Výkonnost fondu není zobrazena z důvodu nedostatku údajů (fond je nabízen méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
 • Hodnota 10,0000  CZK
 • Datum aktualizace 08. 03. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

Není k dispozici dostatečné množství hodnot k provedení výpočtu zhodnocení.
PDF leták

Představujeme:

Připravili jsme pro vás nový investiční fond ČSOB Airbag jumper + 1. Podílejte se na úspěchu evropských lídrů… číst dál

Hlavní výhody:

Fond může skončit již po 1. roce s výnosem 7,50 % (7,01 % ročně před zdaněním).

Ochrana investované částky ke dni splatnosti při poklesu hodnoty indexu do 20…číst dál

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Datum vzniku Datum vzniku 08. 03. 2019
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 01. 2025
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,0000
Datum aktualizace Datum aktualizace 08. 03. 2019
ISIN ISIN BE6309827747
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 2. 1. – 28. 2. 2019
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Airbag jumper + 1

Představujeme

Připravili jsme pro vás nový investiční fond ČSOB Airbag jumper + 1. Podílejte se na úspěchu evropských lídrů.

Výnos fondu je vázán na akciový index EuroStoxx 50®. Na růstu indexu se podílíte 70 %. V indexu jsou firmy jako:

–Daimler: německá společnost a jeden z největších výrobců automobilů na světě. Společně s výrobou osobních automobilů vyrábí Mercedes také nákladní automobily a autobusy.

–Siemens: patří mezi největší globální společnosti v oblasti elektrotechniky, zaměřuje se především na oblast energetiky, průmyslu a zdravotnictví.

–Unilever: jeden z největších výrobců a dodavatelů potravinářského a spotřebního zboží na světě s více než 400 značkami v portfoliu.

L‘OREAL: největší kosmetická firma na světě. Již téměř 110 let vyrábí a dodává veškeré druhy kosmetiky celému světu.

Jestliže index v březnu 2020 překročí počáteční hodnotu nebo bude alespoň na 95 % hodnotě, bude výnos fondu činit 7,50 % a fond bude v daném roce předčasně ukončen.

V případě, že pozorování nepovede k předčasnému ukončení fondu, existují 3 možné varianty vývoje při splatnosti:

1. Hodnota indexu není nižší než počáteční hodnota, pak bude vyplacen výnos ve výši 70 % hodnoty nárůstu indexu.

2. Hodnota indexu bude nižší než počáteční hodnota, a to maximálně o 20 %, potom je při splatnosti vyplacena původní výše investované částky za podmínek uvedených dále.

3. Hodnota indexu bude o více než 20 % pod počáteční hodnotou, pak investor částečně nese pokles indexu. Vždy je totiž od skutečné hodnoty poklesu odečteno 20 % (například pokles o 30 % znamená 10 % ztrátu).


Hlavní výhody

 • Fond může skončit již po 1. roce s výnosem 7,50 % (7,01 % ročně před zdaněním).


 • Ochrana investované částky ke dni splatnosti při poklesu hodnoty indexu do 20 % (včetně) za podmínek uvedených dále.


 • Možnost dosažení výnosu ve výši až 80 % (10,48 % ročně) za dobu trvání fondu.

 • Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.