• Hodnota 963,1500  EUR
 • Datum aktualizace 17. 04. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu alternativní fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Pokud plánujete investovat do (očekávaných) dividend prostřednictvím futures, můžete s jejich pomocí ve svém investičním portfoliu dále diverzifikovat rizika, případně dosáhnout vyšší návratnosti vašich investic. Dividendy totiž v dlouhodobém horizontu kolísají méně než akcie... číst dál

Hlavní výhody:

Alternativní strategie, která může diverzifikovat vaše portfolio.

Obchodování s využitím kvantitativního modelu je bez emocí...číst dál

 • Výnos v měně -3,68 %
 • Roční výnos v měně -1,33 %
 • Výnos v CZK -8,62 %
 • Roční výnos v CZK -3,16 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,03 -0,31 -0,42 -3,16 -1,50 -1,33
V CZK 0,15 0,22 -0,99 -1,54 -3,33 -3,16

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu alternativní fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 0,41 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 30. 06. 2016
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 963,1500
Datum aktualizace Datum aktualizace 17. 04. 2019
ISIN ISIN BE6284968474
Minimální investice Minimální investice 1000 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek do 31. 12. 2016 1%, poté 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Celest Dividend Strategy – Cygnus

Představujeme

Pokud plánujete investovat do (očekávaných) dividend prostřednictvím futures, můžete s jejich pomocí ve svém investičním portfoliu dále diverzifikovat rizika, případně dosáhnout vyšší návratnosti vašich investic. Dividendy totiž v dlouhodobém horizontu kolísají méně než akcie. Navíc v dobách inflace dividendy obecně rostou a investice do nich vám může poskytnout určitý stupeň ochrany.

S investičním fondem Dividend Strategy – Cygnus můžete získat výnos, který se váže na pohyb cen dividendových futures indexu Euro Stoxx 50®. Cílem fondu je generovat zisk z růstu jejich ceny. Tento typ futures odráží v reálném čase hodnotu obvyklých hotovostních dividend, které již byly vyplaceny a dividend, které mají být podle očekávání vyplaceny z akcií uvedeného evropského indexu v průběhu jednoho roku před jejich splatností. Fond si také klade za cíl zejména využívat příležitostí, kdy cena dividendových futures má tendenci podceňovat očekávanou dividendu. Cena futures má tendenci růst s blížícím se datem splatnosti a rostoucí jistotou, že dividenda bude skutečně vyplacena. Měnou fondu je euro.


Hlavní výhody

 • Alternativní strategie, která může diverzifikovat vaše portfolio.


 • Obchodování s využitím kvantitativního modelu je bez emocí.


 • Možnost dosáhnout potenciálního výnosu díky růstu cen dividendových futures indexu Euro Stoxx 50®.


 • Vhodné řešení pro aktuální tržní situaci.

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory