Výkonnost fondu není zobrazena z důvodu nedostatku údajů (fond je nabízen méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
 • Hodnota 9,6500  EUR
 • Datum aktualizace 30. 11. 2018
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Vývoj fondu ČSOB Airbag Jumper EUR 13 je vázán na akcie 50 nejvýznamnějších společností eurozóny, které jsou součástí akciového indexu Euro Stoxx 50®… číst dál

Hlavní výhody:

Fond může skončit již po 1. roce s výnosem 6 % (5,61 % ročně před zdaněním).

Možnost dosažení výnosu ve výši až 60 % (8,06 % ročně) za dobu trvání fondu…číst dál

 • Výnos v měně -3,50 %
 • Roční výnos v měně -
 • Výnos v CZK -2,98 %
 • Roční výnos v CZK -

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 4,78 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 08. 06. 2018
Datum splatnosti Datum splatnosti 28. 06. 2024
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 9,6500
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 11. 2018
ISIN ISIN BE6302305212
Minimální investice Minimální investice 200 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %, pro klienty s Privátním kontem je v úpisu 1,25 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 3. 4. – 31. 5. 2018
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 13

Představujeme

Vývoj fondu ČSOB Airbag Jumper EUR 13 je vázán na akcie 50 nejvýznamnějších společností eurozóny, které jsou součástí akciového indexu Euro Stoxx 50®. Z hlediska sektorového zastoupení dominují finance, průmysl, zboží dlouhodobé spotřeby, potraviny a nápoje a zdravotnictví. Z hlediska regionálního zastoupení jde primárně o společnosti z Francie, Německa, Španělska, Itálie a Nizozemí. A jaké společnosti index zahrnuje? Jde o renomované značky jako je například světový výrobce civilních letadel Airbus, automobilky BMW a Daimler, výrobce mléčných produktů Danone nebo technologický lídr Siemens.

Jaké jsou další výhody fondu? Vedle široké sektorové diverzifikace a kvalitního výběru velkých nadnárodních společností je to zejména vyšší potenciál výnosu. Tato oblíbená struktura nabízí možnost předčasného ukončení a výplaty výnosu 6 % (5,61 % ročně před zdaněním) již po prvním roce existence fondu. Jestliže index v červnu 2019 překročí počáteční hodnotu nebo bude na stejné úrovni jako tato hodnota, bude fond v daném roce předčasně ukončen a vyplatí výnos 6 %. V případě, že fond nebude předčasně ukončen, vyplatí ke dni splatnosti maximální výnos až 60 % (8,06 % ročně). Na růstu indexu se podílíte ze 70 % a při poklesu akciového indexu do 20 % (včetně) má fond podmíněnou ochranu investice za podmínek uvedených dále. Při poklesu o více než 20 % není poskytována ochrana investice a investor částečně nese pokles indexu. Vždy je však od skutečné hodnoty poklesu odečteno 20 % (například pokles o 35 % znamená 15 % ztrátu).

Fond ČSOB Airbag Jumper EUR 13 je vhodnou volbou pro klienty s odvážným a vyšším investičním profilem. Hodí se především pro ty, kteří si mohou dovolit vyšší investiční riziko a za to očekávají potenciálně vyšší výnos.


Hlavní výhody

 • Fond může skončit již po 1. roce s výnosem 6 % (5,61 % ročně před zdaněním).


 • Možnost dosažení výnosu ve výši až 60 % (8,06 % ročně) za dobu trvání fondu.


 • Ochrana vložené investice v EUR ke dni splatnosti při poklesu hodnoty indexu do 20 % (včetně) za podmínek uvedených dále.

 • Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko nízké
  Měnové riziko vysoké
  Koncentrační riziko nízké
  Tržní riziko střední
  Riziko likvidity střední

  Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory