Historické informace

Dříve publikované zprávy

Historické fondy (ISIN, název fondu) obhospodařované První investiční společností a ČSOB Investiční společností (OB Invest)

Slučování fondů - přehled, konverzní poměry, způsob přepočtu, přeměna IF na OPF

Oznámení o sloučení fondů

ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, oznamuje, že dne 30. 3. 2005 nabylo právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j.: 41/N/125/2004/3 ze dne 23. 3. 2005 o udělení povolení ke sloučení podílových fondů

 • ČSOB křišťálový fond, ČSOB Investiční společnost, člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond
 • ČSOB fond obchodu, ČSOB Investiční společnost, člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond
 • ČSOB KVANTO Kombinovaný, ČSOB Investiční společnost, člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond
 • ČSOB KVANTO Korunový dluhopisový, ČSOB Investiční společnost, člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond

(dále jen „slučované fondy“) s přejímajícím fondem

 • ČSOB bohatství, ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, otevřený podílový fond.

 • ČSOB FOND STABILITY vznikl sloučením fondů 1.IN - PIF a 1.IN - Rentiérský s fondem 1.IN - Restituční fond.
 • ČSOB AKCIOVÝ MIX vznikl sloučením fondů ČSOB světový akciový, ČSOB evropský akciový, ČSOB smíšený, 1.IN – Akciový fond s fondem 1.IN – Fond fondů.
 • ČSOB BOND MIX vznikl sloučením fondů ČSOB český peněžní trh, ČSOB český dluhopisový, 1.IN – Fond peněžního trhu, 1.IN – Dluhopisový fond, s fondem 1.IN - Výnosový fond.

ČSOB český peněžní trh a ČSOB český dluhopisový a 1.IN – Fond peněžního trhu a 1.IN – Dluhopisový fond se sloučili do fondu 1.IN – Výnosový fond, který se přejmenoval na: ČSOB bond mix, otevřený podílový fond První investiční společnosti, a.s.

 • Slučované fondy byly naposledy oceněny k 30. 7. 2003, konverze PL slučovaných fondů proběhla dle ocenění k 30. 7. 2003.
 • Slučované fondy zanikly ke dni sloučení 31. 7. 2003, k témuž datu se stávají podílníci slučovaných fondů podílníky přejímajícího podílového fondu - ČSOB bond mix.
 • 18. 8. 2003 - 1. obchodní den s podílovými listy fondu ČSOB bond mix

ČSOB světový akciový a ČSOB evropský akciový a ČSOB smíšený a 1.IN – Akciový fond se sloučili do fondu 1.IN – Fond fondů, který se přejmenoval na: ČSOB akciový mix, otevřený podílový fond První investiční společnosti, a.s.

 • Slučované fondy byly naposledy oceněny k 30. 7. 2003, konverze PL slučovaných fondů proběhla dle ocenění k 30. 7. 2003.
 • Slučované fondy zanikly ke dni sloučení 31. 7. 2003, k témuž datu se stávají podílníci slučovaných fondů podílníky přejímajícího podílového fondu - ČSOB akciový mix.
 • 1. 9. 2003 - 1. obchodní den s podílovými listy fondu ČSOB akciový mix

1.IN – PIF a 1.IN – Rentiérský fond se sloučil do fondu 1.IN – Restituční fond , který se přejmenoval na: ČSOB fond stability, otevřený podílový fond První investiční společnosti, a.s.

 • 10. 9. 2003 - ukončení vydávání, zpětného odkupování a přestupů PL slučovaných fondů (nejdříve - přesné datum bude upřesněno)
 • Slučované fondy byly naposledy oceněny k 16. 9. 2003, konverze PL slučovaných fondů proběhla dle ocenění k 16. 9. 2003.
 • Slučované fondy zanikli ke dni sloučení 17. 9. 2003, k témuž datu se stali podílníci slučovaných fondů podílníky přejímajícího podílového fondu - ČSOB fond stability.
 • 6. 10. 2003 - 1. obchodní den s podílovými listy ČSOB fond stability

První investiční společnost

Oznámení o zániku První investiční společnosti, a.s. bez likvidace

Představenstvo společnosti ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 1, Perlová 371/5, PSČ 110 00, IČ: 256 77 888, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446

tímto oznamuje, že

První investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Perlová 371/5, PSČ 115 20, IČ: 002 55 149, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 365, zanikla ke dni 13. ledna 2004 bez likvidace a jmění této zaniklé společnosti přešlo na společnost ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB.

Zápis uvedených změn do obchodního rejstříku byl povolen usnesením Městského soudu v Praze ze dne 13. 1. 2004, které téhož dne nabylo právní moci.

Společnost ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, rovněž převzala na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry obhospodařování majetku v otevřených podílových fondech zaniklé První investiční společnosti, a.s.