Informační povinnost správce fondů

Vše, co potřebujete vědět o nás a našich fondech

Fondy v nabídce ČSOB jsou spravované s ohledem na české a mezinárodní standardy. Vaše fondy obhospodařuje ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost. O fondy registrované v Belgii, Irsku a Lucembursku se stará KBC AM ve spolupráci s dalšími subjekty.

Výroční a pololetní zprávy
Zprávy o hospodaření s majetkem v ČSOB Asset Management a zprávy o hospodaření s majetkem ve fondech obhospodařovaných ČSOB Asset Management, a.s., investiční společností.

Zákonná informační povinnost dle zákona č. 240/2013 Sb.
Dvoutýdenní a měsíční informační povinnost

Informace podle vyhlášky 163/2014 Sb.

Zprávy obhospodařovatele

Historické informace

Další informace získáte na stránkách Asociace pro kapitálový trh.