• Hodnota 1 327,7900  CZK
 • Datum aktualizace 21. 01. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Michaela Toperczerová
finanční analytik

Měsíční komentář správce fondu

Index PX klesl v prosinci o 7,68 %, ve srovnání s ostatními středoevropskými indexy šlo o podprůměrný výsledek… číst dál
 • Výnos v měně 32,78 %
 • Roční výnos v měně 3,95 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 3,42 -4,34 -7,08 -6,88 7,94 8,15 4,72 2,94 3,82 3,95
V CZK 3,42 -4,34 -7,08 -6,88 7,94 8,15 4,72 2,94 3,82 3,95

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 188,37 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 05. 10. 2011
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 327,7900
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 01. 2019
ISIN ISIN BE6224091866
Minimální investice Minimální investice 5 000 Kč jednorázově (nebo 500 Kč pravidelně)
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Horizon Access Fund ČSOB Český Akciový (PX)

Představujeme.

Cílem tohoto investičního fondu* je sledovat složení a co nejlépe reprodukovat vývoj českého akciového indexu PX®s ohledem na zákonné limity.
Výhodou fondu je, že dividendy získané z akcií v portfoliu jsou plně reinvestovány. Dá se proto očekávat, že fond v dlouhodobém horizontu překoná svou výkonností český akciový index. Tento fond je vhodným doplňkem portfolia investorů, kteří chtějí jedním produktem co nejpřesněji kopírovat vývoj indexu pražské burzy. Fond je spravován pasivně.
Jedná se o jeden z prvních akciových fondů svého druhu registrovaný a prodávaný v České republice, jehož cílem je sledovat index pražské burzy. Z dlouhodobého hlediska se díky zajímavým růstovým vyhlídkám a umírněné inflaci může Česká republika stát přitažlivou investiční příležitostí. Český akciový trh je reprezentován zdravými bankami a relativně nízkým zadlužením země.
Index PX® je oficiálním indexem Burzy cenných papírů Praha a v současné době obsahuje 13 akciových titulů.


Hlavní výhody

 • Přináší možnost investovat finanční prostředky do firem, které známe a každý den se s nimi setkáváme.

 • Dividendy získané z akcií v portfoliu jsou plně reinvestovány.

 • Znalost českého prostředí a nulová jazyková bariéra při získávání informací.

 • Doplňující informace

  - jedná se o akciový fond. Kolísání hodnoty investice v čase může být v důsledku složení portfolia fondu vysoké,
  - fond je svou konstrukcí vhodný pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší riziko s potenciálem získání vyššího výnosu,
  - vyplacení vložené investice není zaručeno,
  - v důsledku právních omezení může portfolio fondu obsahovat akcie pouze jediné společnosti, jejíž váha je vyšší než 20 % (s maximem 35 %) majetku fondu. Z tohoto důvodu může dojít k rozdílům mezi složením fondu a sledovaného indexu,
  - investor nese částečné měnové riziko, zejména z důvodu, že část tržeb firem obsažených v indexu PX je v jiných měnách než v Kč,
  - tento materiál má pouze informativní charakter.


  Měsíční komentář správce fondu k 31.12.2018

  FotoMichaela Toperczerová - finanční analytik

  Index PX klesl v prosinci o 7,68 %, ve srovnání s ostatními středoevropskými indexy šlo o podprůměrný výsledek.K poklesu nejvíce přispěla rakouská finanční skupina Erste Group Bank (-17,79 %), na jejíž akcie negativně dopadly nové překvapivé kroky rumunské vlády, která ve snaze vyrovnat státní rozpočet navrhla opatření obsahující mimo jiné daň na bankovní sektor. Vazby na Rumunsko uškodily také akciím pojišťovny VIG (-10,83 %).

  Banky působící v ČR do budoucna ovlivní další zvýšení sazby proticyklické kapitálové rezervy ČNB (na 1,75 %). Od roku 2020 tak budou muset bankovní domy držet větší kapitál v poměru k rizikově váženým aktivům, což by jim mělo pomoci přečkat případné ekonomické zpomalení a s ním spojená úvěrová rizika.

  Největším poraženým měsíce, co se procentních ztrát týče, byly akcie CME (-19,61 %), u nichž však jedinou mírně negativní zprávou bylo prodloužení lhůty pro prodej slovinských aktiv kvůli liknavosti tamního regulátora.

  Jediný titul, který se v prosinci udržel v plusu, byla likérka Stock Spirits (+8,10 %), která oznámila výsledky za prvních devět měsíců roku a zvýšení dividendy. Tržby od ledna do konce září dosáhly 193,8 milionu EUR (+8,7 % meziročně, anualizovaně) a čistý zisk 9,71 milionu EUR (+13,8 % meziročně, anualizovaně). Společnost navrhla dividendu ve výši 6,01 eurocentu na akcii, přičemž celková dividenda za celý rok je na úrovni 8,51 centů za akcii a představuje tak zhruba 4% dividendový výnos. Dividendu ještě musí schválit 14. února výroční valná hromada.

  Výprodeje na akciových trzích dále relativně ustály Kofola (-0,70 %) a ČEZ (-2,19 %).


  Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko vysoké
  Měnové riziko nízké
  Koncentrační riziko vysoké
  Tržní riziko střední
  Riziko likvidity nízké
  Další rizika Zaměření
  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory