• Hodnota 9,9200  CZK
 • Datum aktualizace 14. 03. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu Investiční životní pojištění

Vývoj

PDF leták
 • Výnos v měně -0,80 %
 • Roční výnos v měně -

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu - - - - - - - - - - -9,62
V CZK - - - - - - - - - - -9,62

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu Investiční životní pojištění
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 9,9200
Datum aktualizace Datum aktualizace 14. 03. 2019
ISIN ISIN LA1911615307.
Minimální investice Minimální investice 30 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek z jednorázového pojistného 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek na konci pojištění 0 %, z hodnoty výplaty před koncem pojištění 1 %
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Výběrový click 1

Životní pojištění Maximal Invest je určeno klientům, kteří chtějí jednorázově investovat do investičního životního pojištění. Podkladovým aktivem je fond ČSOB ČSOB Výběrový click 1*.

Výnos fondu je vázán na vývoj koše akcií 30 významných světových společností, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací. Mezi nimi naleznete například:

 • AXA – francouzská pojišťovací společnost, která se velikostí svých aktiv řadí mezi největší pojišťovny na světě.
 • Deutsche Telekom – největší poskytovatel telekomunikačních služeb v Evropě sídlící v Německu.
 • Švýcarská Swiss Re – druhá největší světová zajišťovna.
 • Roche – mezinárodní farmaceutická společnost ze Švýcarska, která vyrábí originální léčiva již od roku 1896.
 • Zurich Insurance group – bankovní společnost působící na více než 200 územích po celém světě.

Možnosti výnosu

Maximální výnos: 27 % (4,39 % ročně) za celou pojistnou dobu

Minimální výnos: 3 % celkem (0,53 % ročně)

Pojistná doba: 5 let, 6 měsíců a 17 dní
Počátek pojištění: 13. 2. 2019
Konec pojištění: 30. 8. 2024

Investiční životní pojištění se liší od tradičních produktů životního pojištění. Investiční riziko nese pojistník. Investicí se rozumí jednorázové pojistné snížené o vstupní/alokační poplatek. Hodnota vložené investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka může být v případě výběru před koncem pojistné doby vyšší nebo nižší než původně investovaná. V případě nesplnění závazků nemusí být investovaná částka včetně výnosů vyplacena nebo může být vyplacena pouze částečně, popřípadě může dojít k časovému zpoždění výplaty.

Na tento produkt se nevztahuje pojištění vkladů ve Fondu pojištění vkladů ČR ani jiné země Evropské unie.

Podmínky ochrany investice:

Cílem podkladového fondu je vyplatit investorovi nejméně 103 % investované částky ke dni splatnosti. Zajištění ochrany hodnoty 103 % investované částky se váže pouze ke dni splatnosti a za podmínky splnění závazků protistran ve vztahu k podkladovým fondům. V případě nesplnění závazků nemusí být investovaná částka včetně výnosů vyplacena nebo může být vyplacena pouze částečně, popřípadě může dojít k časovému zpoždění výplaty.

Podkladovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka. Hlavním cílem fondu je zajistit podílníkům nejvyšší možný výnos, a to investováním do převoditelných cenných papírů a likvidních aktiv.

*) podfond lucemburského investičního fondu KBC Select Investors

 • Minimální výnos ve výši 3 % ke konci pojištění, maximální možný celkový výnos 27 %.
 • Ochrana investice ve výši 100 % ke konci pojištění za podmínek uvedených v produktovém listu.
 • Možnost volby oprávněné osoby pro bezproblémové dědictví vložených prostředků.
 • Možnost snížení daňového základu až o 24 000 Kč ročně při splnění zákonných podmínek včetně sjednání pojistné smlouvy bez možnosti výběru z hodnoty pojištění.
 • Pojištění pro případ smrti následkem úrazu až do výše 500 000 Kč.
Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.