• Hodnota 12,7400  CZK
 • Datum aktualizace 28. 03. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

Představujeme

Investoři, kteří se rozhodnou pro „Global Leaders“, mohou profitovat ze silného hospodářského růstu v rozvíjejících se trzích v kombinaci se stabilitou a reputací špičkových společností sídlících v zemích vyspělého světa...

číst dál

Hlavní výhody:

Investice do nadnárodních společností nabízejících na globálním trhu výrobky známých značek.

Možnost dosažení výnosu až ve výši 80 % (10,81 % ročně) za dobu trvání fondu... číst dál

 • Výnos v měně 27,40 %
 • Roční výnos v měně 4,32 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 161,47 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 08. 07. 2013
Datum splatnosti Datum splatnosti 28. 03. 2019
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 12,7400
Datum aktualizace Datum aktualizace 28. 03. 2019
ISIN ISIN BE6251783369
Minimální investice Minimální investice 100 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v upisovacím období 2%, mimo upisovací období 3 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 2. 5. - 28. 6. 2013
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Private Banking Global Leaders 2

Představujeme


Investoři, kteří se rozhodnou pro „Global Leaders“, mohou profitovat ze silného hospodářského růstu v rozvíjejících se trzích v kombinaci se stabilitou a reputací špičkových společností sídlících v zemích vyspělého světa. Vzhledem k tomu, že akcie společností jsou kótovány na západních akciových trzích, jsou méně ovlivněny sentimentem na burzách rozvíjejících se trhů. Cena jejich akcií je historicky méně volatilní než ceny akcií na rozvíjejících se trzích samotných a nesou tudíž nižší riziko.

ČSOB Global Leaders 2 kombinuje možnost podílet se na zisku z akciových trhů s tím, že zajišťuje návratnost nejméně 90 % investované částky při splatnosti. Výnos fondu je vázán na výkonnost koše 30 akcií, které jsou vybírány na základě rozsáhlých analýz investičních specialistů ČSOB/KBC.

Hlavní výhody

 • Investice do nadnárodních společností nabízejících na globálním trhu výrobky známých značek.


 • Možnost dosažení výnosu až ve výši 80 % (10,81 % ročně) za dobu trvání fondu.


 • ochrana investice ve výši 90 % investované částky.

 • Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory