Dovolte, abychom vás informovali, že valná hromada dne 5. listopadu 2018 rozhodla o zrušení fondu a nejsou již přijímány jakékoliv pokyny k obchodování, ani uveřejňována čistá hodnota aktiv na jeden podílový list.


  • Hodnota 7 114,9200  CAD
  • Datum aktualizace 15. 11. 2018
  • Stav: Nenabízíme
  • Typ produktu fond peněžního trhu

Vývoj

  • Výnos v měně 69,67 %
  • Roční výnos v měně 2,15 %
  • Výnos v CZK -
  • Roční výnos v CZK -

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -0,06 0,08 0,25 0,16 -0,03 -0,09 -0,03 0,06 0,18 0,24 2,15
V CZK 0,96 0,95 3,50 1,91 -3,40 -2,94 -2,91 -2,01 -0,84 0,89 -

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Nízké
  • Střední
  • Vysoké

Profil klienta

  • Velmi opatrný
  • Opatrný
  • Odvážný
  • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu fond peněžního trhu
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1,11 CAD
Datum vzniku Datum vzniku 15. 12. 1992
Měna Měna CAD
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 7 114,9200
Datum aktualizace Datum aktualizace 15. 11. 2018
ISIN ISIN BE0137792520
Minimální investice Minimální investice ekvivalent 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,1 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Region Region Severní Amerika
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Multi Interest Cash CAD

Více než 50% aktiv fondu je investováno do instrumentů peněžního trhu v CAD se splatností kratší než 12 měsíců. Zbytek je tvořen krátkodobými depozity v CAD. Průměrná splatnost portfolia je určována podle situace na trhu a podle očekávaného vývoje úrokových sazeb pro CAD. Fond je denominován v CAD.


Upozornění na rizika

Úvěrové riziko nízké
Měnové riziko vysoké
Koncentrační riziko nízké
Tržní riziko střední
Riziko likvidity nízké
Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.