• Hodnota 10,7800  EUR
 • Datum aktualizace 16. 01. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Investiční fond ČSOB Silné firmy 1 je zajištěný fond, který usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím investic navázaných na světové akcie. Základní měnou fondu je euro. Fond kombinuje možnost podílet se na zisku z akciových trhů... číst dál

Hlavní výhody:

Zajištění návratnosti investované částky ve výši 100 % (v EUR) ke dni splatnosti.

Možnost dosažení výnosu až ve výši 60 % (8,41 % ročně) za dobu trvání fondu... číst dál

 • Výnos v měně 7,80 %
 • Roční výnos v měně 1,55 %
 • Výnos v CZK 0,67 %
 • Roční výnos v CZK 0,14 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -0,37 -1,19 -3,15 -5,19 -1,76 0,95 0,33 1,56
V CZK -1,37 -2,26 -4,47 -5,09 -4,45 -0,90 -1,83 0,14

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 7,45 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 07. 03. 2014
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 12. 2019
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,7800
Datum aktualizace Datum aktualizace 16. 01. 2019
ISIN ISIN BE6260670961
Minimální investice Minimální investice 200 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2 %, po úpisu 3 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období 13. 1. - 28. 2. 2014
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Horizon ČSOB Silné firmy 1

Představujeme

Investiční fond ČSOB Silné firmy 1 je zajištěný fond, který usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím investic navázaných na světové akcie. Základní měnou fondu je euro. Fond kombinuje možnost podílet se na zisku z akciových trhů s tím, že zajišťuje návratnost investované částky (v EUR) při splatnosti. Eurovým investorům, kteří chtějí využít potenciál akcií a zároveň oceňují návratnost investice, nabízí fond ideální kombinaci obojího.

Výnos fondu je vázán na výkonnost koše 30 akcií, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací a odráží široké spektrum celosvětové ekonomiky. Akcie jsou vybrány na základě analýz investičních specialistů ČSOB/KBC. Do portfolia jsou zahrnuty akcie společností, u kterých se domníváme, že mají potenciál růstu zisku a zdroje pro jeho dosažení.

Ke dni splatnosti vyplatíme investovanou částku plus výnos, který je dán násobkem míry participace ve výši 60 % (procentní podíl na růstu akcií určený na počátku fondu) a růstem koše akcií (rozdílem mezi počáteční a konečnou hodnotou).


Hlavní výhody

 • Zajištění návratnosti investované částky ve výši 100 % (v EUR) ke dni splatnosti.


 • Možnost dosažení výnosu až ve výši 60 % (8,41 % ročně) za dobu trvání fondu.


 • Výběr perspektivních akcií, které reprezentují široké spektrum celosvětové ekonomiky.

 • Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko nízké
  Měnové riziko vysoké
  Koncentrační riziko nízké
  Tržní riziko střední
  Riziko likvidity střední
  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.