• Hodnota 102,9200  CZK
 • Datum aktualizace 17. 04. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond (krátkodobý)

Vývoj

PDF leták
Foto
Michal Žofaj
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Výnosy českých státních dluhopisů v březnu poklesly… číst dál
 • Výnos v měně 2,92 %
 • Roční výnos v měně 0,29 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,18 0,54 0,30 0,20 -0,17 -0,23 -0,56 -0,46 -0,10 0,29
V CZK 0,18 0,54 0,30 0,20 -0,17 -0,23 -0,56 -0,46 -0,10 0,29

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond (krátkodobý)
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 90,59 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 03. 06. 2009
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 102,9200
Datum aktualizace Datum aktualizace 17. 04. 2019
ISIN ISIN BE0948725651
Minimální investice Minimální investice 1 000 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,5 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB Asset Management
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Krátkodobých dluhopisů

Představujeme


Hledáte vysoce diverzifikovaný dluhopisový fond? Fond, který má za cíl přinést Vám vyšší zhodnocení krátkodobých peněžních prostředků? Pak pro Vás může být správnou volbou ČSOB Krátkodobých dluhopisů. Ve fondu je kladen důraz na vysokou diverzifikaci a tím nižší kreditní riziko spojené s investicí. Díky vysoké likviditě přináší zároveň možnost snadného přístupu k penězům. Záměrem fondu je překonat výnosy ze standardních vkladových účtů na 9 měsíců a dosáhnout zajímavějšího zhodnocení.

Minimální rating investice je v době nákupu na úrovni BBB– (podle agentury Standard and Poor's, u ostatních ratingových agentur s ekvivalentním hodnocením). Podíl státních dluhopisů může být až 100 % portfolia a významná část portfolia, minimálně 25 %, je držena v likvidních nástrojích, tj. státních dluhopisech, státních pokladničních poukázkách nebo v nástrojích splatných do 1 měsíce, přičemž nástroje splatné do 1 měsíce tvoří nejméně 10 % portfolia. Maximální doba do splatnosti je u dluhopisů s fixní sazbou až 5 let, u dluhopisů s variabilní sazbou až 7 let.

Hlavní výhody

 • Krátká doba do splatnosti a s tím spojená nižší kolísavost investice.


 • Vysoká diverzifikace portfolia z hlediska dluhopisové třídy aktiv.


 • Krátký doporučený investiční horizont.

 • Měsíční komentář správce fondu k 31.3.2019

  FotoMichal Žofaj - portfolio manažer

  Výnosy českých státních dluhopisů v březnu poklesly. Reagovaly tak na situaci v Evropě, kde Evropská centrální banka poměrně výrazně snížila očekávání ekonomického růstu a změnila predikci načasování růstu sazeb. Sazby by dle ECB měly v Eurozóně zůstat nezměněny po celý rok 2019. Sazby zůstaly nezměněny i v České republice. Česká národní banka se vzhledem ke zpomalení růstu v Evropě rozhodla vyčkat a ponechala sazby na 1,75 %. Guvernér Rusnok naznačil, že do konce roku může Česká národní banka dále sazby zvýšit, nicméně další zvýšení bude vyžadovat zlepšení situace v Evropě. Pro zvýšení sazeb mluví oslabující koruna, vysoká inflace a svižný růst české ekonomiky. Důvodem pro ponechání sazeb na stejné úrovni může být slabý růst v Evropě.

  Ekonomická data v České republice byla smíšená. Hrubý domácí produkt vzrostl ve čtvrtém kvartálu meziročně o 2,80%. Lednové maloobchodní tržby byly lepší, než se očekávalo a meziročně si připsaly 1,50 %. Nedařilo se naopak průmyslu. Průmyslová produkce poklesla v lednu meziročně o 1,10%. Překvapila únorová inflace, která meziročně vzrostla o 2,70% a nachází se tak výrazně nad cílem centrální banky.

  Nálada na globálních trzích byla v březnu znovu pozitivní. Akciové trhy si připsaly zisky a výnosy na dluhopisech zaznamenaly pokles. Výnos na desetiletém německém dluhopisu se dostal do záporu. V USA mírně zklamal trh práce, když počet nově vytvořených míst byl menší, než očekával trh. FED potvrdil, že se zvyšováním sazeb nebude spěchat. Americká centrální banka mírně snížila výhled ekonomického růstu. Inflace by měla zůstat stabilní. Data z Evropy byla spíše negativní. Překvapily hlavně předstihové indikátory v Německu, které výrazně poklesly ve zpracovatelském průmyslu. Inflace v únoru v Eurozóně vzrostla o 1,50 % a nachází se tak pod cílem Evropské centrální banky.

  Stále zastáváme názor, že korunové úrokové výnosy by měly dále růst. Důvodem je očekávaný růst základních sazeb ze strany ČNB, stále poměrně nízká úroveň sazeb, pozitivní vývoj ekonomiky a vyšší inflace. Potencionálním rizikem je výraznější pokles globální ekonomiky. Ve fondu duraci aktuálně podvažujeme. Z dluhopisů nadále preferujeme kratší termínované vklady, které jsou v porovnání s delšími dluhopisy více imunní vůči poklesům v prostředí rostoucích úrokových sazeb. Co se týče podnikových dluhopisů, tak je aktuálně na místě vyšší opatrnost vzhledem k ekonomickému zpomalení a ukončení kvantitativního uvolňování ze strany ECB.


  Plné znění upozornění pro investory

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

  U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

  U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

  Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

  Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory