Dokument KII zde není zveřejněn, protože tento fond není v České republice veřejně nabízen.
 • Cena 1 361,3300  USD
 • Datum aktualizace 13. 05. 2016
 • Stav: Fond nenabízíme
 • Typ fondu zajištěný

Vývoj fondu

 • Výnos v měně fondu 36,13 %
 • Roční výnos v měně fondu (p.a.) 8,92 %
 • Výnos přepočtený do CZK 68,68 %
 • Roční výnos přepočtený do CZK (p.a.) 15,58 %

Výkonnost fondu

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně fondu 2,99 3,55 2,17 5,51 8,75 7,68 8,93
V CZK 2,27 -0,41 -1,69 2,60 18,84 14,73 15,61

Výpočet výkonnosti fondu již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy fondů jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ fondu Typ fondu zajištěný
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 9,36 USD
Datum vzniku Datum vzniku 05. 10. 2012
Datum splatnosti Datum splatnosti 31. 10. 2017
Měna Měna USD
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Cena Cena 1 361,3300
Datum aktualizace Datum aktualizace 13. 05. 2016
ISIN ISIN BE6242154100
Minimální investice Minimální investice 20 000 USD
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Svět
Poznámka Poznámka upisovací období: 17. 9. - 27. 9. 2012
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC EquiSelect New Quality Stocks USD 4

Představujeme:

- výnos je vázán na vývoj koše 20 akcií světových společností,
- jedná se o společnosti s vysokou kvalitou managementu, zdravou strukturou rozvahy a pevně stanovenou dlouhodobou strategií,
- ke dni splatnosti vyplatíme investovanou částku plus výnos, který je dán násobkem míry participace ve výši 100 % a růstu koše akcií za období fungování fondu,
- maximální výnos není omezen,
- fond může investovat také do depozit, derivátů a do jiných fondů kolektivního investování,
- měnové riziko pro klienty s CZK není zajištěno,
- v České republice je fond nabízen jako neveřejná emise pouze vybraným klientům ČSOB Private Banking.


Upozornění na rizika

Úvěrové riziko nízké
Měnové riziko vysoké
Koncentrační riziko nízké
Tržní riziko střední
Riziko likvidity střední
Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory