• Hodnota 102,4200  CZK
 • Datum aktualizace 17. 12. 2018
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond (krátkodobý)

Vývoj

PDF leták
Foto
Michal Žofaj
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

V měsíci listopadu výnosy českých státních dluhopisů obecně poklesly. Pouze výnosy na ultra krátkých splatnostech vzrostly a hlavním důvodem bylo zvýšení sazeb ze strany ČNB… číst dál
 • Výnos v měně 2,42 %
 • Roční výnos v měně 0,25 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -0,21 -0,09 -0,20 -0,52 -0,70 -0,42 -0,70 -0,56 -0,05 0,25
V CZK -0,21 -0,09 -0,20 -0,52 -0,70 -0,42 -0,70 -0,56 -0,05 0,25

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond (krátkodobý)
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 99,08 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 03. 06. 2009
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 102,4200
Datum aktualizace Datum aktualizace 17. 12. 2018
ISIN ISIN BE0948725651
Minimální investice Minimální investice 1 000 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,5 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB Asset Management
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Krátkodobých dluhopisů

Představujeme


Hledáte vysoce diverzifikovaný dluhopisový fond? Fond, který má za cíl přinést Vám vyšší zhodnocení krátkodobých peněžních prostředků? Pak pro Vás může být správnou volbou ČSOB Krátkodobých dluhopisů. Ve fondu je kladen důraz na vysokou diverzifikaci a tím nižší kreditní riziko spojené s investicí. Díky vysoké likviditě přináší zároveň možnost snadného přístupu k penězům. Záměrem fondu je překonat výnosy ze standardních vkladových účtů na 9 měsíců a dosáhnout zajímavějšího zhodnocení.

Minimální rating investice je v době nákupu na úrovni BBB– (podle agentury Standard and Poor's, u ostatních ratingových agentur s ekvivalentním hodnocením). Podíl státních dluhopisů může být až 100 % portfolia a významná část portfolia, minimálně 25 %, je držena v likvidních nástrojích, tj. státních dluhopisech, státních pokladničních poukázkách nebo v nástrojích splatných do 1 měsíce, přičemž nástroje splatné do 1 měsíce tvoří nejméně 10 % portfolia. Maximální doba do splatnosti je u dluhopisů s fixní sazbou až 5 let, u dluhopisů s variabilní sazbou až 7 let.

Hlavní výhody

 • Krátká doba do splatnosti a s tím spojená nižší kolísavost investice.


 • Vysoká diverzifikace portfolia z hlediska dluhopisové třídy aktiv.


 • Krátký doporučený investiční horizont.

 • Měsíční komentář správce fondu k 30.11.2018

  FotoMichal Žofaj - portfolio manažer

  V měsíci listopadu výnosy českých státních dluhopisů obecně poklesly. Pouze výnosy na ultra krátkých splatnostech vzrostly a hlavním důvodem bylo zvýšení sazeb ze strany ČNB o 0,25 %. Základní sazba se tak dostala na úroveň 1,75% a členové bankovní rady se shodli na tom, že česká ekonomika se dál vyvíjí příznivě a že další zvýšení sazeb bude záviset na nově příchozích ekonomických datech a vývoji měnového kurzu CZK vůči EUR.

  Ekonomická data byla v listopadu smíšená. Inflace v ČR dosáhla 2,2% a tedy mírně nižších hodnot, než se očekávalo a slabší byly i maloobchodní tržby. Růst HDP dosáhl ve třetím čtvrtletí roku 2,40% a potvrzuje tak velmi dobrou kondici české ekonomiky.

  Na světových finančních trzích pokračovala v listopadu vyšší rozkolísanost akciových trhů a patrná byla zvýšená nervozita. Světové akciové trhy poklesly vzhledem k výprodejům u technologických akcií, nejistotě ohledně dalšího růstu sazeb v USA a stále přítomného rizika obchodních válek. V Evropě byla hlavním tématem Itálie a neochota vlády snížit rozpočtový schodek, což může vést k sankcím ze strany Evropské komise. Americká centrální banka by měla na prosincovém zasedání zvýšit úrokové sazby, zatímco Evropská centrální banka bude ukončovat kvantitativní uvolňování s koncem roku 2018. Inflace v Eurozóně v říjnu vzrostla meziročně o 2,20%. Je tak nad cílem ECB, avšak jádrová inflace je stále nízká a zaznamenala meziroční nárůst pouze o 1,10%. Eurostat také potvrdil růst HDP Eurozóny na úrovni 1,70% a evropská ekonomika tak i přes mírné zpomalení roste relativně slušným tempem.

  I nadále očekáváme, že korunové úrokové výnosy postupně porostou. Důvodem je růst základních sazeb ze strany ČNB, pozitivní vývoj ekonomiky a vyšší inflace. Ve fondu duraci aktuálně podvažujeme. Z dluhopisů nadále preferujeme bankovní a podnikové dluhopisy se zajímavým výnosem a kratší termínované vklady, které jsou v porovnání s delšími dluhopisy více imunní vůči poklesům v prostředí rostoucích úrokových sazeb.


  Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko střední
  Měnové riziko nízké
  Koncentrační riziko nízké
  Tržní riziko nízké
  Riziko likvidity nízké

  Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory