• Hodnota 10,4900  CZK
 • Datum aktualizace 29. 03. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

Představujeme

Zajímáte se o nejziskovější a nejúspěšnější společnosti zvučných jmen? Investujte do velkých firem, kterým patří významný tržní podíl na důležitých světových trzích...

číst dál

Hlavní výhody:

Investice do koše akcií 30 kvalitních společností z celého světa s potenciálem růstu.

100% participace na růstu hodnoty podkladového koše... číst dál

 • Výnos v měně 4,90 %
 • Roční výnos v měně 1,25 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,87 3,05 1,06 4,27 1,36 3,51 1,26
V CZK 0,87 3,05 1,06 4,27 1,36 3,51 1,26

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 72,42 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 05. 06. 2015
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 04. 2021
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,4900
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 03. 2019
ISIN ISIN BE6276809363
Minimální investice Minimální investice 100 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 1,25 %, po úpisu 2,25 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 7. 4. - 28. 5. 2015
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Private Banking Delta Headstart 1

Představujeme:

Zajímáte se o nejziskovější a nejúspěšnější společnosti zvučných jmen? Investujte do velkých firem, kterým patří významný tržní podíl na důležitých světových trzích.

Investiční fond ČSOB Private Banking Delta Headstart 1 vám přináší příležitost investovat do výběru 30 perspektivních světových firem jako jsou například německá pojišťovna Allianz, španělský energetický gigant Enagas nebo americká telekomunikační společnost AT&T.

Velké firmy těží z oživování ekonomik po celém světě. Jsou odolnější vůči negativním dopadům ekonomického cyklu a naopak umí velmi dobře profitovat z hospodářského růstu. Mezi hlavní výhody velkých firem patří jejich stabilita, síla a nižší kolísavost cen akcií. Právě proto jsou vhodným základem každého, dobře diverzifikovaného portfolia.

ČSOB Private Banking Delta Headstart 1 je strukturovaný fond, který za jakéhokoliv scénáře vývoje hodnoty akcií v podkladovém koši (pozitivním nebo negativním) přinese při splatnosti vždy něco navíc – a to bonus ve výši 8 %. Například při růstu hodnoty koše o 17 %, dojde při splatnosti k navýšení výnosu na 25 %. Naopak při poklesu koše o 15 %, dojde ke snížení ztráty na 7 %. Tato investice nenabízí ochranu vložené investice ani garantovaný výnos.


Hlavní výhody:

 • Investice do koše akcií 30 kvalitních společností z celého světa s potenciálem růstu.


 • 100% participace na růstu hodnoty podkladového koše.


 • 8% bonus ke splatnosti fondu.

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory