Fond byl 12.11.2015 sloučen s fondem ČSOB bond mix. Informace o důvodech a vlastním provedení naleznete v záložce Dokumenty.

Dovolte abychom vás informovali, že 20.1.2018 došlo ke změně názvu fondu ČSOB Střednědobých dluhopisů na ČSOB Dluhopisový. Další informace naleznete v záložce Dokumenty.

  • Hodnota 0,9931  CZK
  • Datum aktualizace 22. 05. 2019
  • Stav: Nabízíme
  • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Michal Žofaj
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Výnosy dlouhodobých českých státních dluhopisů v měsíci dubnu mírně vzrostly a naopak výnosy krátkodobých státních dluhopisů mírně poklesly… číst dál
  • Výnos v měně 16,15 %
  • Roční výnos v měně 1,59 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,21 0,55 1,00 0,53 -0,64 -0,35 -0,25 0,08 0,56 1,39 1,55
V CZK 0,21 0,55 1,00 0,53 -0,64 -0,35 -0,25 0,08 0,56 1,39 1,55

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 93,44 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 27. 03. 2006
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 0,9931
Datum aktualizace Datum aktualizace 22. 05. 2019
ISIN ISIN CZ0008472354
Minimální investice Minimální investice 3 000 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Dluhopisový DIV

Představujeme


Hledáte zajímavý fond, který bude tvořit základní stavební kámen dluhopisové části vašeho portfolia? Cílem fondu je přinášet zhodnocení odpovídající vývoji krátkodobých a střednědobých dluhopisů. ČSOB Střednědobých dluhopisů (dříve ČSOB bond mix) je dluhopisový fond, který investuje převážně do českých státních dluhopisů. Ty patří mezi nejméně rizikové typy dluhopisů, proto se fond hodí pro konzervativnější investory.

Dluhopisové fondy mají své místo v každém dobře složeném klientském portfoliu, protože rozkládají riziko a mohou napomoci jeho celkové výkonnosti. Jejich význam je důležitý vzhledem k malé závislosti na vývoji akciových trhů a vzhledem k „zrcadlové“ závislosti na vývoji úrokových sazeb. Je proto vhodný pro klienty, kteří chtějí dosáhnout vyššího dlouhodobého zhodnocení, než nabízejí spořicí účty s vědomím, že při růstu úrokových sazeb mohou utrpět relativně malou a časově omezenou ztrátu.

Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů vydávaných dalšími státy a českými i zahraničními korporacemi a bankami. Majetek fondu je investován do dluhopisů s minimálním ratingem (hodnocení bonity) alespoň na úrovni investičního stupně BBB– (podle Standard and Poor's), přičemž tyto cenné papíry s nejnižším povoleným ratingem, tj. BBB–, mohou tvořit max. 10 % majetku fondu.

Informace o vyplacených dividendách

za rok 20150,76 %
za rok 20160,40 %

Měsíční komentář správce fondu k 30.4.2019

FotoMichal Žofaj - portfolio manažer

Výnosy dlouhodobých českých státních dluhopisů v měsíci dubnu mírně vzrostly a naopak výnosy krátkodobých státních dluhopisů mírně poklesly. Výnosy dluhopisů výrazně ovlivňuje očekávání investorů, kteří vnímají jak stále rychlý růst české ekonomiky, růst mezd a rostoucí inflaci, tak zpomalování evropské ekonomiky. Vzhledem k posledním vyjádřením centrálních bankéřů začal trh v dubnu započítávat zvyšující se pravděpodobnost, že by Česká národní banka měla na květnovém zasedaní zvýšit sazby o 25 bazických bodů z 1,75 % na 2,00 %. Argumenty pro zvýšení sazeb jsou hlavně růst české ekonomiky a vyšší inflace. Dalším důvodem je také slabší koruna, než se kterou počítá prognóza ČNB.

Česká ekonomika si vede poměrně dobře a to i navzdory zpomalovaní Německa. Inflace vzrostla v březnu meziročně o 3,00 % a dostala se tak k hornímu okraji cílového pásma České národní banky. Průmyslová produkce v únoru vzrostla o 1,50 % po propadu v lednu. Překvapily maloobchodní tržby, které v únoru vzrostly více, než očekával trh. Růst hrubého domácího produktu byl ve čtvrtém čtvrtletí revidován na 2,60 %.

Globální akciové trhy pokračovaly v měsíci dubnu v růstu. V USA jsme zaznamenali stabilizaci ekonomiky a ekonomická data indikují zotavení ekonomiky. Finanční trhy nadále věří ve zdárné vyřešení obchodních jednání mezi USA a Čínou. Trh práce v USA je stále relativně silný a březnová čísla to potvrdila. Inflace se drží pod cílem centrální banky, což nahrává strategii americké centrální banky držet sazby nezměněné. Evropa vykazuje známky zpomalování ekonomiky. Evropská centrální banka rétoriku nezměnila a stále indikuje, že sazby by měly zůstat nezměněné až do konce roku 2019. Termín pro vystoupení Británie z EU byl prodloužen do konce října tohoto roku, což zmírnilo nejistoty na evropských trzích.

Stále zastáváme názor, že korunové úrokové výnosy by měly dále růst. Důvodem je očekávaný růst základních sazeb ze strany ČNB, stále poměrně nízká úroveň sazeb, pozitivní vývoj ekonomiky a vyšší inflace. Potencionálním rizikem je výraznější pokles globální ekonomiky. Ve fondu duraci aktuálně podvažujeme. Z dluhopisů nadále preferujeme kratší termínované vklady, které jsou v porovnání s delšími dluhopisy více imunní vůči poklesům v prostředí rostoucích úrokových sazeb. Co se týče podnikových dluhopisů, tak je aktuálně na místě vyšší opatrnost vzhledem k ekonomickému zpomalení a ukončení kvantitativního uvolňování ze strany ECB.


Upozornění na rizika

Úvěrové riziko nízké
Měnové riziko nízké
Koncentrační riziko nízké
Tržní riziko nízké
Riziko likvidity nízké
Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory