• Hodnota 102,6100  CZK
 • Datum aktualizace 21. 02. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond (krátkodobý)

Vývoj

PDF leták
Foto
Michal Žofaj
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Výnosy českých státních dluhopisů byly v měsíci lednu rozkolísané… číst dál
 • Výnos v měně 2,61 %
 • Roční výnos v měně 0,26 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,18 0,00 0,25 -0,08 -0,46 -0,27 -0,67 -0,53 -0,11 0,27
V CZK 0,18 0,00 0,25 -0,08 -0,46 -0,27 -0,67 -0,53 -0,11 0,27

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond (krátkodobý)
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 96,32 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 03. 06. 2009
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 102,6100
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 02. 2019
ISIN ISIN BE0948725651
Minimální investice Minimální investice 1 000 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,5 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB Asset Management
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Krátkodobých dluhopisů

Představujeme


Hledáte vysoce diverzifikovaný dluhopisový fond? Fond, který má za cíl přinést Vám vyšší zhodnocení krátkodobých peněžních prostředků? Pak pro Vás může být správnou volbou ČSOB Krátkodobých dluhopisů. Ve fondu je kladen důraz na vysokou diverzifikaci a tím nižší kreditní riziko spojené s investicí. Díky vysoké likviditě přináší zároveň možnost snadného přístupu k penězům. Záměrem fondu je překonat výnosy ze standardních vkladových účtů na 9 měsíců a dosáhnout zajímavějšího zhodnocení.

Minimální rating investice je v době nákupu na úrovni BBB– (podle agentury Standard and Poor's, u ostatních ratingových agentur s ekvivalentním hodnocením). Podíl státních dluhopisů může být až 100 % portfolia a významná část portfolia, minimálně 25 %, je držena v likvidních nástrojích, tj. státních dluhopisech, státních pokladničních poukázkách nebo v nástrojích splatných do 1 měsíce, přičemž nástroje splatné do 1 měsíce tvoří nejméně 10 % portfolia. Maximální doba do splatnosti je u dluhopisů s fixní sazbou až 5 let, u dluhopisů s variabilní sazbou až 7 let.

Hlavní výhody

 • Krátká doba do splatnosti a s tím spojená nižší kolísavost investice.


 • Vysoká diverzifikace portfolia z hlediska dluhopisové třídy aktiv.


 • Krátký doporučený investiční horizont.

 • Měsíční komentář správce fondu k 31.1.2019

  FotoMichal Žofaj - portfolio manažer

  Výnosy českých státních dluhopisů byly v měsíci lednu rozkolísané. Zatímco výnosy krátkodobých dluhopisů postupně rostly, výnosy střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů začátkem roku výrazně poklesly poté, co část investorů začala spekulovat, že ČNB by již neměla výrazně měnit úrokové sazby. Důvodem byly zejména obavy ze zpomalování ekonomik. Pokles výnosů poté následovala korekce poblíž hodnotám z počátku roku, nicméně zájem zahraničních investorů koncem měsíce posunul výnosy opět níže. Česká koruna se pohybuje blízko úrovně 25.70 CZK/EUR. V lednu atakovala i hranici 25.50 CZK/EUR, avšak komentáře centrální banky o možném posunutí zvyšování úrokových sazeb ji přiměly k návratu k úrovním z konce roku 2018. Koruna je tak stále slabší v porovnání s prognózou ČNB, což může vést k dalšímu zvýšení sazeb v průběhu první poloviny roku 2019.

  Ekonomická data byla v lednu smíšená. Předstihové indikátory ukazují zpomalení ekonomického růstu. Horší čísla zaznamenal průmysl a stavebnictví. Inflace vzrostla v prosinci meziročně o 2,00% a pohybuje se tak přesně na cíli ČNB. Vyšší však byla jádrová inflace, která vzrostla meziročně o 2,6%.

  Světové akciové trhy se pro výrazném propadu na konci roku 2018 vzpamatovaly a v lednu výrazně vzrostly. Data z USA potvrzují zpomalení ekonomiky. Velmi dobrá čísla ukázal americký trh práce, když výrazně překvapil počet nově vytvořených míst. Nezaměstnanost byla mírně vyšší, než se čekalo, ale tento fakt byl způsobený vyšší participaci obyvatelstva na trhu práce. FED naznačil, že by růst sazeb v roce 2019 nemusel být až tak rychlý, jak se ještě koncem roku 2018 čekalo. I Evropa vykázala zpomalení. Mírně poklesly předstihové indikátory a zklamala průmyslová výroba. Zasedání ECB potvrdilo aktuální kurz a sazby by měly být nezměněné minimálně do čtvrtého kvartálu 2019. Inflace v Eurozóně v prosinci vzrostla meziročně o 1,6% a dostala se tak výrazněji pod cíl ECB. Jádrová inflace je zatím nízká a zaznamenala meziroční nárůst 1,0%.

  I nadále očekáváme, že korunové úrokové výnosy by měly dále růst. Důvodem je i nadále očekávaný růst základních sazeb ze strany ČNB, lednová korekce, pozitivní vývoj ekonomiky a vyšší inflace. Potencionálním rizikem může být výraznější pokles globální ekonomiky, který aktuálně nečekáme. Ve fondu duraci aktuálně podvažujeme. Z dluhopisů nadále preferujeme kratší termínované vklady, které jsou v porovnání s delšími dluhopisy více imunní vůči poklesům v prostředí rostoucích úrokových sazeb. Co se týče podnikových dluhopisů, tak je aktuálně na místě vyšší opatrnost vzhledem k ekonomickému zpomalení a ukončení kvantitativního uvolňování ze strany ECB.


  Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko nízké
  Měnové riziko střední
  Koncentrační riziko nízké
  Tržní riziko nízké
  Riziko likvidity nízké

  Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory