Dne 1. 10. 2017 došlo ke změně názvu fondu ČSOB institucionální – nadační na ČSOB IN konzervativní.


 • Hodnota 1,0000  CZK
 • Datum aktualizace 20. 03. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Martin Horák
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Leden byl pro fond velmi příznivým měsícem, když rostly ceny většiny aktiv obsažených v portfoliu… číst dál
 • Výnos v měně 30,28 %
 • Roční výnos v měně 1,79 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,55 2,39 1,05 0,90 0,46 0,73 0,42 0,94 1,23 1,82 1,77
V CZK 0,55 2,39 1,05 0,90 0,46 0,73 0,42 0,94 1,23 1,82 1,77

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 199,47 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 26. 03. 2002
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 1,0000
Datum aktualizace Datum aktualizace 20. 03. 2019
ISIN ISIN 770020000228
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Institucionální konzervativní

Investiční zaměření

Investiční fond ČSOB IN konzervativní (dříve ČSOB institucionální - nadační) patří do rodiny podílových fondů určených institucionální klientele. Byl založen již v roce 2002 původně pro nadace, ale zvláště v době nízkých úrokových sazeb se stal zajímavým i pro ostatní instituce a firmy. Využívá především kvalitní dluhopisy denominované v CZK, v omezeném rozsahu může portfolio obsahovat i investice v cizí měně či akcie, doplňkově také depozita. Je vhodný zejména pro zhodnocení finančních rezerv a hotovostních přebytků firem, nadací, bytových družstev či municipalit. Cílem jsou výnosy přesahující možnosti obvyklých depozitních produktů, spořicích účtů apod., vyplácené pokud možno každoročně formou dividendy. Ta je vyplácena po skončení účetního období, tj. po 31. 12. daného roku. Fond je vhodný pro konzervativní investice v objemu desítek tisíc až desítek milionů korun plánované na období od 1 roku (optimálně 3 roky i déle). Vstupní ani výstupní poplatek se neúčtuje a poplatek za správu je obsažený v denně aktualizované ceně podílu a patří k nejnižším mezi srovnatelnými fondy.


Hlavní výhody

 • Nízká míra rizika díky investicím do bonitních dluhopisů. Neutrální podíl akcií je 10 %.


 • Příznivá poplatková struktura - žádné vstupní ani výstupní poplatky, poplatek za správu 0,4 % ročně.


 • Vysoká likvidita a roční výplata dividendy s příznivým daňovým režimem.


 • Informace o vyplacených dividendách

  za rok 20141,90 %
  za rok 20150,90 %
  za rok 20160,40 %

  Měsíční komentář správce fondu k 28.2.2019

  FotoMartin Horák - portfolio manažer

  Únor byl pro fond opět příznivým měsícem, když ceny většiny aktiv obsažených v portfoliu pokračovaly v růstu. Zhodnocení podílového listu v první dvou měsících letošního roku tak nahradilo ztráty z roku předchozího. Ceny českých státních dluhopisů v únoru mírně poklesly a výnos desetiletého státního dluhopisu se pohyboval okolo úrovně 1,9 %. Tento vývoj byl v souladu s vývojem cen německých státních dluhopisů, které rovněž mírně poklesly (výnosy mírně vzrostly). Investoři se v minulém měsíci vraceli k rizikovějším segmentům dluhopisového trhu a rizikové přirážky podnikových dluhopisů se v únoru utahovaly (ceny mírně rostly).

  Modifikovaná durace portfolia byla na konci měsíce na hodnotě 1,51 roku a hrubý výnos do splatnosti byl na konci února na úrovni 2,86 % p.a. Česká národní banka je připravena pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb i v letošním roce a nadále tedy preferujeme investice do krátkodobých instrumentů.

  Světové akcie (MSCI World AC) pokračovaly v únoru v růstu a meziměsíčně si připsaly 2,50 % (v USD). Všeobecný optimismus také přiživila naděje na vyřešení obchodního konfliktu mezi USA a Čínou. Dařilo se americkým i evropským akciím. Pokračující výsledková sezóna odhalila velmi slušné výsledky firem za rok 2018 s lepšími zisky ve srovnání s analytickými odhady. Podíl akciových investic v portfoliu byl ke konci února 8,4 %.


  Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko střední
  Měnové riziko střední
  Koncentrační riziko nízké
  Tržní riziko nízké
  Riziko likvidity nízké
  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory