Fond ČSOB středoevropský byl ke dni 10. března 2016 sloučen s fondem ČSOB bohatství. Podrobnější informace o sloučení naleznete v záložce Dokumenty.
 • Hodnota 1,4659  CZK
 • Datum aktualizace 09. 03. 2016
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

 • Výnos v měně 69,39 %
 • Roční výnos v měně 3,70 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 3,10 1,09 -3,61 -7,03 -0,97 0,05 2,82 1,04 5,08 0,14 3,70
V CZK 3,10 1,09 -3,61 -7,03 -0,97 0,05 2,82 1,04 5,08 0,14 3,70

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Datum vzniku Datum vzniku 01. 10. 1993
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,4659
Datum aktualizace Datum aktualizace 09. 03. 2016
ISIN ISIN 770000001881
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB středoevropský

Investiční zaměření

Středoevropský fond představuje jedinečnou příležitost pro investory předpokládající mimořádný růst regionu založený na harmonizaci trhů. Vzhledem k vyváženosti akciové a dluhopisové složky dosahuje fond pro investory střední výnosnosti. Fond je svým investičním zaměřením smíšeným fondem. Neutrální alokace je akcie ČR (10 %), akcie Polsko (25 %), akcie Maďarsko (5 %), akcie Rumunsko (5 %), dluhopisy ČR (20 %), dluhopisy Polsko (25 %) a dluhopisy Maďarsko (10 %).

Upozornění na rizika

Úvěrové riziko nízké
Měnové riziko střední
Koncentrační riziko nízké
Tržní riziko střední
Riziko likvidity nízké
Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory