• Hodnota 957,7400  EUR
 • Datum aktualizace 18. 01. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Schopnost přizpůsobit se situaci je důležitá nejen v reálném světě, ale především ve světě finančních trhů. Rychlá, pružná reakce může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem, v investicích pak mezi ziskem a ztrátou... číst dál

Hlavní výhody:

Fond se rychle přizpůsobuje aktuální situaci na finančních trzích.

Kombinace algoritmického přístupu s názory analytiků...číst dál

 • Výnos v měně -4,23 %
 • Roční výnos v měně -1,21 %
 • Výnos v CZK -10,36 %
 • Roční výnos v CZK -3,03 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 1,32 -2,61 -7,58 -12,01 -2,44 1,38 -1,21
V CZK 0,54 -3,90 -8,66 -11,40 -5,11 -0,49 -3,03

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 457,49 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 01. 07. 2015
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 957,7400
Datum aktualizace Datum aktualizace 18. 01. 2019
ISIN ISIN BE6278667512
Minimální investice Minimální investice 200 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Flexible Portfolio July

Představujeme

Schopnost přizpůsobit se situaci je důležitá nejen v reálném světě, ale především ve světě finančních trhů. Rychlá, pružná reakce může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem, v investicích pak mezi ziskem a ztrátou.

Fond Flexible Portfolio July se snaží dosahovat výnosu přímým či nepřímým investováním (prostřednictvím fondů) převážně do celosvětového výběru akcií a dluhopisů. Každý rok na začátku období (první pracovní den belgických bank v červenci) se snaží fond investovat stejné množství prostředků jak do akcií, tak do dluhopisů. Minimálně jednou za měsíc se provádí úprava vah podle matematického modelu, který bere v úvah u různé parametry. V případě, kdy akcie dosahují lepších výnosů než dluhopisy, investuje se více do akcií. Naopak pokud akcie dosahují horších výnosů než dluhopisy, investuje se více do dluhopisů. Portfolio tak může být dočasně složeno pouze z akcií nebo pouze z dluhopisů.

Na konci období se snaží fond o to, aby bylo plně investováno do třídy aktiv, která má relativně nejvyšší výnos během tohoto období.

Investice do fondu je možné doporučit s investičním horizontem 5 let a více.

Fond je denominován v EUR.


Hlavní výhody

 • Fond se rychle přizpůsobuje aktuální situaci na finančních trzích.


 • Kombinace algoritmického přístupu s názory analytiků.


 • Dynamická strategie s podílem akcií až 100 %.

 • Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko střední
  Měnové riziko vysoké
  Koncentrační riziko nízké
  Tržní riziko střední
  Riziko likvidity nízké
  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.