• Hodnota 10,0400  CZK
 • Datum aktualizace 16. 01. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Prostřednictvím investičního fondu ČSOB Evropa 1 investujete do 600 významných evropských společností. Výnos fondu je vázán na výkonnost evropského akciového indexu STOXX® EUROPE 600, v němž jsou zastoupeny velké, střední a malé společnosti... číst dál

Hlavní výhody:

Investice do 600 akcií velkých, středních i malých společností z 18 evropských zemí.

Možnost dosažení maximálního výnosu ve výši až 80 % (10,80 % ročně) za dobu trvání fondu... číst dál

 • Výnos v měně 0,40 %
 • Roční výnos v měně 0,08 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,30 -1,57 -3,83 -5,28 -1,79 0,13 -0,78 0,08
V CZK 0,30 -1,57 -3,83 -5,28 -1,79 0,13 -0,78 0,08

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 128,44 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 07. 03. 2014
Datum splatnosti Datum splatnosti 29. 11. 2019
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,0400
Datum aktualizace Datum aktualizace 16. 01. 2019
ISIN ISIN BE6261089302
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2%, po úpisu 3 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Eurozóna
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období 2. 1. - 28. 2. 2014
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Evropa 1

Představujeme

Prostřednictvím investičního fondu ČSOB Evropa 1 investujete do 600 významných evropských společností. Výnos fondu je vázán na výkonnost evropského akciového indexu STOXX® EUROPE 600, v němž jsou zastoupeny velké, střední a malé společnosti.

Zvláště malé a střední evropské podniky, tj. s malou a střední kapitalizací jsou na akciovém trhu často neprávem přehlíženy velkými institucionálními investory a/nebo je vystopuje jen několik analytiků.

Obecně se jedná o akcie společností na velmi úzkém trhu, se specializovanou činností a přímočarým profilem. Navíc jsou soustředěny zejména v námi preferovaných sektorech, jako jsou spotřební zboží, výrobní prostředky, technologie atd. Většinu svého obratu generují na místním evropském trhu. V důsledku toho plně využívají probíhající ekonomické oživení v Evropě, které se v nich zpravidla odrazí rychleji a s vyšším růstem.


Hlavní výhody

 • Investice do 600 akcií velkých, středních i malých společností z 18 evropských zemí.


 • Možnost dosažení maximálního výnosu ve výši až 80 % (10,80 % ročně) za dobu trvání fondu.


 • Ochrana investované částky ve výši 90 % .

 • Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko nízké
  Měnové riziko nízké
  Koncentrační riziko nízké
  Tržní riziko střední
  Riziko likvidity střední
  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory