• Cena 1 095,4100  CZK
 • Datum aktualizace 24. 02. 2017
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Martin Horák
portfolio manager

Měsíční komentář správce fondu

Pro měsíc únor je podíl akciových investic nastaven na mírně nadváženou úroveň. V lednu měly ceny na akciových trzích tendenci mírně růst. Stejně jako v minulém měsíci platí, že se valuace akciových trhů nachází nad dlouhodobými průměry… číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 52,65 %
 • Dluhopisy 33,55 %
 • Depozita a peněžní trh 9,88 %
 • Realitní investice 2,93 %
 • Alternativní investice 0,99 %
 • Výnos v měně 9,54 %
 • Roční výnos v měně 0,55 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,76 3,83 4,09 9,56 -0,64 2,86 4,90 5,31 5,00 1,45 0,55
V CZK 0,76 3,83 4,09 9,56 -0,64 2,86 4,90 5,31 5,00 1,45 0,55

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 853,99 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 30. 06. 2000
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Cena Cena 1 095,4100
Datum aktualizace Datum aktualizace 24. 02. 2017
ISIN ISIN BE0174398892
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0% z fondů KBC, z ostatních aktiv 1 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz. dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Era
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Master Fund ČSOB Růstový

Představujeme


Chtěli byste umět investovat tam, kde se to právě vyplatí? Vědět, že je správná doba třeba na nákup akcií IT gigantů nebo firem z oblasti zdravotnictví? Chcete zajímavým způsobem zhodnotit své peníze a jste ochoten přijmout vyšší míru kolísání investice a podstoupit vyšší riziko? Máte už s investováním předchozí zkušenosti a chcete vyřešit své střednědobé potřeby s ohledem na skutečnost, že vyšší riziko může přinést i vyšší výnos? Pak je pro vás ideální volbou fond ČSOB Růstový.

Profilové fondy, kam fond ČSOB Růstový patří, jsou šité na míru investičnímu profilu každého typu investora. Respektují tedy vaši představu o míře požadovaného výnosu, rizika investice a investičním horizontu. Kapitálový trh místo vás sleduje portfolio manažer, který vaše peníze aktivně a efektivně spravuje. Fond se řídí dlouhodobou investiční strategií skupiny ČSOB/KBC a zároveň pružně reaguje na vývoj na finančních trzích. Kombinuje stabilnější složky portfolia s těmi dynamičtějšími a sektorové i regionální zaměření upravuje tak, aby byl pokaždé plně v souladu s naší aktuální investiční strategií. Díky tomuto fondu investujete vždy tam, kde se to vyplatí. Vy tak nemusíte přemýšlet, zda se daří více Americe než Evropě, firmám vyrábějícím kosmetiku, potraviny nebo auta a můžete se věnovat sobě a svým nejbližším. Jedním fondem položíte základní stavební kámen vašeho portfolia.

Hlavní výhody

 • Stálý soulad vaší investice s nejnovější investiční strategií skupiny ČSOB/KBC díky aktivní správě portfolio manažera.


 • Široké rozložení portfolia – majetek fondu je dobře rozprostřen mezi více než 4 000 titulů.


 • Jednoduché investiční řešení pro začínající i zkušenější investory.


 • Fond zajišťuje měnové riziko, což znamená, že se nemusíte obávat pohybu kurzu koruny.

  Měsíční komentář správce fondu k 31.1.2017

  FotoMartin Horák - portfolio manažer

  Pro měsíc únor je podíl akciových investic nastaven na mírně nadváženou úroveň. V lednu měly ceny na akciových trzích tendenci mírně růst. Stejně jako v minulém měsíci platí, že se valuace akciových trhů nachází nad dlouhodobými průměry. Současné ceny akcií jsou však podle našeho názoru opodstatněny několika faktory, a to zejména příznivým makroekonomickým výhledem, nízkými výnosy na dluhopisových trzích a dobrými výsledky firem.

  V rámci regionálního složení akciových investic dále navyšujeme podíl EMU. Podíl evropských investic mimo EMU, včetně Velké Británie, zůstává naopak podvážen. V rámci rozvinutých trhů mírně snižujeme podíl investic do amerických akcií. Podíl investic do rozvíjejících se trhů zůstává poblíž neutrální úrovně. Hlavním preferovaným sektorem zůstávají nadále farmaceutické firmy, následovány firmami technologickými.

  V dluhopisové části portfolia udržujeme snížený podíl dlouhodobých dluhopisů. Za zajímavé považujeme zejména firemní dluhopisy a dále dluhopisy denominované ve vysoko úročených měnách.

  Podíl investic do realitních akcií byl pro měsíc únor snížen, nicméně i tak zůstává na mírně nadvážené úrovni. Podíl investic do komodit je nastaven na podváženou úroveň.

  Podrobnější informace o hlavních událostech, které ovlivnily vývoj na finančních trzích, stejně jako naše stanoviska k vybraným ekonomickým ukazatelům naleznete v aktuálním vydání měsíčníku Ekonomika a trhy.


  Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.01.2017)

  KBC EQT AMERICA IS B KAP5,33 %
  OPT CS PRIV BANKING KRATKODOBYCH - KAP1,63 %
  KBC INTEREST FUND CASH EURO KAP1,5 %
  KBC SEL IMMO WLD KAP1,48 %
  KBC SEL IMMO EUR KAP1,45 %
  KBC MT GERMANY KAP1,12 %
  KBC EQT BUYB AM IS B KAP1,05 %
  HOR CSOB KOMODITNI FOND KAP0,99 %
  KBC OBLI INTL KAP0,55 %
  KBC BDS CAP FD KAP0,55 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.01.2017)

  Akcie52,65 %
  Dluhopisy33,55 %
  Depozita a peněžní trh9,88 %
  Realitní investice2,93 %
  Alternativní investice0,99 %

  Regionální a sektorové složení akciové části fondu

  FotoFoto


  Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko střední
  Měnové riziko střední
  Koncentrační riziko nízké
  Tržní riziko střední
  Riziko likvidity nízké
  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.