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 01. 12. 1990
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,4805
Datum aktualizace Datum aktualizace 15. 01. 2020
ISIN ISIN 770000001147
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 3 až 5 let
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,65 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Dluhopisový

Představujeme


Cílem fondu je přinášet zhodnocení odpovídající vývoji krátkodobých a střednědobých dluhopisů. ČSOB Dluhopisový (dříve ČSOB bond mix) je dluhopisový fond, který investuje převážně do českých státních dluhopisů. Ty patří mezi nejméně rizikové typy dluhopisů, proto se fond hodí pro konzervativnější investory.

Dluhopisové fondy mají své místo v každém dobře složeném klientském portfoliu, protože rozkládají riziko a mohou napomoci jeho celkové výkonnosti. Jejich význam je důležitý vzhledem k malé závislosti na vývoji akciových trhů a vzhledem k „zrcadlové“ závislosti na vývoji úrokových sazeb. Je proto vhodný pro klienty, kteří chtějí dosáhnout vyššího dlouhodobého zhodnocení, než nabízejí spořicí účty s vědomím, že při růstu úrokových sazeb mohou utrpět relativně malou a časově omezenou ztrátu.

Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů vydávaných dalšími státy a českými i zahraničními korporacemi a bankami. Majetek fondu je investován do dluhopisů s minimálním ratingem (hodnocení bonity) alespoň na úrovni investičního stupně.

Měsíční komentář správce fondu k 31.12.2019

FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

Vývoj v měsíci prosinci byl pro finanční instrumenty zastoupené v portfoliu mírně pozitivní. Ceny dluhopisů v prosinci obecně klesaly, ale díky konzervativnímu nastavení bylo dosaženo pozitivní výkonnosti portfolia.

Výnosy českých státních dluhopisů pokračovaly v měsíci prosinci v růstu. Růst výnosů byl způsoben situací na zahraničních dluhopisových trzích a změnou očekávaní politiky české centrální banky. Investoři (zejména zahraniční) přestali počítat se snížením sazeb ze strany České národní banky. ČNB stále indikuje, že nejpravděpodobnějším scénářem je stabilita úrokových sazeb, nebo jejich zvýšení. Růst výnosů a tedy pokles cen dluhopisů byl také podpořený vyšší než očekávanou listopadovou inflací, která meziročně vzrostla o 3,10 %.

Americká data indikují zlepšení primárně na trhu práce, který by mohl udržet růst ekonomiky blízko potenciálu. Hlavní rizika v prosinci poklesla s je velmi pravděpodobné, že dojde uzavření první fáze obchodní dohody mezi Čínou a USA. Slabší ekonomická data jsou zřejmá ve výrobní sféře, která však tvoří poměrně malou část americké ekonomiky. Inflace je zatím stabilní a blízko cíle centrální banky. Centrální banka by tak mohla ponechat sazby v roce 2020 nezměněné.

V Evropě reálná ekonomická data potvrdila zpomalení ekonomiky. Investory nepotěšily předstihové indikátory, které v prosinci brzdil hlavně zpracovatelský průmysl. Hrubý domácí produkt vzrostl meziročně ve třetím čtvrtletí o 1,20 %. Inflace stále zůstává poměrně nízko a v listopadu vzrostla meziročně o 1,00 %, což je stále pod cílem Evropské centrální banky.

Oficiální úrokové sazby by měly v ČR zůstat v dohledné době na stávajících 2 % nezměněny. Inflace nad 2 % a pokračující hospodářský růst v ČR budou kompenzovat nejistoty ze zahraničí a očekáváme, že ČNB bude úrokové sazby držet delší dobu nezměněny. Aktuálně udržujeme nižší citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář počítá s hospodářským růstem v Evropě spojený s mírným růstem výnosů na evropských dluhopisových trzích a i v České republice v horizontu jednoho roku. Podnikové dluhopisy aktuálně vnímáme neutrálně.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory