• Hodnota 1 337,1200  CZK
 • Datum aktualizace 18. 01. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 43,24 %
 • Dluhopisy 39,44 %
 • Depozita a peněžní trh 17,32 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0 %
 • Výnos v měně 33,71 %
 • Roční výnos v měně 2,08 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 2,40 -1,47 -4,26 -6,10 -0,53 1,63 0,16 1,32 3,21 4,36 2,08
V CZK 2,40 -1,47 -4,26 -6,10 -0,53 1,63 0,16 1,32 3,21 4,36 2,08

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 168,06 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 07. 12. 2004
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 337,1200
Datum aktualizace Datum aktualizace 18. 01. 2019
ISIN ISIN BE0943801887
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování z fondů KBC 0 %, z ostatních aktiv 0,6 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Master Fund Mixed Fund

Jedná se o smíšený fond, který bude investovat 40% do akcií a 60% do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu prostřednictvím institucí kolektivního investování, jejich správu provádí skupina KBC. Fond je denominován v CZK a měnové pozice v USD, EUR a JPY jsou zajištěny do CZK. Snahou Smíšeného fondu je dosažení výnosu převyšujícího výnos z bankovních vkladů o několik procent. Fond může nadvážit nebo podvážit podíl akcií a dluhopisů v portfoliu.


Upozornění na rizika

Úvěrové riziko střední
Měnové riziko střední
Koncentrační riziko nízké
Tržní riziko střední
Riziko likvidity nízké
Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.