Dne 1. 10. 2017 došlo ke změně názvu fondu ČSOB institucionální – nadační na ČSOB IN konzervativní.


 • Hodnota 0,9865  CZK
 • Datum aktualizace 18. 01. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Martin Horák
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Prosinec byl pro fond nepříznivým měsícem vzhledem k silnému poklesu cen na akciových trzích… číst dál
 • Výnos v měně 28,93 %
 • Roční výnos v měně 1,72 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,87 -0,03 -0,39 -0,96 -0,10 0,42 0,32 0,65 1,20 1,43 1,73
V CZK 0,87 -0,03 -0,39 -0,96 -0,10 0,42 0,32 0,65 1,20 1,43 1,73

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 196,86 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 26. 03. 2002
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 0,9865
Datum aktualizace Datum aktualizace 18. 01. 2019
ISIN ISIN 770020000228
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Institucionální konzervativní

Investiční zaměření

Investiční fond ČSOB IN konzervativní (dříve ČSOB institucionální - nadační) patří do rodiny podílových fondů určených institucionální klientele. Byl založen již v roce 2002 původně pro nadace, ale zvláště v době nízkých úrokových sazeb se stal zajímavým i pro ostatní instituce a firmy. Využívá především kvalitní dluhopisy denominované v CZK, v omezeném rozsahu může portfolio obsahovat i investice v cizí měně či akcie, doplňkově také depozita. Je vhodný zejména pro zhodnocení finančních rezerv a hotovostních přebytků firem, nadací, bytových družstev či municipalit. Cílem jsou výnosy přesahující možnosti obvyklých depozitních produktů, spořicích účtů apod., vyplácené pokud možno každoročně formou dividendy. Ta je vyplácena po skončení účetního období, tj. po 31. 12. daného roku. Fond je vhodný pro konzervativní investice v objemu desítek tisíc až desítek milionů korun plánované na období od 1 roku (optimálně 3 roky i déle). Vstupní ani výstupní poplatek se neúčtuje a poplatek za správu je obsažený v denně aktualizované ceně podílu a patří k nejnižším mezi srovnatelnými fondy.


Hlavní výhody

 • Nízká míra rizika díky investicím do bonitních dluhopisů. Neutrální podíl akcií je 10 %.


 • Příznivá poplatková struktura - žádné vstupní ani výstupní poplatky, poplatek za správu 0,4 % ročně.


 • Vysoká likvidita a roční výplata dividendy s příznivým daňovým režimem.


 • Informace o vyplacených dividendách

  za rok 20141,90 %
  za rok 20150,90 %
  za rok 20160,40 %

  Měsíční komentář správce fondu k 31.12.2018

  FotoMartin Horák - portfolio manažer

  Prosinec byl pro fond nepříznivým měsícem vzhledem k silnému poklesu cen na akciových trzích. Dluhopisová část portfolia v prosinci fungovala jako brzda při propadu cen na akciových trzích. Při hledání bezpečného přístavu se investoři obraceli zejména ke státním dluhopisům. Ceny státních dluhopisů v Evropě, včetně Česka, tak měly tendenci v průběhu prosince postupně růst. Výnos desetiletého českého státního dluhopisu se tak po delší době dostal hlouběji pod 2 %. Ceny bonitních podnikových dluhopisů byly stabilní, s tendencí k pouze mírnému poklesu.

  Modifikovaná durace portfolia byla na konci měsíce na hodnotě 1,43 roku a hrubý výnos do splatnosti byl na konci prosince na úrovni 2,75 % p.a. Česká národní banka je připravena pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb i v příštím roce a nadále tedy preferujeme investice do krátkodobých instrumentů.

  Uplynulý měsíc představoval z hlediska tržní výkonnosti akcií nejhorší prosinec od Velké finanční krize. Světové akcie ztratily v průměru více než 7 % a ještě o něco horší výsledek zaznamenaly americké indexy, které poklesly téměř o 10 %. Relativně silnější byla v posledních tržních výprodejích západní Evropa s poklesem kolem 5 %. Podíl akciových investic v portfoliu byl ke konci prosince 9,1 %.


  Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko nízké
  Měnové riziko střední
  Koncentrační riziko nízké
  Tržní riziko nízké
  Riziko likvidity nízké
  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory