Dne 1. 10. 2017 došlo ke změně názvu fondu ČSOB institucionální – nadační na ČSOB IN konzervativní.


 • Hodnota 1,0057  CZK
 • Datum aktualizace 22. 05. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Martin Horák
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Duben byl pro fond dalším příznivým měsícem, když ceny většiny aktiv obsažených v portfoliu pokračovaly v růstu, který trvá již od začátku letošního roku... číst dál
 • Výnos v měně 30,85 %
 • Roční výnos v měně 1,80 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -0,01 1,10 2,49 1,46 0,80 0,92 0,55 0,93 1,23 1,68 1,78
V CZK -0,01 1,10 2,49 1,46 0,80 0,92 0,55 0,93 1,23 1,68 1,78

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 210,52 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 26. 03. 2002
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 1,0057
Datum aktualizace Datum aktualizace 22. 05. 2019
ISIN ISIN 770020000228
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Institucionální konzervativní

Investiční zaměření

Investiční fond ČSOB IN konzervativní (dříve ČSOB institucionální - nadační) patří do rodiny podílových fondů určených institucionální klientele. Byl založen již v roce 2002 původně pro nadace, ale zvláště v době nízkých úrokových sazeb se stal zajímavým i pro ostatní instituce a firmy. Využívá především kvalitní dluhopisy denominované v CZK, v omezeném rozsahu může portfolio obsahovat i investice v cizí měně či akcie, doplňkově také depozita. Je vhodný zejména pro zhodnocení finančních rezerv a hotovostních přebytků firem, nadací, bytových družstev či municipalit. Cílem jsou výnosy přesahující možnosti obvyklých depozitních produktů, spořicích účtů apod., vyplácené pokud možno každoročně formou dividendy. Ta je vyplácena po skončení účetního období, tj. po 31. 12. daného roku. Fond je vhodný pro konzervativní investice v objemu desítek tisíc až desítek milionů korun plánované na období od 1 roku (optimálně 3 roky i déle). Vstupní ani výstupní poplatek se neúčtuje a poplatek za správu je obsažený v denně aktualizované ceně podílu a patří k nejnižším mezi srovnatelnými fondy.


Hlavní výhody

 • Nízká míra rizika díky investicím do bonitních dluhopisů. Neutrální podíl akcií je 10 %.


 • Příznivá poplatková struktura - žádné vstupní ani výstupní poplatky, poplatek za správu 0,4 % ročně.


 • Vysoká likvidita a roční výplata dividendy s příznivým daňovým režimem.


 • Informace o vyplacených dividendách

  za rok 20141,90 %
  za rok 20150,90 %
  za rok 20160,40 %

  Měsíční komentář správce fondu k 30.4.2019

  FotoMartin Horák - portfolio manažer

  Duben byl pro fond dalším příznivým měsícem, když ceny většiny aktiv obsažených v portfoliu pokračovaly v růstu, který trvá již od začátku letošního roku. Na vyspělých dluhopisových trzích máme za sebou poměrně poklidný měsíc. Investoři nyní předpokládají stabilní úrokové sazby v USA i Evropě a stabilní zůstaly také výnosy dlouhodobých státních dluhopisů vyspělých zemí. Výnos desetiletého německého státního dluhopisu se tak pohyboval okolo nuly. Během dubna ovšem pokračovalo mírné utahování rizikových přirážek podnikových dluhopisů (ceny mírně rostly). Česká národní banka na svém zasedání v úvodu května zvýšila oficiální úrokovou sazbu na úroveň 2,00 %, přičemž šlo poslední pohyb minimálně do podzimu. V horizontu příštích 12 měsíců ovšem stále předpokládáme jedno zvýšení sazeb o 0,25 %. Vzhledem k tomu, že byla tato akce centrální banky investory očekávána, nedošlo k výraznému pohybu cen českých státních dluhopisů.

  Modifikovaná durace portfolia byla na konci měsíce na hodnotě 1,58 roku a hrubý výnos do splatnosti byl na konci dubna na úrovni 2,69 % p.a. Vzhledem k velmi ploché výnosové křivce nadále preferujeme investice do dluhopisů s kratší dobou do splatnosti.

  Světové akcie (MSCI World) pokračovaly v růstu a meziměsíčně si připsaly 3,4 % (v USD). V USA i Evropě odstartovala výsledková sezóna za první kvartál, která zatím přinesla vesměs pozitivní překvapení. V USA se pesimistické předpovědi „ziskové recese“ nenaplnily, a to navzdory vysoké základně z minulého roku způsobené daňovou reformou. Americké akcie díky tomu zažily další úspěšný měsíc v řadě s téměř 4% růstem (S&P 500). Ještě silnější růst předvedla eurozóna, kde nedocházelo k dalšímu zhoršování předstihových ukazatelů a trh tak vyhlíží stabilizaci. Podíl akciových investic v portfoliu byl ke konci dubna 7,6 %.


  Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko střední
  Měnové riziko střední
  Koncentrační riziko nízké
  Tržní riziko nízké
  Riziko likvidity nízké
  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory