Zprávy obhospodařovatele

Informace o našich fondech

29. 1. 2019 pdf Zpráva pro podílníky fondu KBC Equity Fund Telecom – změna názvu a investiční politiky
21. 1. 2019 pdf Zpráva pro podílníky fondu KBC Bonds High Interest – změna benchmarku
11. 1. 2019 pdf Zpráva pro podílníky fondů KBC Institutional Fund, KBC Master Fund, KBC Participation a IN.focus – změna poplatku za správu
2. 1. 2019 pdf Zpráva pro akcionáře Optimum Fund CSOB Potravin a Napoju 3
18. 12. 2018 pdf Zpráva pro akcionáře Perspective – výplata kuponu
14. 12. 2018 pdf Zpráva pro akcionáře KBC Renta – změna investiční strategie vybraných podfondů
6. 12. 2018 pdf Zpráva pro akcionáře Optimum Fund CSOB Exclusive Jumpstart 2 – splatnost
29. 11. 2018 pdf Zpráva pro akcionáře KBC Bonds – změna benchmarku
29. 11. 2018 pdf Zpráva pro akcionáře KBC Renta – změna benchmarku
21. 11. 2018 pdf Cash CAD podfond společnosti KBC MULTI INTEREST – likvidace
2. 10. 2018 pdf Informace pro akcionáře KBC Bonds – výplata kupónu
2. 10. 2018 pdf Informace pro akcionáře KBC Renta – výplata kupónu
1. 10. 2018 pdf Informace pro akcionáře Horizon, KBC Multi Interest a Optimum Fund – změna poplatku
21. 9. 2018 pdf Informace pro podílníky podfondu KBC EQUITY FUND Pacific – informace likvidátora
21. 8. 2018 pdf Oznámení akcionářům – CAD Medium
16. 8. 2018 pdf Informace pro podílníky podfondu KBC EQUITY FUND Pacific – likvidace
13. 7. 2018 pdf Oznámení akcionářům – KBC Multi Interest
20. 6. 2018 pdf Informace o likvidaci fondu KBC RENTA Yenrenta
10. 5. 2018 pdf Oznámení akcionářům – CAD Medium
4. 4. 2018 pdf Informace pro akcionáře KBC Index Fund Euroland Bonds - likvidace