• Hodnota 1,0532  CZK
  • Datum aktualizace 12. 04. 2019
  • Stav: Nenabízíme
  • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

  • Výnos v měně 5,32 %
  • Roční výnos v měně 3,45 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 2,52 7,87 7,82 5,46 3,44
V CZK 2,52 7,87 7,82 5,46 3,44

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Datum vzniku Datum vzniku 03. 10. 2017
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,0532
Datum aktualizace Datum aktualizace 12. 04. 2019
ISIN ISIN CZ0008475308
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,5 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Institucionální Portfolio Plus

Představujeme

Tento fond je určený pro použití v rámci individuálních portfolií pod správnou ČSOB Asset Management, kde slouží jako nástroj k zajištění požadované expozice v oblasti zabezpečených investic. Zabezpečení vychází z principu hraniční hodnoty, refixované vždy k 15.1. jako 90% aktuální ceny. V případě příznivého vývoje lze hraniční hodnotu v kvartálních intervalech zvýšit na 90% aktuální ceny v předposlední pracovní den v měsících březen, červen, září.


Upozornění na rizika

Úvěrové riziko vysoké
Měnové riziko střední
Koncentrační riziko střední
Tržní riziko střední
Riziko likvidity nízké
Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory