• Hodnota 961,6400  USD
 • Datum aktualizace 16. 01. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Akcie stále nabízejí lepší možnosti výnosů než dluhopisy a hotovost. Investiční fond Universal Selection 100 Head Start USD 2 na tuto situaci reaguje a investuje do celosvětového výběru kvalitních akcií… číst dál

Hlavní výhody:

Ochrana návratnosti investované částky (v USD) ke dni splatnosti za podmínek uvedených dále.

100% participace na růstu hodnoty podkladového koše…číst dál

 • Výnos v měně -3,84 %
 • Roční výnos v měně -2,51 %
 • Výnos v CZK -5,83 %
 • Roční výnos v CZK -3,83 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,62 2,43 1,52 -2,09 -2,51
V CZK -0,81 2,81 2,59 5,38 -3,83

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 34,32 USD
Datum vzniku Datum vzniku 07. 07. 2017
Datum splatnosti Datum splatnosti 31. 07. 2023
Měna Měna USD
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 961,6400
Datum aktualizace Datum aktualizace 16. 01. 2019
ISIN ISIN BE6295341414
Minimální investice Minimální investice 1000 USD
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %, po úpisu 3,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 12.6. – 30.6. 2017
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Perspective Universal Selection 100 Head Start USD 2

Představujeme

Akcie stále nabízejí lepší možnosti výnosů než dluhopisy a peněžní trh. Investiční fond Universal Selection 100 Head Start USD 2 na tuto situaci reaguje a investuje do celosvětového výběru kvalitních akcií. Navíc kombinuje příležitost dosažení vysokého výnosu s ochranou 100 % investované částky při splatnosti fondu.

Pokud bude konečná hodnota koše akcií ke dni splatnosti stejná nebo vyšší než 90 % jeho počáteční hodnoty, bude investorovi vyplacena investovaná částka (v USD) plus celý výnos koše nad rámec 90 % jeho počáteční hodnoty. Maximální výnos je přitom omezen na 100 % (12,11 % ročně). Pokud bude konečná hodnota koše akcií ke dni splatnosti nižší než 90 % jeho počáteční hodnoty, bude investorovi vyplaceno 100 % hodnoty jeho investice.


Hlavní výhody

 • Ochrana návratnosti investované částky (v USD) ke dni splatnosti za podmínek uvedených dále.


 • 100% participace na růstu hodnoty podkladového koše.


 • Výnos fondu je navázán na akcie 30 významných globálních společností s potenciálem vyššího výnosu.

 • Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko nízké
  Měnové riziko vysoké
  Koncentrační riziko nízké
  Tržní riziko střední
  Riziko likvidity střední
  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.