ČSOB Premiéra

ČSOB Premiéra

 • Hodnota 1,0485  CZK
 • Datum aktualizace 29. 09. 2022
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu fond krátkodobých dluhopisů

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Tento fond sleduje vývoj krátkodobých úrokových sazeb a vyniká relativně nízkou kolísavostí výnosů... číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 0 %
 • Dluhopisy 17,48 %
 • Depozita a peněžní trh 82,52 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0 %
 • Výnos v měně 4,85 %
 • Roční výnos v měně 1,27 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.)
V měně produktu 0,48 1,40 2,34 3,23 1,57 1,31
V CZK 0,48 1,40 2,34 3,23 1,57 1,31

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu fond krátkodobých dluhopisů
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 32480,04 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 04. 01. 2019
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,0485
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 09. 2022
ISIN ISIN 770000001118
Doporučená délka investice Doporučená délka investice 2 roky
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,1 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,5 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Premiéra

Představujeme

Tento fond sleduje vývoj krátkodobých úrokových sazeb a vyniká relativně nízkou kolísavostí výnosů. Fond ČSOB Premiéra investuje do velice kvalitních a bezpečných instrumentů, převážně nástrojů peněžního trhu a dluhopisů.


Hlavní výhody

 • Investice je vhodná pro začínající velmi opatrné investory.


 • Snadná a rychlá dostupnost finančních prostředků a krátký investiční horizont.


 • Fond je aktivně spravován.

 • Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.07.2022)

  Akcie0 %
  Dluhopisy17,48 %
  Depozita a peněžní trh82,52 %
  Realitní investice0 %
  Alternativní investice0 %

  Složka Depozita a peněžní trh zahrnuje také dluhopisy se splatností do 1 roku.

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory